Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 17-LĐ-TT năm 1963 bổ sung Thông tư 27-LĐ-TT về khoản phụ cấp 4% cho cán sự, nhân viên ở công trường do Bộ Lao động ban hành

Số hiệu: 17-LĐ-TT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động Người ký: Nguyễn Đăng
Ngày ban hành: 04/12/1963 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17-LĐ-TT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 1963 

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 27-LĐ-TT NGÀY 15-08-1960 VỀ KHOẢN PHỤ CẤP 4% CHO CÁN SỰ, NHÂN VIÊN Ở CÔNG TRƯỜNG

Kính gửi:

-Các Bộ, các cơ quan ngang bộ;
-Các Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh;
-Các Sở, Ty, Phòng lao động

Thông tư số 27-LĐ-TT ngày 15-08-1960 của bộ Lao động quy định khoản phụ cấp 4% cho cán sự, nhân viên làm việc trên các công trường, có hướng dẫn tại điểm 1, mục II như sau:

“… tất cả cán bộ; nhân viên nghiệp vụ, nhân viên kỹ thuật, nhân viên hành chính, quản trị trực tiếp làm việc trên các công trường xây dựng cơ bản, kể cả những công trường trực thuộc công ty (Bộ Kiến trúc) các bộ, cục v.v…, trừ:

- những nhân viên y tế công trường đã được xếp nhóm hai bảng lương ngành y tế và những người làm việc trong các đội đặt đường sắt, đội đường dây bưu điện đã có quy định riêng;

- những người công tác ở các cơ quan quản lý cấp trên về kiểm tra hoặc biệt phái về công tác tại công trường trong một thời gian nhất định; thì không được hưởng khoản phụ cấp này”…

Nay xét đặc điểm về tổ chức lao động và theo đề nghị của bộ Y tế, bộ Lao động quy định thêm đối tượng được hưởng khoản phụ cấp 4% đối với cán bộ, nhân viên chuyên môn ngành y tế như sau:

Những cán bộ, nhân viên chuyên môn y tế công tác tại các trạm xá, bệnh xá thường xuyên lưu động theo công trường mà ở đó cán sự, nhân viên hành chính nghiệp vụ, nhân viên kỹ thuật được hưởng khoản phụ cấp 4%, thì cán bộ, nhân viên chuyên môn y tế cũng được hưởng khoản phụ cấp 4% đã quy định trong thông tư 27-LĐ-TT nói trên; còn cán bộ, nhân viên chuyên môn y tế công tác tại công trường đã được xếp nhóm 2 do bộ Y tế đã quy định tại thông tư số 15-BYT-TC2 ngày 01-07-1960 rồi thì không được hưởng phụ cấp 4% nữa.

Khoảng phụ cấp này thi hành từ ngày ra thông tư bổ sung.

Đề nghị các bộ, các ngành, các Ủy ban hành chính và cơ quan lao động địa phương căn cứ vào thông tư bổ sung này để hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở thi hành.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
THỨ TRƯỞNG
 
 


Nguyễn Đăng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 17-LĐ-TT năm 1963 bổ sung Thông tư 27-LĐ-TT về khoản phụ cấp 4% cho cán sự, nhân viên ở công trường do Bộ Lao động ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.805
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12