Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 13-BYT/TT-1988 thi hành Quyết định 84-CT 1985 thống nhất quản lý biên chế, trả lương cho chuyên gia y tế đi hợp tác với nước ngoài do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 13-BYT/TT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đặng Hồi Xuân
Ngày ban hành: 26/04/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13-BYT/TT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 1988

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ Y TẾ SỐ 13-BYT/TT NGÀY 26-4-1988 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 84-CT NGÀY 28-2-1985 CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG THỐNG NHẤT QUẢN LÝ BIÊN CHẾ, TRẢ LƯƠNG CHO CHUYÊN GIA Y TẾ ĐI HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI

Những năm gần đây, theo hợp tác đã ký kết, ngành Y tế đã cử nhiều chuyên gia Y tế sang công tác, lao động và các cán bộ đi học nghiên cứu sinh, thực tập sinh ở các nước.

Tại Quyết định số 84-CT ngày 28-2-1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành quy chế hợp tác chuyên gia với nước ngoài. Bộ Y tế vận dụng và hướng dẫn cụ thể việc thực hiện điều 15, 16 quy định trên như sau:

1. Về biên chế. Cán bộ đã được cử đi học, đi nghiên cứu, thực tập và đi làm chuyên gia vẫn thuộc chỉ tiêu biên chế và quỹ tiền lương của cơ quan cũ. Trong thời gian đó, cơ quan tự sắp xếp không được tuyển dụng người khác vào thay thế.

2. Về tiền lương. Cơ quan cũ có trách nhiệm trả phụ cấp hàng tháng cho gia đình cán bộ đi học, đi nghiên cứu sinh, thực tập sinh và đi chuyên gia theo chế độ của Nhà nước quy định...

Trường hợp đã cố gắng sắp xếp công tác, nhưng vẫn không giải quyết được vì thiếu nhân lực, cơ quan được phép sử dụng phần tiền lương còn lại của cán bộ đi học, đi làm chuyên gia để phụ cấp thêm cho những người làm choàng hoặc tuyển dụng hợp đồng có thời hạn vào thay thế tuỳ theo yêu cầu cụ thể của công tác chuyên môn trên tinh thần hết sức tiết kiệm và nhất thiết không được tăng chỉ tiêu biên chế và quỹ tiền lương được duyệt của đơn vị.

3. Khi cán bộ đi học và chuyên gia trở về, đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận chuyên gia, cán bộ đi học tiếp tục trở lại làm việc, trường hợp chuyên gia đã đến tuổi nghỉ hưu thì làm các thủ tục và các chế độ về nghỉ hưu như cán bộ khác.

4. Các chế độ khác, cán bộ đi học và chuyên gia vẫn được đơn vị chủ quản xét khen thưởng, nâng bậc lương, đề nghị phong chức vụ khoa học và quyền lợi khác nếu đủ tiêu chuẩn và có mặt ở trong nước trong thời gian tiến hành việc xem xét tại đơn vị công tác.

5. Thông tư này áp dụng cho các cán bộ, công nhân viên đi học, đi chuyên gia, đi hợp tác lao động nằm trong chỉ tiêu của Bộ Y tế được cử ra nước ngoài từ 1-1-1988. Đối với cán bộ đi học, chuyên gia đã được cử đi trước đây vẫn do Bộ Y tế tiếp tục trả lương cho đến hết thời hạn.

 

Đặng Hồi Xuân

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 13-BYT/TT-1988 thi hành Quyết định 84-CT 1985 thống nhất quản lý biên chế, trả lương cho chuyên gia y tế đi hợp tác với nước ngoài do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.834
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238