Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 262-TTg-1979 về việc cải tiến chế độ tiền ăn và bồi dưỡng cho cán bộ, công nhân, viên chức trong biên chế nhà nước nằm điều trị ở bệnh viện, bệnh xá và nhà điều dưỡng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 262-TTg Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 01/08/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 262-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 1979 

 

 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC CẢI TIẾN CHẾ ĐỘ TIỀN ĂN VÀ BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC TRONG BIÊN CHẾ NHÀ NƯỚC NẰM ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH VIỆN, BỆNH XÁ VÀ NHÀ ĐIỀU DƯỠNG

Trước đây Chính phủ đã quy định chế độ ăn và bồi dưỡng cho cán bộ, công nhân, viên chức ốm đau nằm điều trị ở bệnh viện và nhà điều dưỡng. Đến nay, các thang lương đã qua nhiều lần cải tiến, các chế độ ăn đó không còn phù hợp với thực tế và yêu cầu chữa bệnh; việc áp dụng các mức ăn và bồi dưỡng, mức thu tiền ăn của người bệnh không thống nhất, nhiều nơi đã tự động nâng mức ăn lên.

Để góp phần nâng cao kết quả chữa bệnh, bảo đảm chế độ ăn và bồi dưỡng được thống nhất, nay cần cải tiến chế độ ăn và bồi dưỡng cho người bệnh theo nguyên tắc dựa vào bệnh lý, kết hợp quy định mức ăn theo bậc lương, chú ý những công nhân làm nghề nặng nhọc, độc hại để đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động.

Căn cứ đề nghị của Bộ Y tế và của Tổng công đoàn Việt Nam, và ý kiến các cơ quan có liên quan, Thủ tướng Chính phủ quy định mức ăn, mức bồi dưỡng và mức thu tiền ăn của người bệnh là cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước và những cán bộ xã được hưởng các chế độ điều trị, điều dưỡng như sau.

I. CHẾ ĐỘ ĂN TẠI CÁC BỆNH VIỆN:

1. Theo bệnh lý chia làm 3 mức:

Mức I ăn 1,60đ/ngày,

Mức II ăn 2,40đ/ngày,

Mức III ăn 3,20đ/ngày.

Các thầy thuốc khám bệnh hoặc phụ trách các khoa, phòng điều trị ở các bệnh viện, bệnh xá, căn cứ vào chứng bệnh và tình trạng sức khỏe của người bệnh mà áp dụng mức ăn cụ thể cho từng người.

2. Trường hợp mức ăn theo yêu bệnh lý còn thấp thì người bệnh được hưởng chế độ ăn theo bậc lương. Chế độ ăn theo bậc lương được quy định như sau:

a) Mức ăn 2,40đồng/ngày cho những người có mức lương chính từ 90 đồng (cán bộ công tác ở biên giới, hải đảo, miền núi và cán bộ nữ có mức lương chính từ 80 đồng) đến 160 đồng; cán bộ hoạt động trước cách mạng tháng 8 năm 1945, đại biểu Quốc hội đương nhiệm, anh hùng lao động, anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân có mức lương dưới 90 đồng cũng được hưởng mức này;

b) Mức ăn 3,20 đồng/ngày cho những người có mức lương chính trên 160 đồng đến 180 đồng;

c) Mức ăn 5 đồng/ngày cho những người có mức lương chính trên 180 đồng;

II. CHẾ ĐỘ ĂN TẠI NHÀ ĐIỀU DƯỠNG CHIA LÀM 4 MỨC:

1. Mức ăn 2,40 đồng/ngày cho những người có mức lương chính dưới 90 đồng kể cả cán bộ xã được hưởng chế độ điều dưỡng;

2. Mức ăn 3,20 đồng/ngày cho những người có mức lương chính từ 90 đồng (cán bộ công tác ở biên giới, hải đảo, miền núi và cán bộ nữ có mức lương chính từ 80 đồng) đến 160 đồng. Các đối tượng khác nói ở điểm a, mục 2 trên đây cũng được hưởng mức này;

3. Mức ăn 4 đồng/ngày cho những người có mức lương chính trên 160 đồng đến 180 đồng;

4. Mức ăn 5 đồng/ngày cho những người có mức lương chính trên 180 đồng.

III. Trường hợp người bệnh nặng được thay đổi món ăn cho thích hợp để bảo đảm tiêu chuẩn. Nếu ăn không hết tiêu chuẩn cũng không trả lại bằng tiền hay hiện vật.

IV. PHẦN TRẢ TIỀN ĂN VÀO CÔNG QUỸ:

Trong thời gian ăn tại bệnh viện, bệnh xá và nhà điều dưỡng, dù hưởng mức ăn nào, cán bộ, công nhân, viên chức cũng phải trả vào công quỹ một phần tiền ăn tùy theo mức lương như sau:

a) Người có mức lương chính dưới 90 đồng trả 0,60 đồng/ngày;

b) Người có mức lương chính từ 90 đồng đến 160 đồng trả 0,90 đồng/ngày;

c) Người có mức lương chính trên 160 đồng đến 180 đồng trả 1,20 đồng/ngày;

d) Người có mức lương chính trên 180 trả 1,50đồng/ngày.

e) Những cán bộ không hưởng lương mà chỉ hưởng phụ cấp, các cán bộ xã theo quy định ở mục III trong quyết định số 130-CP ngày 20-6-1975, trả 0,60 đồng/ngày;

g) Các anh hùng lao động, anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân, các đại biểu Quốc hội đương nhiệm, nếu người nào không có lương thì được miễn trả tiền ăn.

Các đồng chí Bộ trưởng các Bộ Y tế, Tài chính, Nội thương có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quy định trên đây cho sát với yêu cầu chữa bệnh.

Ngành nội thương từ trung ương đến địa phương có trách nhiệm bảo đảm kế hoạch và ưu tiên cung cấp đủ lương thực, thực phẩm cho các bệnh viện, bệnh xá và nhà điều dưỡng.

Ngành y tế có kế hoạch chấn chỉnh quản lý các nhà ăn và tăng cường kiểm tra các bệnh viện và nhà điều dưỡng để đảm bảo phục vụ tốt người bệnh.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 1979 và thay thế cho các quy định trước đây về chế độ ăn và bồi dưỡng cho cán bộ, công nhân, viên chức nằm điều trị, điều dưỡng.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 262-TTg-1979 về việc cải tiến chế độ tiền ăn và bồi dưỡng cho cán bộ, công nhân, viên chức trong biên chế nhà nước nằm điều trị ở bệnh viện, bệnh xá và nhà điều dưỡng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.017

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.102.4