Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/CT-UB năm 1977 về công tác đăng ký và quản lý vũ khí quân dụng ở các cơ quan xí nghiệp thuộc thành phố (trừ vũ khí quân dụng của lực lượng tự vệ) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 01/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Đình Liệu
Ngày ban hành: 04/01/1977 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ VŨ KHÍ QUÂN DỤNG Ở CÁC CƠ QUAN XÍ NGHIỆP THUỘC THÀNH PHỐ (TRỪ VŨ KHÍ QUÂN DỤNG CỦA LỰC LƯỢNG TỰ VỆ)

Trước đây, do yêu cầu bảo vệ và đánh địch, các cơ quan đã trang bị vũ khí cho lực lượng bảo vệ các cơ quan, xí nghiệp và một số cán bộ. Từ ngày miền Nam được giải phóng, nhiều cơ quan, xí nghiệp đã tiếp thu, thu nhặt vũ khí của địch và phân phối cho cán bộ nhân viên sử dụng. Một số cán bộ ở miền Bắc vào có đem theo vũ khí.

Việc trang bị vũ khí cho lực lượng bảo vệ và một số cán bộ là cần thiết nhưng do ta chưa quản lý chặt chẽ nên có tình hình mất vũ khí không báo cáo và một số trường hợp đã sử dụng vũ khí không đúng quy định.

Để nắm chắc số lượng vũ khí hiện có ở các cơ quan xí nghiệp, hướng dẫn kiểm tra việc sử dụng, đề phòng kẻ địch và những phần tử xấu lợi dụng, Ủy ban nhân dân Thành phố giao trách nhiệm cho Sở Công an Thành phố tiến hành công tác đăng ký và quản lý vũ khí quân dụng (trừ vũ khí của lực lượng tự vệ do Bộ Tư lệnh Thành phố cấp phát) hiện có ở các cơ quan xí nghiệp thuộc Thành phố :

1. Các cơ quan xí nghiệp kê khai vũ khí của lực lượng bảo vệ và của cán bộ nhân viên thuộc đơn vị mình, ghi rõ loại, nguồn gốc của vũ khí, v.v... theo mẫu hướng dẫn thống nhứt và thời gian quy định của Sở Công an Thành phố.

2. Sở Công an Thành phố tổ chức việc cấp giấy phép sử dụng vũ khí, nghiên cứu ban hành quy định sử dụng vũ khí, tổ chức hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vũ khí.

Căn cứ vào chủ trương trên đây, Sở Công an Thành phố có kế hoạch tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-UB năm 1977 về công tác đăng ký và quản lý vũ khí quân dụng ở các cơ quan xí nghiệp thuộc thành phố (trừ vũ khí quân dụng của lực lượng tự vệ) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.630

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55