Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 10/TT-LB năm 1983 hướng dẫn chế độ hưu trí đối với quân nhân chuyên nghiệp do Bộ Thương binh và xã hội - Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu: 10/TT-LB Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng Người ký: Trần Hiếu, Trần Văn Quang
Ngày ban hành: 02/06/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ QUỐC PHÒNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/TT-LB

Hà Nội , ngày 02 tháng 6 năm 1983

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CỦA BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ QUỐC PHÒNG SỐ 10/TT-LB NGÀY 2 THÁNG 6 NĂM 1983 HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 22-6-1987 của Hội đồng Chính phủ về chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp.
Dựa vào các quy định về điều kiện hưởng chế độ hưu trí tại Điều 1 Quyết định số 21/HĐBT ngày 8-8-1981 và Điều 2 Nghị định số 189/HĐBT ngày 29-11-1982 của Hội đồng Bộ trưởng.

Liên Bộ Thương binh và Xã hội - Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân chuyên nghiệp như sau:

1. Quân nhân chuyên nghiệp nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi nếu không sắp xếp được công tác ở cơ quan, xí nghiệp Nhà nước và có đủ 20 năm công tác liên tục nói tại Điều 1 Thông tư số 88/TBXH ngày 24-12-1982 của Bộ Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 189/HĐBT ngày 29-11-1982 của Hội đồng Bộ trưởng thì được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.

2. Quân nhân chuyên nghiệp có đủ điều kiện về thời gian công tác nói ở trên, nhưng chưa đến 50 tuổi (nam), 45 tuổi (nữ) nếu ốm đau được Hội đồng giám định y khoa xác nhận mất sức lao động cũng được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.

3. Những quân nhân chuyên nghiệp nói trên đã nghỉ việc từ ngày 1-1-1982 đến ngày 1-11-1982 đang hưởng chế độ mất sức lao động, hoặc chế độ phục viên, thì nay chuyển sang hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1-11-1982, nếu nghỉ việc sau ngày 1-11-1982 thì chuyển sang hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày nghỉ việc.

Thủ tục chuyển chế độ mất sức lao động hoặc chế độ phục viên sang chế độ hưu trí và giải quyết quyền lợi cho quân nhân chuyên nghiệp theo điểm 3 trên đây thực hiện, thống nhất theo Thông tư số 88/TBXH ngày 24-12-1982 của Bộ Thương binh và Xã hội, số 118/QP ngày 26-1-1983 của Bộ Quốc phòng.

Trần Hiếu

(Đã ký)

Trần Văn Quang

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 10/TT-LB năm 1983 hướng dẫn chế độ hưu trí đối với quân nhân chuyên nghiệp do Bộ Thương binh và xã hội - Bộ Quốc phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.122
DMCA.com Protection Status