Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 13-LĐ/TT-1986 hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp thợ đặc biệt giỏi do Bộ Lao động ban hành

Số hiệu: 13-LĐ/TT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động Người ký: Đào Thiện Thi
Ngày ban hành: 06/10/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13-LĐ/TT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 1986

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG SỐ 13-LĐ/TT NGÀY 6-10-1986 HƯỚNG DẪN THI HÀNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THỢ ĐẶC BIỆT GIỎI

Thi hành Quyết định số 97-CT ngày 14-4-1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ Lao động hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thợ đặc biệt giỏi như sau:

I- MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA

Chế độ phụ cấp thợ đặc biệt giỏi là nhằm đãi ngộ và động viên những công nhân kỹ thuật có nhiều tài năng hiện đang phát huy tác dụng trong sản xuất và công tác, trong việc bồi dưỡng, kèm cặp và truyền thụ những kiến thức và kinh nghiệm tốt của mình cho đồng nghiệp ở trong cùng tập thể sản xuất hoặc công tác. Tạo điều kiện để giám đốc xí nghiệp chú ý đúng mức đến việc bồi dưỡng và sử dụng tốt đội ngũ công nhân kỹ thuật giỏi, phát huy khả năng nghề nghiệp của họ trong sản xuất, công tác vì lợi ích chung.

II- ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG PHỤ CẤP VÀ MỨC PHỤ CẤP CHO THỢ ĐẶC BIỆT GIỎI

1. Đối tượng:

Đối tượng được xét hưởng phụ cấp thợ đặc biệt giỏi là những công nhân hưởng lương theo 5 thang lương quy định tại điểm A, điều 3 của Nghị định số 235-HĐBT ngày 18-9-1985 của Hội đồng Bộ trưởng, hiện đang làm việc trong các xí nghiệp Nhà nước.

2. Mức phụ cấp:

Những công nhân được công nhận là thợ đặc biệt giỏi thì được hưởng mức phụ cấp 7% trên mức lương cấp bậc.

- Nếu thường xuyên làm việc ở nơi bình thường thì tính trên mức lương bình thường.

- Nếu thường xuyên làm việc ở nơi độc hại, hoặc đặc biệt độc hại thì tính trên mức lương độc hại, hoặc đặc biệt độc hại.

III- ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN THỢ ĐẶC BIỆT GIỎI

1. Điều kiện để xét công nhận "thợ đặc biệt giỏi" là những công nhân đã được xếp bậc cuối cùng của thang lương căn cứ trên tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật hiện hành (xếp vào bậc 7 đối với các thang lương 7 bậc, vào bậc 6 đối với các thang 6 bậc).

2. Tiêu chuẩn để được công nhận thợ đặc biệt giỏi là những công nhân đang phát huy tốt năng lực của mình trong sản xuất, có nhiều kinh nghiệm thực tế và sáng kiến trong việc giải quyết những khó khăn về kỹ thuật sản xuất, về cải tiến và hoàn thiện quy trình công nghệ, hoặc đưa ra các biện pháp khắc phục các sự cố phát sinh đột xuất trong quá trình sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào điều kiện và tiêu chuẩn quy định trên, xí nghiệp lập Hội đồng xếp lương xét duyệt danh hiệu thợ đặc biệt giỏi. Thành phần của Hội đồng do Giám đốc quy định. Sau khi có đề nghị của Hội đồng xếp lương, Giám đốc xí nghiệp bàn bạc với Công đoàn cùng cấp và quyết định những công nhân được công nhận là thợ đặc biệt giỏi.

Những công nhân được công nhận thợ đặc biệt giỏi được hưởng phụ cấp thợ đặc biệt giỏi trong thời hạn tối đa là 2 năm. Sau thời gian đó, Hội đồng xếp lương của xí nghiệp tiến hành xét duyệt lại và đề nghị lên Giám đốc xí nghiệp. Nếu tiếp tục công nhận là thợ đặc biệt giỏi thì tiếp tục hưởng phụ cấp, nếu không còn được công nhận thì thôi không hưởng phụ cấp nữa.

Trường hợp sau khi được công nhận là thợ đặc biệt giỏi bị ốm kéo dài, hoặc chuyển đi làm công việc khác, thì không được hưởng phụ cấp thợ đặc biệt giỏi.

Khi được công nhận thợ đặc biệt giỏi thì ngoài việc được hưởng phụ cấp thợ đặc biệt giỏi, vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-5-1986. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị các Bộ, các địa phương phản ảnh về Bộ Lao động để nghiên cứu giải quyết.

 

Đào Thiện Thi

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 13-LĐ/TT-1986 hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp thợ đặc biệt giỏi do Bộ Lao động ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.902

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208