Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên bộ 25-TT-LB năm 1956 tăng lương cho cán bộ và công nhân viên Khu tự trị Thái Mèo và tỉnh Lào-cai do liên bộ Bộ Nội Vụ- Bộ Lao Động- Bộ Tài Chính ban hành

Số hiệu: 25-TT-LB Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Lao động, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Văn Tạo, Trịnh Văn Bính, Phạm Văn Bạch
Ngày ban hành: 22/12/1956 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25-TT-LB

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 1956 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

VỀ VIỆC TĂNG LƯƠNG CHO CÁN BỘ VÀ CÔNG NHÂN VIÊN KHU TỰ TRỊ THÁI MÈO VÀ TỈNH LÀO-CAI.

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ-BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi:

- Uỷ ban Hành chính Khu tự trị Thái Mèo,
- Uỷ ban Hành chính tỉnh Lào-cai

 

Sau khi được sự đồng ý của Thủ tướng phủ, Liên bộ ấn định lại mức tăng lương đối với Khu tự trị Thái Mèo và toàn tỉnh Lào-cai là 8% (chứ không phải 5% như các địa phương khác) và thi hành kể từ ngày 1-10-1956.

Với khoản tăng lương 8% cộng với phụ cấp khu vực thì lương chính của công nhân, nhân viên ở Khu tự trị Thái Mèo và tỉnh Lào-cai sẽ được nâng lên như sau:

Khu vực 1: 8% + 20% = 28%

Khu vực 2: 8% + 13% = 21%

Khu vực 3: 8% + 6% = 14%.

Đối tượng và cách thi hành khoản tăng lương trên đây theo đúng như thông tư Liên bộ Nội vụ - Lao động – Tài chính số 21-TT-LB ngày 15-11-1956.

K.T BỘ TRƯỞNG
BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

 
 


Phạm Văn Bạch

BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG

 
 Nguyễn Văn Tạo

K.T BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG 
 
Trịnh Văn Bính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên bộ 25-TT-LB năm 1956 tăng lương cho cán bộ và công nhân viên Khu tự trị Thái Mèo và tỉnh Lào-cai do liên bộ Bộ Nội Vụ- Bộ Lao Động- Bộ Tài Chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.979
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.134.81