Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 18-TL-TT-1964 về chế độ nghỉ 12 ngày cho công nhân làm những nghề có hại đến sức khỏe trong ngành thủy lợi do Bộ Thủy lợi ban hành

Số hiệu: 18-TL-TT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ lợi Người ký: Trần Quý Kiên
Ngày ban hành: 25/06/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ LỢI
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18-TL-TT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 1964 

 

THÔNG TƯ

VỀ CHẾ ĐỘ NGHỈ 12 NGÀY CHO CÔNG NHÂN LÀM NHỮNG NGHỀ CÓ HẠI ĐẾN SỨC KHỎE TRONG NGÀNH THỦY LỢI

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY LỢI

Kính gửi:

- Các Cục, Vụ, Viện, Công ty xây lắp, xí nghiệp Kim-mã,
- Trường đại học, trường trung cấp,
- Các Ty, công trường thủy lợi,

Căn cứ tinh thần Thông tư số 33-TL-BH ngày 01-11-1963 của Bộ Thủy lợi ban hành chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho công nhân làm nghề có nhiều độc, hại đến sức khỏe trong ngành thủy lợi;
Căn cứ tinh thần công văn số 717-LB-BH ngày 18-05-1964 của Bộ Lao động hướng dẫn tạm thời việc áp dụng chế độ nghỉ hàng năm 12 ngày đối với số nghề đã được xét duyệt bồi dưỡng bằng hiện vật và để tăng cường việc bảo vệ sức khỏe cho anh chị em cán bộ, công nhân viên chức, Bộ tạm thời quyết định như sau:

1. Những nghề trong ngành thủy lợi đã được xét duyệt bồi dưỡng bằng hiện vật, hàng năm được nghỉ 12 ngày, gồm có:

a) Loại hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 0đ60 và 0đ45 thường xuyên (số ngày lao động được bồi dưỡng bằng 50% tổng số ngày lao động trong năm hoặc bằng sáu tháng trở lên) có:

- Công nhân đào giếng sâu từ 8m đến 10m trở lên (đường kính từ 0,8 – 1);

- Công nhân rèn búa máy 450 cân hơi trở lên;

- Công nhân đốt lửa trong hầm tàu cuốc;

- Công nhân nấu đồng, gang.

b) Loại hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 0đ30 thường xuyên (số ngày lao động được bồi dưỡng bằng 75% tổng số ngày lao động trong năm hoặc bằng từ chín tháng trở lên) có:

- Hóa nghiệm có dùng nhiều hóa chất;

- Chuyên sửa chữa và charger accus;

- Hàn điện trong hòm kín;

- Lái xe, máy chạy bằng bánh xích: Bulledoser, Anglodoser, Excavateur, Niveleuse, Seraper, C.100, C.80, DT.54.

2. Khi xét giải quyết cho các đối tượng kể trên được nghỉ hàng năm 12 ngày phải căn cứ vào thời gian làm việc của đối tượng ấy đã qua một năm, nếu không đảm bảo tiêu chuẩn thường xuyên tức là số ngày lao động được bồi dưỡng bằng 50% tổng số ngày lao động trong năm hoặc bằng sáu tháng trở lên cho loại a và số ngày lao động  được bồi dưỡng bằng 75% tổng số ngày công lao động trong năm hoặc bằng chín tháng trở lên cho loại b như điểm 1 đã quy định trên đây thì không được giải quyết.

3. Các đối tượng từ trước đến nay đã được hưởng chế độ nghỉ hàng năm 12 ngày như Thông tư số 15-TT-TL ngày 04-03-1959 của Bộ Thủy lợi và Thông tư số 14-LĐ-TT ngày 09-06-1960 của Bộ Lao động đã ban hành vẫn không thay đổi.

Các đơn vị phổ biến thông tư này cho tất cả cán bộ, công nhân thông suốt đường lối chính sách của Đảng và nghiêm chỉnh chấp hành, có vấn đề gì mắc mứu kịp thời phản ánh về Bộ để nghiên cứu giải quyết. 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY LỢI
THỨ TRƯỞNG


 
 
Trần Quý Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 18-TL-TT-1964 về chế độ nghỉ 12 ngày cho công nhân làm những nghề có hại đến sức khỏe trong ngành thủy lợi do Bộ Thủy lợi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.986
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33