Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên bộ 14-TT/LB năm 1970 về việc cấp phát phiếu thịt và cung cấp thực phẩm cho cán bộ, công nhân viên nông trường quốc doanh do Bộ Nội thương - Bộ Nông trường ban hành

Số hiệu: 14-TT/LB Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Nội thương, Bộ Nông trường Người ký: Lê Đông, Lê Xuân Tại
Ngày ban hành: 04/05/1970 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI THƯƠNG-BỘ NÔNG TRƯỜNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14-TT/LB

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 1970 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

VỀ VIỆC CẤP PHÁT PHIẾU THỊT VÀ CUNG CẤP THỰC PHẨM CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN NÔNG TRƯỜNG QUỐC DOANH

Sau khi trao đổi và thống nhất ý kiến giữa hai Bộ Nội thương và Nông trường, Liên bộ quy định cung cấp thực phẩm cho cán bộ, công nhân viên nông trường quốc doanh như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Tất cả cán bộ, công nhân viên và học sinh chuyên nghiệp thuộc ngành nông trường quốc doanh đều được cấp phát tem phiếu và cung cấp thực phẩm theo tiêu chuẩn, chế độ của Nhà nước.

2. Từng nông trường phải có kế hoạch đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi và giao nộp sản phẩm cho Nhà nước theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt hàng năm để cung cấp cho các nhu cầu chung, đồng thời để Nhà nước có lực lượng tại chỗ bảo đảm cung cấp cho cán bộ, công nhân viên của nông trường theo tem phiếu đã cấp, tránh phải vận chuyển từ nơi khác đến.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Việc cấp phát các loại tem phiếu cho cán bộ, công nhân viên nông trường tiến hành theo đúng thủ tục Nhà nước đã quy định như đối với cán bộ, công nhân viên các ngành khác.

2. Các nông trường và tổ chức thương nghiệp địa phương căn cứ vào nhu cầu về thịt của nông trường (bao gồm tiêu chuẩn theo lao động của cán bộ, công nhân viên, các nhu cầu bồi dưỡng, hội nghị, v.v…) và kế hoạch chăn nuôi của nông trường để lên kế hoạch cân đối và bàn biện pháp cung cấp và định kỳ thanh toán tem phiếu.

Đối với các nông trường mới xây dựng chưa có cơ sở chăn nuôi, các nông trường gặp thiên tai, địch họa hoặc các nông trường không có điều kiện chăn nuôi (những nông trường không có điều kiện này phải được Ủy ban hành chính tỉnh hoặc Bộ Nông trường xét và quyết định tùy theo nông trường đó đã được phân cấp cho địa phương hay chưa phân cấp) thì do Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố xét tình hình cụ thể và giải quyết việc cung cấp thịt hoặc thực phẩm khác thay thế theo chế độ chung.

3. Những cơ sở sản xuất công nghiệp như: xưởng sửa chữa cơ khí, đoàn xe vận tải…, và những cơ sở nghiên cứu khoa học và hành chính sự nghiệp như: trạm thí nghiệm, trường học, bệnh viện… của nông trường hoạt động có tính chất độc lập, không phụ thuộc vào biên chế của một nông trường nào, nhưng thuộc diện biên chế của ngành nông trường quốc doanh đều được cấp phát tem phiếu và cung cấp thực phẩm như đối với các đơn vị sản xuất công nghiệp và hành chính sự nghiệp của các ngành khác.

4. Về cung cấp thực phẩm khác và hàng công nghệ tiêu dùng, nói chung cán bộ, công nhân viên ngành nông trường quốc doanh đều được phân phối thực phẩm khác và hàng công nghệ tiêu dùng như đối với cán bộ, công nhân, viên chức các ngành khác. Nhưng cần quan tâm đến những nông trường ở vùng xa xôi hẻo lánh, ngành nội thương cần cố gắng cung cấp đều đặn theo chế độ chung và chú ý các mặt hàng sau:

Nước chấm: cung cấp theo tiêu chuẩn chung, khi có cá khô, mắm tôm, nước mắm cần có tỷ lệ ưu tiên phân phối cho các nông trường ở nơi xa xôi.

Đậu phụ: những nơi thương nghiệp không cung cấp được đậu phụ thì cung cấp đỗ tương (theo tỷ lệ quy định) đồng thời thương nghiệp cung cấp dụng cụ và hướng dẫn kỹ thuật để nông trường tổ chức chế biến đậu phụ.

Rau xanh: các nông trường phải có kế hoạch sản xuất để giải quyết lấy rau xanh, cần chế biến dự trữ cho lúc giáp vụ.

Hàng công nghệ tiêu dùng: các sở, ty thương nghiệp, cần chỉ đạo việc phân phối hàng công nghệ tiêu dùng cho các nông trường quốc doanh theo tiêu chuẩn, chế độ chung như đối với các ngành khác ở địa phương; đồng thời cùng các ty, phòng nông trường có biện pháp thi hành nghiêm chỉnh Chỉ thị số 14-TTg ngày 08-02-1969 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân phối hàng công nghệ phẩm tới tay cán bộ, công nhân viên.

Trên đây là những quy định chung, Ủy ban hành chính các tỉnh, thành phố, các sở, ty thương nghiệp, các ty, phòng nông trường cần nghiên cứu bàn biện pháp cụ thể để hướng dẫn thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI THƯƠNG
THỨ TRƯỞNG
 
 


Lê Đông

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG TRƯỜNG
THỨ TRƯỞNG 

Lê Xuân Tại

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên bộ 14-TT/LB năm 1970 về việc cấp phát phiếu thịt và cung cấp thực phẩm cho cán bộ, công nhân viên nông trường quốc doanh do Bộ Nội thương - Bộ Nông trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.598
DMCA.com Protection Status