Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/CT-UB năm 1990 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và chấn chỉnh công tác bảo vệ an ninh nội bộ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 01/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Vĩnh Nghiệp
Ngày ban hành: 10/01/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 1990

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH NỘI BỘ.

Trong thời gian qua, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và bảo vệ nội bộ trong các cơ quan, xí nghiệp. Các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng tổ chức thực hiện, xây dựng lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách và lực lượng quần chúng phòng cháy chữa cháy rộng rãi đi đôi với phát động phong trào phòng gian, bảo mật, coi đây là một trong những nội dung quan trọng để xây dựng các phường, xã và cơ quan, đơn vị an toàn nhằm bảo vệ sản xuất, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, làm trong sạch nội bộ, giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Nhưng nhìn chung, công tác phòng cháy chữa cháy và bảo vệ nội bộ còn nhiều sơ hở, thiếu sót. Ý thức cảnh giác cách mạng trước các âm mưu địch phá hoại nội bộ và ý thức tự giác phòng cháy chữa cháy trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chưa cao. Thủ trưởng các ngành, các cấp chưa kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất với bảo vệ sản xuất, chưa thật sự quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy. Lực lượng bảo vệ cơ quan và lực lượng chữa cháy chuyên trách, bán chuyên trách chưa được củng cố, xây dựng vững mạnh, trang bị phương tiện làm việc và phương tiện chữa cháy chưa đáp ứng được yêu cầu bảo vệ nội bộ và phòng cháy chữa cháy ở thành phố. Vì vậy, tai nạn cháy ở thành phố chưa giảm, có nhiều vụ rất nghiêm trọng gây thiệt hại lớn đến tính mạng và tài sản của nhân dân, tác động xấu về chính trị, tâm tư, tình cảm và lòng tin của quần chúng, gây khó khăn thêm trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội ở thành phố. Qua tình hình các vụ cháy còn bộc lộ công tác bảo vệ nội bộ thiếu chặt chẽ, mất cảnh giác nghiêm trọng với âm mưu và thủ đoạn tăng cường hoạt động phá hoại rất nguy hiểm của địch trong tình hình mới; có nhiều sơ hở trong công tác bảo vệ bí mật quốc gia và bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa. Việc tuyển dụng, bố trí cán bộ không theo đúng chỉ thị 243 của Ban Bí thư. Có những người không đủ tin cậy chưa được điều chuyển ra khỏi các bộ phận thiết yếu, cơ mật. Nhiều cơ quan, đơn vị kinh tế chưa thành lập ban bảo vệ cơ quan theo đúng nghị quyết 6 của Thành ủy về “công tác bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới”. Những sơ hở thiếu sót trên đã tạo điều kiện cho các phần tử xấu, cơ hội chui vào lủng đoạn, gây rối, phá hoại nội bộ, kể cả hủy hoại tài liệu, đốt phá tài sản xã hội chủ nghĩa và tham ô, trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa ở nhiều cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị kinh tế.

Trước tình hình trên, ngày 16/11/1989 Ủy ban nhân dân thành phố đã mở hội nghị rút kinh nghiệm về công tác phòng cháy chữa cháy và bảo vệ nội bộ trên địa bàn thành phố, đã đề ra những công tác cấp bách trong thời gian tới. Để phát huy kết quả hội nghị, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị cho thủ trưởng các ngành, các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt những công tác sau đây :

1/ Quán triệt nội dung hội nghị về rút kinh nghiệm phòng cháy chữa cháy và bảo vệ nội bộ cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Tổ chức ngay 1 đợt tuyên truyền vận động quần chúng đề cao cảnh giác, khắc phục sơ hở trong sinh hoạt, sử dụng điện, xăng dầu… đề phòng gây ra cháy. Đồng thời xây dựng chế độ, nội quy về phòng cháy chữa cháy ở từng khu dân cư, từng cơ quan, xí nghiệp, từng phân xưởng, tổ sản xuất và có biện pháp giáo dục, nhắc nhở mọi người thi hành nghiêm túc. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm phổ biến những quy định về công tác phòng cháy chữa cháy, viết bài biểu dương những nơi làm tốt và phê phán các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy để gây ra hỏa hoạn.

2/ Ngành công an phối hợp với các cấp, các ngành và cơ quan, xí nghiệp tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy trong toàn thành phố, trước hết là các nhà cao tầng, các khu dân cư dễ cháy và các kho tàng, cơ sở kinh tế, văn hóa quan trọng. Trên cơ sở đó chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót và xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy ở từng nơi. Vấn đề cơ bản là củng cố, xây dựng mạnh lực lượng chữa cháy bán chuyên trách của quần chúng ở các cơ quan, xí nghiệp và tổ dân phố nắm chắc kỹ thuật chữa cháy, được trang bị các phương tiện chữa cháy cần thiết đủ sức dập tắt cháy khi xảy ra.

