Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 34a/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự do Ban Tổ chức, cán bộ Chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu: 34a/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thị Thu Ba, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Trọng Điều
Ngày ban hành: 21/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ TƯ PHÁP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34a/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2001

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ - BỘ TÀI CHÍNH  - BỘ TƯ PHÁP SỐ 34A/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CHẤP HÀNH VIÊN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Thi hành Quyết định số 76/2001/QĐ-TTg ngày 14/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự; Liên tịch Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, MỨC BỒI DƯỠNG:

Chấp hành viên làm việc tại các cơ quan thi hành án dân sự được bồi dưỡng mức 100.000 đồng/người/tháng.

II. NGUỒN KINH PHÍ, CÁCH CHI TRẢ:

1. Nguồn kinh phí:

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ bồi dưỡng nêu trên được bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan có đối tượng được hưởng theo quy định tại mục I của Thông tư này.

2. Cách chi trả:

- Việc bồi dưỡng đối với chấp hành viên thuộc đơn vị nào do đơn vị đó chi trả.

- Mức bồi dưỡng quy định tại Thông tư này được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không được tính để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

3. Quản lý, quyết toán kinh phí:

Việc quản lý, cấp phát, hạch toán và quyết toán kinh phí theo chế độ quản lý tài chính hiện hành và được hạch toán vào mục 102, tiểu mục 08 theo chương, loại, khoản, hạng tương ứng của mục lục ngân sách Nhà nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2001. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về liên bộ để nghiên cứu, giải quyết.

Lê Thị Thu Ba

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Điều

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 34a/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự do Ban Tổ chức, cán bộ Chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.533

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177