Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 26-TT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục Người ký: Nguyễn Cảnh Toàn
Ngày ban hành: 20/09/1976 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/TT

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 1976

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ GIÁO DỤC SỐ 26/TT NGÀY 20-9-1976 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ SINH HOẠT PHÍ CHO GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐI BỒI DƯỠNG TẬP TRUNG

Quyết định 291/CP ngày 30-12-1974 của Hội đồng Chính phủ đã quy định: Hàng năm cần bảo đảm từ 5% đến 10% giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đi bồi dưỡng tập trung. Những giáo viên và cán bộ quản lý này được hưởng sinh hoạt phí bằng 100% lương chính và phụ cấp (nếu có)".

Sau khi có sự thoả thuận của Bộ Lao động tại công văn số 1419/LĐ-LHSN ngày 11-9-1975 và của Bộ Tài chính tại công văn số 169 TC/HCVX ngày 17-4-1976, nay Bộ Giáo dục hướng dẫn thi hành quyết định trên của Hội đồng Chính phủ như sau:

I- NGUYÊN TẮC CHUNG

1- Chế độ sinh hoạt phí bằng 100% lương chính và phụ cấp (nếu có) chỉ áp dụng đối với giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đi bồi dưỡng tập trung theo tinh thần quyết định số 291/CP ngày 30-12-1974 của Hội đồng Chính phủ, do Uỷ ban kế hoạch Nhà nước giao chỉ tiêu và Bộ giáo dục quy định về nội dung chương trình và thời gian bồi dưỡng.

2- Những giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được cử đi học các lớp bổ túc chuyên môn, nghiệp vụ khác ngoài phạm vi quyết định số 291/CP, hoặc được cử đi học đào tạo dài hạn thì vẫn hưởng theo chế độ sinh hoạt phí của cán bộ đi học hiện hành.

3- Giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được cử đi học bồi dưỡng tập trung theo quyết định số 291/CP không tính trong chỉ tiêu biên chế quỹ lương của cơ quan, đơn vị cử đi học, mà tính vào chỉ tiêu quỹ đào tạo bồi dưỡng mỗi cấp học của ngành giáo dục.

II- ĐỐI TƯỢNG CỤ THỂ VÀ CHẾ ĐỘ SINH HOẠT PHÍ

1- Đối tượng cụ thể:

a) Giáo viên các cấp 1, 2, 3 (không kể giáo viên tập sự) các ngành học phổ thông, bổ túc văn hoá, giáo viên các trường trung học sư phạm (kể cả giáo viên ở các trường sư phạm sơ cấp ở miền núi nếu có) không kể đã có thời gian công tác nhiều hay ít được cử đi bồi dưỡng tập trung ở các trường sư phạm và trường bồi dưỡng các cấp nhằm thực hiện tiêu chuẩn đã ghi trong quyết định 291/CP: "Giáo viên cấp 1 lên cấp trình độ trung học sư phạm hoàn chỉnh, giáo viên cấp 2 lên trình độ cao đẳng sư phạm, giáo viên cấp 3 lên trình độ đại học sư phạm hoàn chỉnh".

b) Cán bộ quản lý giáo dục đi bồi dưỡng tập trung ở các trường bồi dưỡng cán bộ quản lý nhằm nâng cao trình độ, năng lực quản lý lãnh đạo và chỉ đạo, thực hiện tiêu chuẩn hoá chức vụ đang đảm nhiệm, bao gồm:

- Giám đốc, phó giám đốc, trưởng ty, phó ty giáo dục.

- Trưởng phòng, phó phòng giáo dục huyện (quận, khu phố, thị xã); trưởng phòng, phó phòng các phòng nghiệp vụ chuyên môn giáo dục (phòng phổ thông cấp 1, cấp 2, cấp 3, bổ túc văn hoá, mẫu giáo, đào tạo bồi dưỡng, ban thanh tra giáo dục) thuộc các Sở, Ty giáo dục.

- Hiệu trưởng, hiệu phó các trường học cấp 1, 2, 3 phổ thông, bổ túc văn hoá, vừa học vừa làm, các trường mẫu giáo, các trường trung học sư phạm (kể cả sơ cấp ở miền núi), cao đẳng sư phạm, đại học sư phạm.

- Cán bộ và giáo viên làm công tác nghiên cứu và chỉ đạo nghiệp vụ chuyên môn giáo dục ở các cơ quan giáo dục các cấp (Bộ, Sở, Ty, Phòng giáo dục) và trường sư phạm.

2- Chế độ sinh hoạt phí:

Trong thời gian tập trung bồi dưỡng, những đối tượng nói ở điểm 1 a, 1b trên được hưởng sinh hoạt phí bằng 100% lương chinh và phụ cấp (nếu có). Phụ cấp nói ở đây là phụ cấp chức vụ và phụ cấp giảng dạy trong ngành giáo dục mà đương sự đang được hưởng hàng tháng, như phụ cấp hiệu trưởng, hiệu phó, giảng dạy thể dục thể thao, phụ cấp đề bạt dạy cấp trên (đã được tính thành lương chính giáo viên không toàn cấp).

Ngoài ra những người đi bồi dưỡng tập trung vẫn được hưởng các chế độ như khi đang công tác: bảo hiểm xã hội, phúc lợi tập thể, trợ cấp khó khăn, trợ cấp đông con và phụ cấp khu vực theo quy định hiện hành.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Lương và các khoản phụ cấp của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được cử đi bồi dưỡng tập trung theo kế hoạch hàng năm quy định trong thông tư này do quỹ đào tạo của ngành giáo dục đài thọ. Giáo viên do ngành khác quản lý được cử đi bồi dưỡng tập trung do quỹ đào tạo của ngành đó đài thọ.

2- Chế độ sinh hoạt phí hướng dẫn tại Thông tư này, thống nhất áp dụng từ năm học 1975 - 1976 trở đi. Những giáo viên và cán bộ quản lý được cử đi học bồi dưỡng tập trung từ trước mà còn tiếp tục học trong năm học 1975 - 1976 cũng được hưởng chế độ sinh hoạt phí này từ năm học 1975 - 1976".

3- Để bảo đảm việc thực hiện tốt chế độ sinh hoạt phí mới, công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cần có quy hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm một cách cụ thể, ổn định theo thời hạn đã quy định tại quyết định 291/CP ngày 30-12-1974 của Hội đồng Chính phủ.

4- Trong khi thực hiện có gì vướng mắc, các ngành, các địa phương cần kịp thời phản ánh để Bộ giáo dục nghiên cứu giải quyết.

 

Nguyễn Cảnh Toàn

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 26-TT-1976 hướng dẫn thực hiện chế độ sinh hoạt phí cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đi bồi dưỡng tập trung do Bộ Giáo dục ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.520

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.224.117.125