Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 11/2004/TT-BLĐTBXH hướng dẫn áp dụng Danh mục chức vụ lãnh đạo trong lực lượng Quân đội, Công an và ngành Cơ yếu làm cơ sở điều chỉnh lương hưu theo Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị định 31/2004/NĐ-CP do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 11/2004/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 30/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2004/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2004

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI SỐ 11/2004/TT-BLĐTBXH NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG DANH MỤC CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO TRONG LỰC LƯỢNG QUÂN ĐỘI, CÔNG AN VÀ NGÀNH CƠ YẾU LÀM CƠ SỞ ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU THEO ĐIỂM B KHOẢN 2 ĐIỀU 1 NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2004/NĐ-CP NGÀY 19/01/2004 CỦA CHÍNH PHỦ

Theo đề nghị của Bộ Quốc phòng tại Công văn số 2801/BQP ngày 09/5/2004, Bảo hiểm xã hội tại Công văn số 2019/BHXH-CĐCS ngày 15/6/2004 và một số địa phương về việc hướng dẫn bổ sung Danh mục chức vụ lãnh đạo trong lực lượng Quân đội, Công an, ngành Cơ yếu để làm cơ sở điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Điều b Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 31/2004/NĐ-CP ngày 19/01/2004. Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc áp dụng Danh mục chức vụ lãnh đạo trong phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2004 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính - Quốc phòng như sau:

I. BỔ SUNG DANH MỤC CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO TRONG QUÂN ĐỘI, CÔNG AN ĐỂ LÀM CƠ SỞ ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU THEO QUY ĐỊNH

1. Chức vụ lãnh đạo trong Quân đội:

Người hưởng lương theo cấp hàm, giữ chức vụ lãnh đạo khi nghỉ hưu đã được quy định trong nhóm chức danh quy định tại Phần A Phụ lục đính kèm Thông tư Liên tịch số 03/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BQP ngày 04/3/2004 bao gồm người giữ chức vụ lãnh đạo chỉ huy quân sự, chính trị, tham mưu hoặc chức vụ chuyên môn, nghiệp vụ (Chính uỷ, phó Chính uỷ, Chủ nhiệm, phó Chủ nhiệm, Tư lệnh, phó Tư lệnh, Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Phó Tham mưu trưởng, Chính trị viên trưởng, Chính trị viên phó, Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, Trưởng, phó ban, phòng hoặc các chức vụ tương đương) từ cấp trung đội trở lên, được ghi trong hồ sơ hưu trí.

2. Chức vụ lãnh đạo ngành Công an.

Người hưởng lương theo cấp hàm, giữ chức vụ lãnh đạo khi nghỉ hưu được quy định trong nhóm chức danh quy định tại Phần B Phụ lục đính kèm Thông tư Liên tịch số 03/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BQP ngày 04/3/2004 bao gồm người giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp Trưởng, phó Công an phường, thị trấn hoặc tương đương trở lên, được ghi trong hồ sơ hưu trí.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Do lịch sử phát triển, thay đổi tổ chức bộ máy, số lượng và tên chức danh lãnh đạo các thời kỳ không thống nhất, không thể liệt kê đầy đủ trong Phụ lục đính kèm Thông tư hướng dẫn thực hiện. Mặt khác, trong khi xác lập hồ sơ của người nghỉ hưu, một số đơn vị có thiếu sót không ghi đầy đủ chức danh đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm trong hồ sơ hưu trí. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc yêu cầu cơ quan Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố lập danh sách kèm theo hồ sơ gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện xem xét hồ sơ và hướng dẫn cơ quan Bảo hiểm các địa phương giải quyết theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu giải quyết.

\

 

Lê Duy Đồng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 11/2004/TT-BLĐTBXH hướng dẫn áp dụng Danh mục chức vụ lãnh đạo trong lực lượng Quân đội, Công an và ngành Cơ yếu làm cơ sở điều chỉnh lương hưu theo Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị định 31/2004/NĐ-CP do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.796

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.253.106