Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 25-TC/HCVX-1988 sửa đổi chế độ công tác phí cho Cán bộ, Công nhân viên chức nhà nước đi công tác ở trong nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 25-TC/HCVX Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lý Tài Luận
Ngày ban hành: 15/06/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25-TC/HCVX

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 1988

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 25-TC/HCVX NGÀY 15-6-1988 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC ĐI CÔNG TÁC Ở TRONG NƯỚC

Để phù hợp với giá cả và tiền lương đã được tính lại, nay sửa lại mức chi về công tác phí cho cán bộ, công nhân viên chức đi công tác ở trong nước quy định tại Thông tư số 53-TC/HCVX ngày 23-10-1987 của Bộ Tài chính như sau:

I. CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐI TỪNG CHUYẾN

Mục 1. Tiền tàu xe đã quy định tại mục 1, phần I Thông tư số 53-TC/HCVX ngày 23-10-1987, nay sửa lại như sau:

a) Đoạn đường 10 kilômét trở lại được phụ cấp 15đ/km và mức tối da không quá 150 đồng.

b) ở những chặng đường không có phương tiện vận tải công cộng, được phụ cấp khoán là 12đ/km.

Mục 2. Phụ cấp đi đường. Mức phụ cấp đi đường sửa lại như sau:

Loại phương tiện sử dụng trong ngày (kể cả quốc doanh, công tư hợp doanh và tư nhân)  

Đoạn đường tối thiểu phải đạt để hưởng phụ cấp

Mức phụ cấp cho

 

Đi một lượt trong ngày

Cả đi và về trong ngày

100 km

1. Đi bộ

2. Đi ngựa (chỉ dùng cho vùng cao)

3. Đi xe đạp, xe lôi, thuyền, ghe, xuồng

gắn máy

4. Đi mô-tô, xe máy, ca-nô, tàu thuỷ đi

ven sông, ven biển

5. Đi ô-tô công cộng, tàu hoả, xe lam

6. Đi ô-tô cơ quan, xe cơ quan thuê chuyến

8 km

16 km

20 km

 

35 km

 

45 km

70 km

12 km

24 km

30 km

 

55 km

 

70 km

100 km

2.000đ

1.200đ

800đ

 

350đ

 

300đ

200đ

Mục 3. Phụ cấp lưu trú được sửa lại như sau:

Phạm vi lưu trú

Mức phụ cấp lưu trú một ngày

a) Lưu trú tại nơi đến công tác ở ngoài phạm vi tỉnh, thành phố,

đặc khu trực thuộc Trung ương

b) Lưu trú trong phạm vi tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc

Trung ương

- Địa dư rộng, khoảng cách xa nơi cơ quan đóng trụ sở từ 50km

trở lên

- Khoảng cách xa nơi cơ quan đóng trụ sở từ trên 20km-50km

c) Lưu trú đi công tác trong phạm vi huyện

- Địa dư rộng, khoảng cách xa nơi cơ quan đóng trụ sở từ trên

50km

- Khoảng cách xa nơi cơ quan đóng trụ sở trên 20km-50km

500đ/ngày

 

 

 

500đ/ngày

 

250đ/ngày

 

250đ/ngày

 

150đ/ngày

- Trường hợp đặc biệt chưa đạt khoảng cách tối thiểu quy định ở trên, được phụ cấp 150đ/ngày.

- Cán bộ, công nhân viên chức công tác tại các tỉnh phía Bắc (tính từ Bình Trị Thiên trở ra) đến công tác tại các tỉnh phía Nam và cán bộ, công nhân viên chức công tác tại các tỉnh phía Nam (tính từ Quảng Nam - Đà Nẵng trở vào) đến công tác tại các tỉnh phía Bắc, nếu từ trụ sở cơ quan đến nơi công tác đạt khoảng cách từ 1.000 kilômét trở lên thì mỗi ngày lưu trú tại nơi đến công tác được hưởng phụ cấp lưu trú 600đ/ngày.

- Cán bộ, công nhân viên chức đến công tác tại các xã vùng cao miền núi, hải đảo, các xã biên giới phía Bắc, nếu đạt các khoảng cách nói trên, cứ mỗi ngày lưu trú tại các nơi đó được phụ cấp thêm 20% mức phụ cấp lưu trú được hưởng.

II. CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP KHOÁN TIỀN TÀU XE ĐI ĐƯỜNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG DÙNG PHƯƠNG TIỆN TƯ CỦA MÌNH ĐI CÔNG TÁC THƯỜNG XUYÊN TRONG MỘT KHU VỰC.

Mức phụ cấp khoán tháng cho công nhân, viên chức thực sự dùng phương tiện tư của mình đi công tác thường xuyên được sửa lại như sau:

Số kilômét trung

Mức tiền khoán mỗi tháng

bình phải đạt hàng tháng để được hưởng phụ cấp khoán tháng

Đi trong phố, thị xã,thị trấn

Đồng bằng, trung du

Miền núi, hải đảo, vùng sâu

Dưới 100km

Từ 100km đến 250km

Từ 251km đến 350km

Từ 351km trở lên

không có

350đ

450đ

600đ

không có

400đ

500đ

700đ

không có

500đ

700đ

900đ

 

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 1988 và thay thế Thông tư số 53-TC/HCVX ngày 23-10-1987 của Bộ Tài chính.

Các điểm khác dã quy định tại Thông tư số 46-TC/HCVX ngày 26-12-1985 và Thông tư số 14-TC/HCVX ngày 2-8-1986 của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí cho cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước đi công tác ở trong nước mà không sửa đổi trong Thông tư này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Với tinh thần thực hiện Quyết định số 140-HĐBT ngày 15-9-1987 của Hội đồng Bộ trưởng về triệt để tiết kiệm, các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, các cơ quan Đảng, đoàn thể, Uỷ ban Nhân dân các cấp và các đơn vị cơ sở cần tăng cường quản lý khoản chi về công tác phí, không được tự tiện đặt ra chế độ chi riêng trái với quy định của Thông tư này; bố trí hợp lý việc cử cán bộ đi công tác, xác định chặt chẽ nội dung và số ngày đi công tác để bảo đảm đạt hiệu quả, chi trong phạm vi kinh phí khoán được duyệt hàng quý, năm. Ngân sách các cấp, dự toán của các cơ quan, đơn vị không vì sửa đổi chế độ này mà tăng chi quá mức kinh phí được duyệt và thông báo. Theo tinh thần trên, cơ quan tài chính các cấp cùng với các cơ quan, đơn vị rà soát, xác định và xét duyệt mức khoán chi hàng quý, năm sao cho hợp lý và tiết kiệm, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị.

 

Lý Tài Luận

(Đã Ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 25-TC/HCVX-1988 sửa đổi chế độ công tác phí cho Cán bộ, Công nhân viên chức nhà nước đi công tác ở trong nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.298
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251