Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo số 83/BC-LĐTBXH về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 và kế hoạch công tác tháng 9 năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 83/BC-LĐTBXH Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Văn Hoạt
Ngày ban hành: 25/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 83/BC-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2009

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2009

A. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2009

I. XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Tình hình thực hiện các đề án thuộc Chương trình công tác tháng 8 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

- Dự án Luật Người khuyết tật, Bộ đã hoàn thiện và trình Chính phủ tại Tờ trình số 45/TTr-LĐTBXH ngày 07 tháng 8 năm 2009.

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh chuẩn nghèo giai đoạn 2006-2010 theo chỉ số trượt giá 2009-2010. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các chương trình giảm nghèo ngày 12 tháng 8 năm 2009 và để có thời gian chuẩn bị kỹ các căn cứ khoa học và thực tiễn, Bộ đã có Tờ trình số 48/TTr-LĐTBXH ngày 19/8/2009 xin lùi thời gian trình vào tháng 12/2009.

- Dự thảo Nghị định Thay thế Nghị định số 114/2006/NĐ-CP ngày 03/10/2006 xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em. Bộ đã có văn bản số 2961/LĐTBXH-PC ngày 14 tháng 8 năm 2009 xin điều chỉnh chương trình công tác năm 2009, theo đó văn bản này sẽ được trình vào tháng 12/2009.

- Nghị định điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung áp dụng năm 2010. Bộ đang xin ý kiến Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương nhà nước.

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc Phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề, Bộ đã hoàn thiện và trình Chính phủ tại Tờ trình số 51/TTr-LĐTBXH ngày 21 tháng 8 năm 2009.

2. Văn bản Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền

Trong 8 tháng qua, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo thẩm quyền 28 Thông tư hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành các hoạt động quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch năm 2010 về công tác lao động, người có công và xã hội. Thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2009 số 32/NQ-CP ngày 7 tháng 8 năm 2009, Bộ đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục kiên trì bám sát mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Quốc hội khóa XII, Kỳ họp thứ 5 và kế hoạch năm 2009 của Bộ, ngành, quyết liệt, tích cực và chủ động hơn nữa trong tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, chính sách đã đề ra. Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững đối với 61 huyện nghèo, khuyến khích, động viên và tạo cơ chế để các doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, giúp đỡ phát triển các huyện nghèo; khẩn trương hoàn chỉnh đề án điều chỉnh chuẩn nghèo.

2. Tổ chức Hội nghị qua mạng lấy ý kiến về Đề án đổi mới và phát triển dạy nghề đến năm 2020; Tổ chức Hội nghị trực tuyến về thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững đối với huyện nghèo nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai NQ 30a/NQ-CP về hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững đối với 62 huyện nghèo. Tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Việt Nam – Lào về Hợp tác lao động. Tham dự, về phía Việt Nam có Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về phía Lào có Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào On-chăn Thammavong cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp và các cơ quan, ban ngành liên quan của hai nước. Mục đích của Hội nghị để giải quyết những vướng mắc còn tồn đọng và tìm hướng đi mới cho tương lai trong hợp tác lao động giữa hai nước Việt – Lào.

3. Thực hiện mục tiêu đơn giản hóa, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời đáp ứng mục tiêu quản lý của các cơ quan nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ Công bố bộ thủ tục hành chính gồm 281 thủ tục ở 4 cấp, trong đó có 89 thủ tục ở cấp Trung ương, 126 thủ tục ở cấp tỉnh, 36 thủ tục cấp huyện và 30 thủ tục ở cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành, lần đầu tiên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, thống kê được một bộ cơ sở dữ liệu đầy đủ về thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực của ngành.

4. Tập trung hoàn thiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; hoàn thiện Đề án đổi mới và phát triển dạy nghề giai đoạn 2009-2020. Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế; triển khai rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về lao động nước ngoài tại Việt Nam. Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020. Nghiên cứu xây dựng chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng; chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị hậu quả chất độc hóa học; tiếp tục thực hiện kế hoạch giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng.

5. Về công tác thanh tra, kiểm tra:

- Kết thúc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại 44 doanh nghiệp thuộc địa bàn 4 tỉnh Thái Nguyên, Bình Thuận, Sóc Trăng và Quảng Bình. Thanh tra thực hiện pháp luật lao động đối với lao động chưa thành niên tại 02 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Kết thúc thanh tra thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội tại 03 đơn vị thuộc tỉnh Quảng Trị.

- Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo:

+ Công tác tiếp công dân: tính từ ngày 16/7/2009 đến 15/8/2009 có 144 lượt người đến trụ sở tiếp dân của Bộ. Riêng ngày 20/7/2009 Lãnh đạo Bộ trực tiếp giải quyết các yêu cầu thắc mắc, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của 33 lượt công dân. Kết quả đã hướng dẫn 14 công dân đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và tiếp nhận 19 đơn thư, giao cho các đơn vị chức năng của Bộ giải quyết.

+ Công dân tiếp nhận và xử lý đơn thư: tính từ ngày 16/7/2009 đến 15/8/2009 Bộ đã tiếp nhận 432 đơn và đã xử lý 380 đơn thư. Số lượng đơn thư đến trong tháng tập trung vào nội dung đề nghị được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Ngoài ra, một số công dân đã được giải quyết khiếu nại vẫn tiếp tục gửi đơn đến Bộ như: ông Vũ Khánh Hùng, ông Ngô Tất Tố, ông Phan Diêu.

B. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2009

I. XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Theo chương trình đã đăng ký, Tháng 9, Bộ phải trình các văn bản, cụ thể:

- Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 31/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Dự thảo Nghị định điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp trong nước năm 2010. Bộ đang xin ý kiến Ban chỉ đạo cải cách tiền lương nhà nước;

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Được đề nghị bổ sung tại văn bản số 2961/LĐTBXH-PC ngày 14 tháng 8 năm 2009 xin điều chỉnh chương trình công tác năm 2009;

- Dự thảo Nghị định về lao động giúp việc gia đình;

Riêng dự thảo Nghị định về lao động giúp việc gia đình, Bộ đã có văn bản số 2961/LĐTBXH-PC ngày 14 tháng 8 năm 2009 xin điều chỉnh chương trình công tác năm 2009, theo đó văn bản này sẽ được trình vào tháng 12/2009

2. Văn bản Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền

Theo kế hoạch, tháng 9, Bộ trưởng sẽ ban hành theo thẩm quyền 13 thông tư hướng dẫn và quy định thực hiện lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

II. CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Tiếp tục triển khai chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

2. Triển khai giai đoạn 2 của Đề án Đơn giản hóa Thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010.

3. Thành lập 02 đoàn thanh tra đột xuất về chuyên đề an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng tại Hà Nội. Thanh tra theo vùng tại các tỉnh: Đồng Nai, An Giang, Trà Vinh. Thanh tra thực hiện chính sách người có công tại tỉnh Quảng Ngãi. Thanh tra thực hiện Luật bảo hiểm xã hội tại tỉnh Cà Mau. Thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động đối với lao động chưa thành niên tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Cần Thơ, Kiên Giang. Thanh tra việc thực hiện Đề án “Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Kiểm tra, xác minh nội dung đơn khiếu nại của Nhà máy xi măng Duyên Hà tỉnh Ninh Bình.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội – Bộ KHĐT;
- VPĐU, CĐ, Đoàn TNCSHCM;
- Lưu: VT, TKTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Lê Văn Hoạt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo số 83/BC-LĐTBXH về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 và kế hoạch công tác tháng 9 ngày 25/08/2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.587

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.204.31