Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên bộ 11-TT-LB năm 1956 sửa đổi khoản phụ cấp đi đường quy định trong thông tư Liên bộ 10-TT-LB cho anh em áp tải viên bưu phẩm trên ô-tô, tàu hỏa, ca-nô, tàu thủy do liên bộ Bộ Lao Động- Bộ Tài Chính- Bộ Giao Thông và Bưu Điện ban hành

Số hiệu: 11-TT-LB Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Giao thông và Bưu điện, Bộ Lao động, Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Mai, Nguyễn Văn Tạo, Trịnh Văn Bính
Ngày ban hành: 21/09/1956 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN-BỘ LAO ĐỘNG -BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11-TT-LB

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 1956 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

SỬA ĐỔI KHOẢN PHỤ CẤP ĐI ĐƯỜNG QUY ĐỊNH TRONG THÔNG TƯ LIÊN BỘ SỐ 10-TT-LB NGÀY 15-4-1955 CHO ANH EM ÁP TẢI VIÊN BƯU PHẨM TRÊN Ô-TÔ, TÀU HỎA, CA-NÔ, TÀU THỦY

Chiếu đề nghị của Tổng cục Bưu điện

Để việc bồi dưỡng được thích hợp vào hoàn cảnh công tác và điều kiện sinh hoạt hiện nay của những áp tải viên bưu điện;

Nay sửa đổi tại thông tư Liên bộ số 10-TT-LB ngày 15-1-1955 như sau:

Những áp tải viên bưu điện đi ô-tô, tàu hỏa, tàu thủy, được hưởng phụ cấp đi đường tính theo thể lệ dưới đây:

- Đi ban ngày nếu ăn cơm ngoài hai bữa được hưởng 300đ

- Đi ban ngày nếu ăn cơm ngoài một bữa được hưởng 150đ

- Đi ban đêm từ sáu tiếng trở lên được hưởng 400đ

- Đi ban đêm từ ba đến dưới sáu tiếng được hưởng 200đ

- Đi ban đêm dưới ba tiếng không được phụ cấp.

Giờ đi ban đêm quy định để tính phụ cấp này là từ 9 giờ tối hôm trước đến 5 giớ sáng hôm sau.

Thông tư này thi hành kể từ ngày 19-5-1956.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG BƯU ĐIỆN
THỨ TRƯỞNG

 


 
Nguyễn Hữu Mai

BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG

 
 Nguyễn Văn Tạo

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

 


 
Trịnh Văn Bính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên bộ 11-TT-LB năm 1956 sửa đổi khoản phụ cấp đi đường quy định trong thông tư Liên bộ 10-TT-LB cho anh em áp tải viên bưu phẩm trên ô-tô, tàu hỏa, ca-nô, tàu thủy do liên bộ Bộ Lao Động- Bộ Tài Chính- Bộ Giao Thông và Bưu Điện ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.052
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125