Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên bộ 02-TT/LB năm 1959 về việc trợ cấp thù lao cho trưởng trạm bưu chính xã do Bộ Giao Thông và Bưu Điện- Bộ Nội Vụ- Bộ Tài Chính ban hành

Số hiệu: 02-TT/LB Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Giao thông và Bưu điện, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Mai, Tô Quang Đẩu, Trịnh Văn Bính
Ngày ban hành: 26/01/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN-BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02-TT/LB

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 1959 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

VỀ VIỆC TRỢ CẤP THÙ LAO CHO TRƯỞNG TRẠM BƯU CHÍNH XÃ

Kính gửi:

- Ủy ban hành chính các khu, thành phố và các tỉnh
- Tổng cục Bưu điện
- Các Khu, Sở, Ty Tài chính

 

Thi hành Thông tư số 403-TTg ngày 14-8-1958 của Thủ tướng phủ về việc trợ cấp thù lao và công tác phí, hội nghị phí cho cán bộ, xã.

Căn cứ Thông tư số 04-TT/LB ngày 4-2-1958 của Liên Bộ Giao thông Bưu điện- Nội vụ về việc chấn chỉnh đường thu trong huyện và trạm bưu chính xã ở đồng bằng và trung du.

Trong thời gian chờ đợi nghiên cứu vấn đề phân cấp và cải tiến chế độ cước khoán hiện nay, Liên bộ tạm thời quyết định trợ cấp thù lao cho trưởng trạm bưu chính xã như sau:

a) Trưởng trạm bưu chính xã ở đồng bằng

Được hưởng ngang thù lao cán bộ thường trực ở Ủy ban xã (mỗi tháng được trợ cấp 10.000 đồng).

b) Trưởng trạm bưu chính xã ở miền núi

Nếu phải làm việc hàng ngày như cán bộ thường trực Ủy ban xã thì cũng được hưởng ngang thù lao cán bộ thường trực ở Ủy ban xã (vùng rẻo thấp 12.000 đồng, vùng rẻo cao 14.000 đồng).

Nếu làm việc theo chuyển thư, không làm hàng ngày như cán bộ thường trực Ủy ban xã, thì được hưởng ½ định suất hoặc 2/3 định suất thù lao của cán bộ thường trực đã quy định do Ủy ban hành chính các khu, tỉnh quyết định.

Thư ký văn phòng Ủy ban xã kiêm nhiệm trưởng trạm ở những nơi không tổ chức trưởng trạm bưu chính riêng, nếu đã được nhận thù lao theo chế độ mới, quy định trong Thông tư số 403-TTg của Thủ tướng phủ, thì không trợ cấp thêm phần thù lao về phần công tác bưu chính xã.

LỀ LỐI THANH TOÁN

Hiện nay Bưu điện đang thu mỗi xã 30 cân gạo để tổ chức đường thư từ huyện về xã và trả thù lao cho trường trạm bưu chính xã. Trong thời gian chờ đợi cải tiến chế độ cước khoán, thì Bưu điện giữa lại 12 cân, còn 18 cân giao cho Ủy ban xã để trả trợ cấp thù lao cho trưởng trạm bưu chính xã. Riêng đối với miền núi, nơi nào trưởng trạm bưu chính xã do văn phòng Ủy ban kiêm nhiệm, thì Bưu điện không phải giao cho Ủy ban 18 cân gạo mà vẫn giữ lại để tổ chức đường thư chung từ huyện xuống xã.

Các khu, Ty Bưu điện và Khu, Sở, Ty Tài chính cần thảo luận cách thức chuyển giao tiền về xã.

Phần chênh lệch về thù lao mà trưởng trạm bưu chính xã được nhận thêm, do ngân sách xã đài thọ, không lấy trong số suất dự trù của xã. Nơi nào ngân sách xã không đủ thì tỉnh sẽ cấp thêm để xã đủ chi. Hàng tháng Ủy ban hành chính xã trực tiếp cấp phần chênh lệch đó cho trưởng trạm, không giao Bưu điện thanh toán.

Ví dụ: ở đồng bằng lâu nay trưởng trạm được được nhận 7.200đ nay được trợ cấp thêm 2.800 đồng nữa cho đủ 10.000 đồng.

THỜI GIAN THI HÀNH

Thông tư này thi hành kể từ ngày mùng một tháng 1 năm 1959.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

 


 
Tô Quang Đẩu

KT. BỘ TRƯỞNG
 BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

 


 
Trịnh Văn Bính

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
THỨ TRƯỞNG 
 
Nguyễn Hữu Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên bộ 02-TT/LB năm 1959 về việc trợ cấp thù lao cho trưởng trạm bưu chính xã do Bộ Giao Thông và Bưu Điện- Bộ Nội Vụ- Bộ Tài Chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.581
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6