Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 05/2023/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/06/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Bổ sung một số ngành nghề học nặng nhọc, độc hại mới áp dụng từ 30/7/2023

Ngày 15/6/2023, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 05/2023/TT-BLĐTBXH về Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Bổ sung một số ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại mới áp dụng từ ngày 30/7/2023

Thông tư 05/2023/TT-BLĐTBXH thay thế Thông tư 36/2017/TT-BLĐTBXH .

Theo đó, bổ sung một số nhóm ngành nghề học vào Danh mục ngành nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng như sau:

- Nhóm ngành nghệ thuật trình diễn: nghệ thuật biểu diễn ca kịch Huế; nghệ thuật biểu diễn xiếc; diễn viên kịch, điện ảnh;…

- Nhóm ngành công nghệ sản xuất gồm: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy, công nghệ sản xuất ván nhân tạo, sản xuất vật liệu hàn, sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

- Nhóm ngành sản xuất và chế biến gồm: Chế biến thực phẩm, công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm, công nghệ kỹ thuật sản xuất muối, sản xuất muối từ nước biển, công nghệ dệt, may thời trang.

- Nhóm ngành du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân gồm hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ lưu trú, kỹ thuật chế biến món ăn, quản trị buồng phòng.

- Nhóm ngành môi trường và bảo vệ môi trường gồm xử lý rác thải, an toàn phóng xạ.

- Nhóm ngành quân sự gồm trinh sát biên phòng, huấn luyện động vật nghiệp vụ, kỹ thuật cơ điện tăng thiết giáp, sử dụng và sửa chữa thiết bị vô tuyến phòng không, khí tài quang học, thông tin Hải quân, ra đa tàu hải quân.

Ngoài ra, ở trình độ trung cấp, bổ sung thêm nhóm ngành nghề được xếp vào nặng nhọc, độc hại như sau:

- Ngành công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng, bao gồm các nghề: Công nghệ kỹ thuật xây dựng; công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng; xây dựng công trình thủy; lắp đặt giàn khoan; xây dựng công trình thủy điện; xây dựng công trình mỏ; kỹ thuật xây dựng mỏ.

- Ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí gồm: Công nghệ kỹ thuật cơ khí; công nghệ kỹ thuật ô tô; công nghệ kỹ thuật đóng mới thân tàu biển; công nghệ chế tạo máy; công nghệ chế tạo vỏ tàu thuỷ; công nghệ ô tô; công nghệ hàn…

- Ngành kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật gồm các nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí; gia công và lắp dựng kết cấu thép; gia công lắp ráp hệ thống ống tàu thủy; cắt gọt kim loại; sửa chữa máy tàu thuỷ; sửa chữa thiết bị mỏ hầm lò; sửa chữa máy thi công xây dựng; bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ giới hạng nặng; vận hành, sửa chữa máy thi công đường sắt…

- Ngành kiến trúc và xây dựng gồm các nghề: Kỹ thuật xây dựng; xây dựng cầu đường; xây dựng cầu đường bộ; cốp pha – giàn giáo; cốt thép – hàn; mộc xây dựng và trang trí nội thất…

- Ngành kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, bao gồm các nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; điện công nghiệp và dân dụng; điện tàu thủy; vận hành nhà máy thủy điện; lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220 kV trở lên;…

Ở trình độ cao đẳng, bổ sung thêm một số nhóm ngành thuộc danh mục nặng nhọc độc hại như sau:

- Ngành kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường, gồm các nghề như: Luyện gang; luyện thép; luyện kim màu; xử lý chất thải công nghiệp…

- Ngành dịch vụ vận tải gồm: Điều khiển phương tiện thủy nội địa; điều khiển tàu biển; bảo đảm an toàn hàng hải; vận hành khai thác máy tàu…

- Ngành công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa gồm các nghề: Trắc địa công trình; khảo sát địa hình; khảo sát địa chất; Khoan thăm dò địa chất…

Thông tư 05/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 30/7/2023, áp dụng đối với các khóa học tuyển sinh và tổ chức đào tạo từ ngày 30/7/2023.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2023/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ HỌC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2023, áp dụng đối với các khóa học tuyển sinh và tổ chức đào tạo từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành.

