Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 1333-TC-HCP năm 1956 về việc trợ cấp thóc cho các gia đình cán bộ túng thiếu bị xử oan trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1333-TC-HCP Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trịnh Văn Bính
Ngày ban hành: 18/12/1956 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1333-TC-HCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 1956 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC TRỢ CẤP THÓC CHO CÁC GIA ĐÌNH CÁN BỘ TÚNG THIẾU BỊ XỬ OAN TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT VÀ CHỈNH ĐỐN TỔ CHỨC

Kính gửi:Ủy ban Hành chánh các khu, liên khu, tỉnh thành phố

Thi hành chỉ thị của Thủ tướng phủ về việc trợ cấp cho các gia đình có công với cách mạng, các gia đình cán bộ, bộ đội thoát ly, thương binh liệt sĩ, đảng viên và cán bộ xã đã bị xử trí oan trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức vì thiên tai, vận nạn, hiện nay đời sống bị túng thiếu, nheo nhóc, khổ cực, Bộ chúng tôi cũng đã quy định về thể thức và nguyên tắc cấp phát, đồng thời cũng đã nhắc nhở các địa phương thi hành khẩn trương để việc trợ cấp thu được kết quả tốt, song cho đến nay nhiều nơi vẫn chưa thi hành được đến nơi đến chốn. Ví dụ: có nơi chưa nắm được cụ thể số gia đình cần thiết phải trợ cấp ở trong tỉnh là bao nhiêu; có nơi cấp đồng loạt cho tất cả các đảng viên, cán bộ ở trường trả lại tự do cho mỗi người trung bình 150kg (Khu 4), có nơi định tiêu chuẩn từ 16 tuổi trở lên 15kg gạo một tháng, từ 15 tuổi trở xuống 10kg gạo một tháng và phân loại đề nghị cấp nhiều tháng (Khu 3); có nơi không cấp cho các gia đình cán bộ thoát ly hiện đang công tác tại các cơ quan trung ương, khu, tỉnh; có nơi lại dùng thóc này để chi cho việc khác (Sơn-tây), thậm chí có nơi các thông tư của Bộ Tài chính gửi về nhiều cán bộ thì hành cũng không được biết.

Để tránh tình trạng nói trên, để việc trợ cấp thóc được nhanh chóng và thu được kết quả tốt, Bộ tôi đề nghị các Ủy ban và các Khu, Ty Tài chính nghiên cứu lại các Thông tư số 1089-TC-HCP ngày 23-10-1956, số 1119-TC-HCP ngày 30-10-1956, và số 1167-TC-HCP ngày 16-11-1956 của Bộ Tài chính để thi hành cho đúng, đồng thời chú ý mấy điểm:

1) Số thóc này chỉ để trợ cấp cho các gia đình bộ đội, cán bộ thoát ly, thương binh tử sĩ, chiến sĩ thi đua và các đảng viên cán bộ xã đã bị xử trí oan trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức nay được trả lại tự do hoặc được khôi phục lại chức vụ phải tham gia sửa sai mà quá kiệt quệ. Đồng thời cho cả gia đình các cán bộ thoát ly hiện nay đang công tác ở các cấp trung ương, khu , tỉnh ... cũng trong hoàn cảnh túng đói nheo nhóc vì xử trí oan hoặc hoạn nạn như đã nói trên.

2) Đối với các gia đình nhân dân nói chung thì sẽ trợ cấp vào quỹ cứu tế và do Ban Cứu tế giải quyết. Tuyệt đối không nên lấy số thóc này để chi cho việc khác.

3) Trong khi trợ cấp cần được đặc biệt chú ý đến những gia đình đã có người chết oan trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức. Số thóc trợ cấp cho các gia đình này có thể tăng hơn số thóc quy định mức chung, nghĩa là có thể trên 200kg tùy theo hoàn cảnh cụ thể.

