Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 05/TT-UB tạm thu tiền nhà, điện, nước cán bộ công nhân viên, viên chức

Số hiệu: 05/TT-UB Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Đình Nhơn
Ngày ban hành: 09/08/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 05/TT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 1979

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC TẠM THU TIỀN NHÀ, ĐIỆN, NƯỚC CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN, VIÊN CHỨC

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản quy định tạm thời về giá biểu thu tiền nhà thuộc diện Nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh (kèm theo Quyết định số 4142/QĐ-UB ngày 30-12-1978) và công văn số 1532/UB ngày 26-7-1977 quy định tiêu chuẩn điện, nước cho cán bộ, công nhân viên chức. Những văn bản này đang được triển khai thi hành từng bước và bước đầu có tác dụng nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, xí nghiệp, tập thể, cá nhân cán bộ, công nhân viên chức đóng góp vào việc bảo quản, sửa chữa nhà cửa, tiết kiệm và sử dụng hợp lý hơn diện tích nhà cửa, điện, nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của một số đơn vị, việc triển khai thi hành việc thu tiền nhà ở, điện, nước có ảnh hưởng nhất định đến đời sống của cán bộ, công nhân, viên chức đang gặp nhiều khó khăn.

Trong tình hình chế độ tiền lương chưa được cải thiện, đời sống của gia đình cán bộ, công nhân, viên chức còn phải dựa nhiều vào thị trường, giá cả rất cao, Ủy ban nhân dân thành phố tạm thời quy định việc thu tiền nhà ở, điện, nước đối với cán bộ, công nhân viên chức như sau :

1. Trước mắt, tạm thu tiền nhà ở thuộc diện Nhà nước quản lý theo tỷ lệ phần trăm lương và phụ cấp khu vực đối với cán bộ, công nhân, viên chức (kể các các đồng chí về hưu) theo đúng điểm a, điều 9, theo quy định tạm thời về giá biểu thu tiền nhà, cụ thể là :

a/ Bộ, Thứ trưởng và cán bộ có mức lương tương đương thu năm phần trăm lương và phụ cấp khu vực.

b/ Cán bộ, chuyên viên lương chính từ 115 đồng đến 169 đồng thu ba phần trăm lương và phụ cấp khu vực.

c/ Cán bộ, công nhân, viên chức lương chính dưới 115 đồng thu một phần trăm lương và phụ cấp khu vực.

Việc thu tiền nhà ở theo tỷ lệ phần trăm lương và phụ cấp khu vực nói trên bao gồm cả điện và nước tiêu chuẩn đã quy định ở công văn số 1532/UB ngày 26-7-1977 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Đối với diện tích ở trội quá tiêu chuẩn của bản thân mà do cấu trúc ngôi nhà có diện tích bất hợp lý như phòng khách quá rộng, hoặc diện tích thừa mà không thể bố trí thêm người nào ở được thì tạm thời chưa thu tiền diện tích ở trội đó.

Riêng đối với những trường hợp ở quá tiêu chuẩn không thuộc diện tích nói trên đã có quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc của Sở Quản lý nhà đất được ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố di chuyển chỗ ở hoặc thu hồi diện tích ngoài tiêu chuẩn của bản thân và gia đình, nhưng đương sự không chịu chấp hành thì phải trả tiền phần diện tích ở quá tiêu chuẩn theo giá đã quy định ở điều 8 mục a giá biểu thu tiền nhà, kể từ tháng kế tiếp có quyết định điều chỉnh.

3. Cán bộ, công nhân, viên chức phải trả tiền điện, nước sử dụng ngoài tiêu chuẩn đã quy định. Đối với một số cán bộ chủ chốt ở nhà cần có đèn bảo vệ, những cán bộ cần phải làm việc đêm ở nhà, Ban chấp hành công đoàn cùng Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, xí nghiệp xét đề nghị và Sở Tài chánh duyệt cấp kinh phí trả phần tiền điện ngoài tiêu chuẩn.

4. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 1979. Sở Quản lý nhà đất chịu trách nhiệm cùng Sở Tài chánh hướng dẫn cho các ngành, các cấp.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 05/TT-UB-1979 về việc tạm thu tiền nhà, điện, nước của cán bộ công nhân viên, viên chức do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.282

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.199.4