Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 01/CT-KTAT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Giã Tấn Dĩnh
Ngày ban hành: 26/02/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
BỘ CÔNG NGHIỆP
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 01/CT-KTAT Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 1996 

                                                                 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HOÁ CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định 74/CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Để có cơ sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của Bộ, đưa công tác quản lý kỹ thuật an toàn công nghiệp vào hoạt động có nề nếp, đúng pháp luật, Bộ Chỉ thị:

1/ Giao Cục Kiểm tra giám sát Kỹ thuật an toàn Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ Công nghiệp tiến hành rà soát, hệ thống hoá toàn bộ các văn bản pháp quy của Nhà nước về lĩnh vực kỹ thuật an toàn công nghiệp, biên tập có hệ thống để ban hành, sử dụng chung trong toàn ngành Công nghiệp.

2/ Các Tổng Công ty, các Công ty, các Viện thuộc Bộ có trách nhiệm rà soát các văn bản pháp quy có nội dung về an toàn kỹ thuật đang được sử dụng trong đơn vị mình gửi về Cục Kiểm tra giám sát Kỹ thuật an toàn Công nghiệp để tổng hợp, chỉnh lý, biên tập, trình Bộ duyệt để ban hành, sử dụng.

Các cơ quan liên quan cần khẩn trương thực hiện xong trong quý III/1996./.

  

 
Nơi nhận:
- Cục KTGSKTATCN,
- Vụ QLCN và CLSP
- Vụ TCKT
- Các đơn vị thuộc Bộ

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Giã Tấn Dĩnh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-KTAT ngày 26/02/1996 năm 1966 Về rà soát, hệ thống hoá các văn bản pháp quy về kỹ thuật an toàn công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.531

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!