4) Đối với các gia đình nằm trong tiêu chuẩn được cấp thì Ủy ban xét cấp một lần cho một số thóc từ 100 đến 200kg như đã quy định trong các thông tư nói trên để giúp đỡ một phần nào trong những ngày khó khăn túng đói mà không nên phân chia ra nhiều loại tuổi và nhiều tháng như Khu 3 đề nghị; đồng thời cũng không nên cấp đồng loại cho tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân trả lại tự do ở trong lớp học như Khu 4 đã làm.

Ngoài ra, việc báo cáo kết quả về trung ương cũng như việc thanh toán cũng cần làm kịp thời. Vì thế. chúng tôi đề nghị:

a) Tập trung lực lượng cán bộ để cố gắng, trong một thời gian ngắn nữa, có thể hoàn thành việc trợ cấp mà đến nay việc chuẩn bị, tập hợp tình hình, v.v... tương đối đã đầy đủ.

b) Có kế hoạch theo dõi việc trợ cấp, việc nhận thóc ở các địa phương, giúp đỡ các gia đình trong việc nhận thóc, v.v... để từ nay đến 31-12-1956 có thể báo cáo kết quả (số gia đình được trợ cấp về mỗi loại, số thóc trợ cấp đã nhận, số thóc còn lại, v.v... (theo tinh thần thông tư 1119-TC-HCP ngày 30-10-1956 của Bộ Tài chính).

c) Từng tuần kỳ hay từng thời gian một, các Công ty Lương thực cần có kế hoạch tập hợp nhanh chóng các phiếu xuất thóc, báo cáo Ủy ban Hành chính khu hay tỉnh (đồng gửi Tổng Công ty Lương thực) số thóc đã xuất kho trong mỗi tuần kỳ, phân tích số thóc mùa, thóc chiêm, giá tiền, v.v...

Báo cáo tuần kỳ cuối cùng của niên độ, phản ảnh tổng số thóc đã xuất đến ngày 30-12-1956, sẽ gửi về Ủy ban Hành chính khu hay tỉnh vào những ngày đầu tháng 1-1957. Các Ủy ban Hành chính khu, tỉnh tập hợp báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 15-1-1957, thời hạn cuối cùng.

Ngay từ bây giờ, các khu, tỉnh báo cáo về Bộ:

1) Tình hình trợ cấp đến ngày 30-12-1956 (số gia đình, số thóc đã xuất phiếu, số thóc thực nhận ở các kho).

2) Dự kiến trợ cấp từ 1-12 đến 31-12-1956.

Đến cuối ngày 31-12-1956, vì trường hợp đặc biệt phiếu đã cấp rồi nhưng chưa nhận được thóc thì Ủy ban Hành chính tỉnh (hay cấp được ủy quyền) sẽ chứng nhận lại để nhận thóc vào tháng 1-1957.

Số thóc đã trợ cấp rồi nhưng chưa nhận và số thóc còn lại chưa trợ cấp trong 1956 sẽ nhập lại kho để quyết toán niên độ và báo cáo Bộ Tài chính, kèm theo bảng đề nghị nhu cầu cho tháng 1-1957 để Bộ Tài chính kịp cấp phát vào đầu 1957.

Số thóc trên tuy cấp cho mỗi gia đình có ít song nói chung trong toàn quốc cũng là một khoản chi lớn, nó biểu lộ sự số gắng của Đảng và Chính phủ đối với các gia đình nói trên. Với ý nghĩa và mục đích ấy, trong thời gian qua nơi nào thi hành được đúng thì kết quả rất tốt, nhất là thiết thực giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng được một phần nào trong lúc khó khăn túng thiếu .

Mong rằng ở các địa phương sẽ nghiên cứu kỹ các thông tư của Bộ chúng tôi về vấn đề này, nghiên cứu kế hoạch và thi hành khẩn trương để việc trợ cấp thu được nhiều kết quả.

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

Trịnh Văn Bính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 1333-TC-HCP năm 1956 về việc trợ cấp thóc cho các gia đình cán bộ túng thiếu bị xử oan trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.612

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117