Đối với các khu vực dân cư dễ cháy, các nhà cao tầng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã và cơ quan, xí nghiệp cần thực hiện phương châm “ Nhà nước và nhân dân cùng làm” để tạo thêm nguồn kinh phí xây dựng các bể chứa nước, sửa chữa, mở rộng các con đường hẻm chật hẹp, mua sắm thêm phương tiện chữa cháy.

Các ngành điện lực, xây dựng cơ bản , nhà đất, công trình đô thị, bưu điện thường xuyên kiểm tra, sửa chữa hệ thống dây tải điện, điện thoại đảm bảo đúng kỹ thuật, sửa chữa hệ thống cấp nước chữa cháy, cải tạo các cao ốc để phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy được đảm bảo.

3/ Lực lượng công an cần tăng cường huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Thường xuyên kiểm tra hướng dẫn các địa phương, các cơ quan, xí nghiệp và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy, đồng thời kiên quyết thực hiện quyền hạn của cơ quan Nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy theo pháp lệnh phòng cháy chữa cháy đã quy định.

Căn cứ vào tình hình đặc điểm của thành phố cần đề xuất Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân thành phố mua sắm thêm các phương tiện kỹ thuật chữa cháy cần thiết đáp ứng được yêu cầu chữa cháy ở thành phố . Cần nghiên cứu đề xuất việc thu chi phí chữa cháy, trước hết là đối với các cơ quan, xí nghiệp và các đơn vị kinh tế, từng bước tiến tới xóa bỏ bao cấp trong công tác chữa cháy. Đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp, Tài chánh nghiên cứu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố nâng mức phạt vi cảnh đối với các vi phạm quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy.

4/ Phải đặt công tác phòng cháy chữa cháy là một nội dung quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh nội bộ. Các cấp, các ngành phải gắn sản xuất với bảo vệ sản xuất, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, xí nghiệp.

Cần tổ chức kiểm điểm lại việc thực hiện nghị quyết 06 của Thường vụ Thành ủy về nhiệm vụ “bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”, có liên hệ những mặt mạnh, mặt yếu và đề ra biện pháp khắc phục ngay những sơ hở yếu kém.

- Từ nay đến cuối quý I năm 1990, tất cả các cơ quan, đơn vị kinh tế đều phải thành lập ban bảo vệ cơ quan theo đúng nghị quyết 06 của Thành ủy. Đồng thời rà soát, xây dựng lại chế độ, nội quy bảo vệ cơ quan, nội quy bảo vệ tài sản XHCN, nội quy phòng cháy chữa cháy để phổ biến cho cán bộ, công nhân viên thi hành nghiêm túc.

- Rà soát lại đội ngũ cán bộ, công nhân viên, đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi các bộ phận quan trọng, cơ mật, các bộ phận có nhiều tiền, hàng, các vị trí lãnh đạo, chỉ huy. Tổ chức phân loại, bảo quản tốt tài liệu về bí mật cơ quan. Thực hiện nghiêm ngặt quy chế quan hệ, tiếp xúc với người nước ngoài. Bảo vệ chặt chẽ đội ngũ cán bộ cốt cán, ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực của lối sống tư sản : Ăn chơi xa hoa lãng phí, văn hóa lai căng đồi trụy v.v…

5/ Các cơ quan bảo vệ pháp luật cần xử lý nghiêm khắc những tập thể và cá nhân không thực hiện đúng các quy định về phòng cháy chữa cháy để xảy ra hỏa hoạn gây thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần đề cao trách nhiệm công tác phòng cháy chữa cháy và bảo vệ nội bộ, không để xảy ra cháy, không để phần tử xấu phá hoại nội bộ, tham ô, trộm cắp gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản xã hội chủ nghĩa. Phải xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm.

Trên đây là một số công tác lớn về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ an ninh nội bộ. Các cấp, các ngành cần tổ chức quán triệt trong cán bộ đảng viên và tuyên truyền ra quần chúng nhân dân. Đồng thời có kế hoạch thực hiện nghiêm túc các công tác trên, thường xuyên báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố. Công an thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này ở các cấp, các ngành.

 

 

Nơi nhận :
- TT/TU-TT/HĐND.TP
- Th/viên UBND.TP
- Bộ Nội vụ
- Bộ Tư lệnh QK7
- Các Sở, Ban, Ngành TP
- UBMTTQ/TP, các đoàn thể TP
- CATP-Viện KSND-TAND/TP
- UBND các Quận, Huyện
- Các đơn vị TW ở TP
- Các Báo, Đài TNND, Đài TH/TP
- VP/TU-Các Ban TU
- VP/UB (LĐ-Các Tổ NC)
- Lưu.
 k.120b 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Vĩnh Nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-UB năm 1990 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và chấn chỉnh công tác bảo vệ an ninh nội bộ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.831

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.35