Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/2010/CT-UBND về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2011 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Số hiệu: 03/2010/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Cách Mạng
Ngày ban hành: 30/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/2010/CT-UBND

Cần Giờ, ngày 30 tháng 12 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ; TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN; CÔNG TÁC TUYỂN SINH QUÂN SỰ VÀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ, HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA SẴN SÀNG ĐỘNG VIÊN, SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN NĂM 2011

Trong những năm qua huyện đã hoàn thành chỉ tiêu của thành phố giao về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn hạn chế một số mặt công tác như: đăng ký, quản lý thực lực nguồn trong tuyển quân và quân nhân dự bị, huấn luyện, kiểm tra, sẵn sàng động viên, đăng ký bổ sung di chuyển lực lượng dự bị động viên.

Nhằm phát huy những thành tích đã đạt đồng thời rút ra kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại của năm 2010, để thực hiện tốt các chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, huấn luyện quân nhân dự bị, tuyển sinh quân sự năm 2011; Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ chỉ thị:

1. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện hướng dẫn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã - thị trấn tổ chức triển khai công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam công dân tuổi 17 trong năm; đăng ký bổ sung các đối tượng là công dân từ đủ 18 đến hết 25 tuổi chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân (bao gồm cả việc tuyển chọn công dân phục vụ trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy) theo chỉ tiêu của thành phố giao cho huyện năm 2011; công tác tuyển sinh quân sự và công tác phúc tra đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên, tổ chức sắp xếp quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật vào các đơn vị dự bị động viên theo chỉ tiêu trên giao; kiểm tra công tác sẵn sàng động viên, sẵn sàn chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2011 theo kế hoạch; phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương xử lý nghiêm số đối tượng vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự và Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên theo quy định; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân để thống nhất kế hoạch giao quân nghĩa vụ quân sự và quân nhân dự bị, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên tạo điều kiện thuận lợi cho các xã - thị trấn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của huyện năm 2011.

2. Trưởng Công an huyện chỉ đạo Công an các xã - thị trấn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự các xã - thị trấn thực hiện tốt kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự, công tác phúc tra đăng ký, quản lý, huy động lực lượng dự bị động viên tham gia huấn luyện, diễn tập theo quy định; tham gia xét duyệt về chính trị, đạo đức; quản lý nắm chắc số công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ và quân nhân dự bị tại địa phương; tổ chức xác minh, kết luận chính xác về lai lịch chính trị gia đình và bản thân công dân đủ điều kiện chuẩn bị gọi nhập ngũ theo Thông tư số 76/2006/TTLT-BQP-BCA ngày 03 tháng 5 năm 2006 của Bộ quốc phòng và Bộ Công an đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự huyện để hướng dẫn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã - thị trấn tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân (bao gồm cả việc tuyển chọn công dân phục vụ trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy) theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân của Thành phố phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân năm 2011 bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo các quy định của Bộ Công an.

3. Trưởng Phòng Y tế huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện nghiêm Thông tư số 14/2006/TTLT-BYT-BQP ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng. Cùng bệnh viện huyện, Trung tâm Y tế dự phòng huyện củng cố, bổ sung đủ thành viên Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; tổ chức kiểm tra sức khỏe cho số quân nhân dự bị trước khi huấn luyện, công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân nam từ đủ 18 đến hết 25 tuổi theo kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Thực hiện kiểm tra xét nghiệm HIV và Hêroin cho 100% số thanh niên khám tuyển, kịp thời phát hiện những trường hợp nhiễm, loại khỏi danh sách trúng tuyển.

Công tác khám sức khỏe phục vụ cho công tác tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân thực hiện theo các quy định của Bộ Công an.

4. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện căn cứ vào chức năng, quyền hạn của ngành kết hợp chặt chẽ cùng các ngành, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương quản lý chặt chẽ nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, phục vụ cho công tác xét duyệt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an đúng luật định trong tuyển quân năm 2011.

5. Trưởng Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện rà soát các văn bản quy định pháp luật đối với lĩnh vực quốc phòng, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn tổ chức triển khai công tác tuyển quân, tuyển Công an và công tác động viên quân đội đúng pháp luật.

6. Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện bảo đảm kinh phí phục vụ cho công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an; hội trại tòng quân, công tác động viên quân đội và tuyển sinh quân sự.

7. Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin kết hợp các đơn vị chức năng, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên và Luật Nghĩa vụ quân sự nhất là đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ về truyền thống Quân đội, truyền thống lực lượng võ trang, khơi dậy tinh thần yêu nước của thế hệ tuổi trẻ thành phố hăng hái xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức trang trí địa điểm hội trại tòng quân, lễ giao nhận quân long trọng, chu đáo, tiết kiệm, tạo khí thế sôi nổi trong ngày hội tòng quân lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

8. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành, phối hợp chặt chẽ cùng các ngành liên quan giải quyết tốt các chế độ với thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự, quân nhân tại ngũ và lực lượng dự bị động viên; giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo việc làm đối với quân nhân xuất ngũ, kịp thời tháo gỡ khó khăn gia đình có con em đang phục vụ tại ngũ để quân nhân an tâm thực hiện nhiệm vụ.

9. Các thành viên của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động sâu rộng đối với thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, tuyển sinh quân sự, động viên kịp thời quân nhân tại ngũ, lực lượng dự bị động viên làm nhiệm vụ thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giáo dục cán bộ, công nhân viên ngành mình gương mẫu chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự và Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên, góp phần tích cực vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện.

10. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn, tập trung chỉ đạo, củng cố, kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự đúng thành phần, số lượng quy định. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm trong phối hợp tổ chức thực hiện các bước theo quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an, đảm bảo đủ số lượng chỉ tiêu và chất lượng. Yêu cầu nắm chắc và tuyển chọn những thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật để giảm bớt chi phí đào tạo trong quân đội. Có kế hoạch tuyên truyền, vận động sâu rộng để thanh niên an tâm, hăng hái lên đường nhập ngũ, góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2011, chỉ đạo cơ quan Công an, quân sự phối hợp chặt chẽ trong công tác đăng ký quản lý lực lượng dự bị động viên, chú ý đặc biệt quan tâm đến quân nhân dự bị tham gia làm nhiệm vụ huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên và diễn tập theo quy định. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đúng mức, hiệu quả, thiết thực. Tổ chức đón tiếp chu đáo và tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương sớm có việc làm ổn định, giải quyết kịp thời khó khăn của những gia đình có con em đang phục vụ tại ngũ để quân nhân an tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu lãnh đạo các ngành, các cấp, các tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/2010/CT-UBND về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2011 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.746

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55