Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên bộ 26-TT-LB năm 1956 về việc tăng lương cho công nhân, nhân viên các xí nghiệp mới khôi phục do Bộ Lao Động- Bộ Tài Chính ban hành

Số hiệu: 26-TT-LB Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Lao động, Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Văn Tạo, Trịnh Văn Bính
Ngày ban hành: 22/12/1956 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26-TT-LB

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 1956 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

VỀ VIỆC TĂNG LƯƠNG CHO CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN CÁC XÍ NGHIỆP MỚI KHÔI PHỤC.

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi:

- Các Bộ, Các Uỷ ban Hành chính khu, liên khu, thành phố, tỉnh
- Các Khu, Sở và Ty Lao động

 

Sau khi được sự đồng ý của Thủ tướng phủ, Liên bộ ra thông tư này để quy định cách tính tăng lương cho công nhân, nhân viên các xí nghiệp mới khôi phục như sau:

1) Đối với công nhân, nhân viên mới tuyển sau hòa bình và các xí nghiệp mới khôi phục đã hưởng lương theo chế độ lương xí nghiệp phục hồi (lương trung bình 40.000đ) thì từ 1-10-1956 được tăng 5%, 8%, hoặc 12% trên phần lương chính (không kể khoản phụ cấp đặc biệt và các khoản phụ cấp bản thân khác).

Ví dụ: một công nhân bậc 7 ở một xí nghiệp khôi phục (sản nghiệp 3) thuộc khu vực 6% (lương chính 28.860đ, phụ cấp đặc biệt 7.440đ) thì lương và phụ cấp tính như sau:

28.860đ + 7.440đ +

28.860 x 5

+

28.860 x 6

=

39.474đ

100

100

 

2) Đối với những công nhân, nhân viên hưởng theo chế độ lương kháng chiến, làm việc trong các xí nghiệp khôi phục nói trên sẽ tính tăng lương, theo cách thức ấn định trong thông tư Liên bộ Lao động - Nội vụ - Tài chính số 21-TT-LB ngày 15-11-1956 (Mục II, điểm 1, trang 2).

3) Những xí nghiệp tiếp quản nào đã được Liên bộ quy định cho hưởng lương theo chế độ lương xí nghiệp khôi phục thì sẽ tính khoản tăng lương theo cách thức nói ở mục 1 trên đây.

BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG

 
 


Nguyễn Văn Tạo

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG 
 
Trịnh Văn Bính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên bộ 26-TT-LB năm 1956 về việc tăng lương cho công nhân, nhân viên các xí nghiệp mới khôi phục do Bộ Lao Động- Bộ Tài Chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.448
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126