Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 247/1998/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTS chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Thanh tra viên, Kiểm sát viên bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản do Ban tổ chúc , công tác chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 247/1998/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTS Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Ngọc Hồng, Tào Hữu Phùng, Tô Tử Hạ
Ngày ban hành: 05/05/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ THUỶ SẢN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 247/1998/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTS

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 1998

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 CỦA BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ - TÀI CHÍNH -THUỶ SẢN SỐ 247/1998/TT-LT-TCCP-TC-TS NGÀY 5 THÁNG 5 NĂM 1998HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐI BIỂN ĐỐI VỚITHANH TRA VIÊN, KIỂM SOÁT VIÊN BẢO VỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN

Thi hành Quyết định số 913/1997-QĐ-TTg ngày 25/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đi biển đối với thanh tra viên, kiểm soát viên bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 33/LĐTBXH-TL ngày 5/1/1998; liên tịch Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thực hiện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ MỨC BỒI DƯỠNG:

1. Đối tượng:

Cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế đi làm nhiệm vụ trên tàu thanh tra bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (gọi tắt là tàu kiểm ngư) cụ thể là:

- Thanh tra viên, kiểm soát viên bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản;

- Cán bộ, thuyền viên thuộc biên chế làm việc trên tàu kiểm ngư.

2. Mức bồi dưỡng:

- Đi biển 1/2 ngày (dưới 4 giờ) được hưởng 7.500đ/người.

- Đi biển 1 ngày (từ 4 giờ đến 8 giờ) được hưởng 15.000đ/người.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Chế độ bồi dưỡng đi biển được chi trả cho những ngày thực tế đi biển và được thanh toán ngay sau khi đợt công tác kết thúc.

2. Các đối tượng đã được hưởng chế độ bồi dưỡng quy định tại Thông tư này thì không được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật quy định tại Thông tư số 20/TT-LB ngày 24/9/1992 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Y tế.

3. Hàng năm căn cứ vào nhu cầu, đối tượng và mức chi quy định trên Cục bảo vệ nguồn lợi và các chi cục bảo vệ nguồn lợi lập dự toán chi chế độ bồi dưỡng này cùng dự toán chi thường xuyên gửi cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính cùng cấp xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 09/TC-NSNN ngày 18/3/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân cấp, lập, chất hành và quyết toán ngân sách Nhà nước.

Riêng năm 1998 nguồn kinh phí chi trả chế độ bồi dưỡng đi biển, đơn vị sắp xếp trong dự toán ngân sách năm 1998 được cấp có thẩm quyền giao.

4. Thông tư này được thực hiện từ 1/1/1998. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Liên Bộ để nghiên cứu giải quyết.

Nguyễn Ngọc Hồng

(Đã ký)

Tô Tử Hạ

(Đã ký)

Tào Hữu Phùng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 247/1998/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTS chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Thanh tra viên, Kiểm sát viên bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản do Ban tổ chúc , công tác chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.925
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70