Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 1022-YT-TT năm 1958 Quy định tạm thời chế độ phụ cấp thường trực và làm thêm giờ tại các bệnh viện, bệnh xá, viện điều dưỡng ở Trung ương và địa phương do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1022-YT-TT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Hoàng Tích Trí
Ngày ban hành: 15/09/1958 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1022-YT-TT

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 1958 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THƯỜNG TRỰC VÀ LÀM THÊM GIỜ TẠI CÁC BỆNH VIỆN, BỆNH XÁ, VIỆN ĐIỀU DƯỠNG Ở TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Ủy ban hành chính các khu, thành phố và các tỉnh
- Các Khu, Sở và Ty y tế,
- Các cơ quan trực thuộc và kế cận.
- Các Bộ có bệnh viện, bệnh xá (trừ Bộ Quốc phòng).

 

Trước đây Bộ có Thông tư số 8027-BYT-CBTT ngày 28-9-1956 quy định thể thức thi hành Thông tư số 12-TT-LB về chế độ thù lao thường trực và làm thêm giờ cho cán bộ, nhân viên ngành y tế.

Trong quá trình áp dụng Thông tư đó, Bộ nhận thấy chưa quy định được đầy đủ nên nhiều nơi thi hành khác nhau gây thắc mắc giữa bệnh viện này với bệnh viện khác.

Sau khi thống nhất ý kiến giữa các Bộ Nội vụ, Tài chính, Y tế trong cuộc họp ngày 26-8-1958; Bộ quy định tạm thời chế độ phụ cấp thường trực như sau:

I - THƯỜNG TRỰC Ở  CÁC PHÒNG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN

a) Phiên trực ngày thường: buổi trưa và ban đêm ngoài giờ chính quyền đến sáng ngày hôm sau thì được nghỉ bù một ngày vào ngày hôm sau và được phụ cấp mỗi phiên trực:

- 600đ đối với y tá, hộ sinh, sơ cấp và hộ lý

- 800đ đối với bác sĩ, y sĩ trung, cao cấp.

b) Phiên trực ngày thứ 7 và ngày kề trước ngày lễ được nghỉ bù một ngày và được phụ cấp theo như mức phụ cấp thường trực nói ở điều a.

Trường hợp thiếu người mà chỉ có thể sắp xếp cho nghỉ bù một buổi thì phụ cấp như sau

- 800đ đối với y tá, hộ sinh, sơ cấp và hộ lý

- 1.000đ đối với bác sĩ, y sĩ trung, cao cấp.

c) Phiên trực ngày chủ nhận và ngày lễ (gồm giờ chính quyền và giờ ngoài chính quyền) đến sáng ngày hôm sau được nghỉ một ngày vào ngày hôm sau và được phụ cấp về phiên trực đó như sau:

- 1.000đ đối với y tá, hộ sinh, sơ cấp và hộ lý

- 1.200đ đối với bác sĩ, y sĩ trung, cao cấp.

II - THƯỜNG TRỰC Ở CÁC BỘ PHẬN NGOÀI CÁC PHÒNG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN

Đối với dược tá, xét nghiệm viên, y tá điện quang, điện thoại viên, lái xe, giữ thẻ,cấp dưỡng bệnh nhân trong thời gian chưa bố trí làm việc theo kíp được nếu phải thường trực ở các bộ phận ngoài các phòng điều trị bệnh nhân thì giải quyết như sau:

a) Phiên trực ngày thường buổi trưa và ban đêm ngoài giờ chính quyền đến sáng ngày hôm sau được nghỉ bù một ngày vào hôm sau và được phụ cấp 400đ mỗi phiên trực.

b) Phiên trực ngày thức bảy và ngày kề trước ngày nghỉ lễ được nghỉ bù một ngày  vào một ngày trong tuần sau và được phụ cấp mỗi phiên trực 400 đồng.

Trường hợp vì thiếu người mà chỉ có thể sắp xếp cho nghỉ bù một buổi thì được hưởng phụ cấp 600 đồng mỗi phiên trực.

c) Phiên trực ngày chủ nhật và ngày lễ (gồm giờ chính quyền và giờ ngoài chính quyền) đến sáng ngày hôm sau được nghỉ một ngày vào ngày hôm sau và được phụ cấp 800 đồng mỗi phiên trực.

Cán bộ, công nhân viên công tác ở các bộ phận ngoài các phòng điều trị bệnh nhân được bố trí đến thường trực ở các phòng điều trị thì được nghỉ bù và được phụ cấp theo như mức thường trực ở các phòng điều trị bệnh nhân.

III - ĐƯỢC MỜI ĐẾN BỆNH VIỆN, BỆNH XÁ, VIỆN ĐIỀU DƯỠNG ĐỂ GIẢI QUYẾT NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẤP BÁCH NGOÀI GIỜ CHÍNH QUYỀN.

Khi có việc được mời đến bệnh viện, bệnh xá, viện điều dưỡng để chữa bệnh cấp cứu, làm phẫu thuật, đỡ đẻ khó, hoặc xét nghiệm thì không được nghỉ bù nhưng được bồi dưỡng tính theo mỗi giờ như sau:

- 500đ mỗi giờ đối với bác sĩ, dược sĩ, y sĩ cao cấp.

- 300đ mỗi giờ đối với y, dược sĩ trung cấp.

- 200đ mỗi giờ đối với y, dược tá, nha tá, y tá điện quang, hộ sinh sơ cấp, xét nghiệm viên, hộ lý, lái xe.

Dưới một giờ được tính là một giờ, tối đa mỗi ngày không tính quá bốn giờ phụ cấp.

Những y sĩ, y tá, nữ hộ sinh, hộ lý công tác ở các phòng y tế, phòng hộ sinh huyện, thành phố khi có việc cấp bách ngoài giờ chính quyền được mời đến phòng hoặc đi nơi khác để chữa bệnh cấp cứu hay đỡ đẻ thì không nghỉ bù nhưng được phụ cấp tính theo giờ và theo mức bồi dưỡng nói ở điều III trên.

IV - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này ban hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 1958 cho tất cả các bệnh viện, bệnh xá, viện điều dưỡng thuộc Bộ Y tế và cho cả các bệnh viện, bệnh xá thuộc các Bộ khác. Những nơi nào nhận được Thông tư này sau ngày quy định ban hành thì chỉ tính kể từ ngày nhận được Thông tư không đặt thành văn để truy lĩnh.

Những thể lệ cũ trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Bác sĩ: Hoàng Tích Trí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 1022-YT-TT năm 1958 Quy định tạm thời chế độ phụ cấp thường trực và làm thêm giờ tại các bệnh viện, bệnh xá, viện điều dưỡng ở Trung ương và địa phương do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.376
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40