Thông tư này thay thế Thông tư số 36/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Việc thực hiện quy định trong giáo dục nghề nghiệp đối với người học ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các khóa tuyển sinh và tổ chức đào tạo trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Thông tư số 36/2017/TT-BLĐTBXH cho đến khi kết thúc khóa học.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có những ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mới phát sinh, đề nghị các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn hoặc bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

DANH MỤC

NGÀNH, NGHỀ HỌC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên gọi

Tên gọi

5

Trình độ trung cấp

6

Trình độ cao đẳng

514

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

614

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

51402

Đào tạo giáo viên

61402

Đào tạo giáo viên

6140205

Giáo viên huấn luyện xiếc

521

Nghệ thuật

621

Nghệ thuật

52101

Mỹ thuật

62101

Mỹ thuật

5210102

Điêu khắc

6210102

Điêu khắc

52102

Nghệ thuật trình diễn

62102

Nghệ thuật trình diễn

5210201

Nghệ thuật biểu diễn ca kịch Huế

5210202

Nghệ thuật biểu diễn dân ca

6210202

Nghệ thuật biểu diễn dân ca

5210203

Nghệ thuật biểu diễn chèo

5210204

Nghệ thuật biểu diễn tuồng

5210205

Nghệ thuật biểu diễn cải lương

5210206

Nghệ thuật biểu diễn kịch múa

5210207

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc

5210208

Nghệ thuật biểu diễn xiếc

6210208

Nghệ thuật biểu diễn xiếc

5210209

Nghệ thuật biểu diễn dân ca quan họ

5210210

Nghệ thuật biểu diễn kịch nói

5210211

Diễn viên kịch - điện ảnh

6210211

Diễn viên kịch - điện ảnh

6210212

Diễn viên sân khấu kịch hát

5210213

Diễn viên múa

6210213

Diễn viên múa

5210216

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

6210216

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

5210217

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

6210217

Biểu diễn nhạc cụ phương tây

5210218

Đờn ca nhạc tài tử Nam Bộ

5210219

Nhạc công kịch hát dân tộc

5210220

Nhạc công truyền thống Huế

5210224

Organ

5210225

Thanh nhạc

6210225

Thanh nhạc

5210228

Chỉ huy hợp xướng

6210228

Chỉ huy âm nhạc

52104

Mỹ thuật ứng dụng

62104

Mỹ thuật ứng dụng

5210407

Đúc, dát đồng mỹ nghệ

6210407

Đúc, dát đồng mỹ nghệ

5210408

Chạm khắc đá

6210408

Chạm khắc đá

5210422

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

6210422

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

542

Khoa học sự sống

642

Khoa học sự sống

54202

Sinh học ứng dụng

64202

Sinh học ứng dụng

5420202

Công nghệ sinh học

6420202

Công nghệ sinh học

551

Công nghệ kỹ thuật

651

Công nghệ kỹ thuật

55101

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

65101

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

5510103

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

6510103

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

5510104

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

6510104

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

5510108

Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi

6510108

Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi

5510109

Xây dựng công trình thủy

6510109

Xây dựng công trình thủy

5510112

Lắp đặt cầu

6510112

Lắp đặt cầu

5510113

Lắp đặt giàn khoan

6510113

Lắp đặt giàn khoan

5510114

Xây dựng công trình thủy điện

6510114

Xây dựng công trình thủy điện

5510115

Xây dựng công trình mỏ

5510116

Kỹ thuật xây dựng mỏ

6510116

Kỹ thuật xây dựng mỏ

55102

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

65102

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

5510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

6510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

5510202

Công nghệ kỹ thuật ô tô

6510202

Công nghệ kỹ thuật ô tô

5510204

Công nghệ kỹ thuật đóng mới thân tàu biển

6510204

Công nghệ kỹ thuật đóng mới thân tàu biển

5510205

Công nghệ kỹ thuật vỏ tàu thủy

5510212

Công nghệ chế tạo máy

6510212

Công nghệ chế tạo máy

5510213

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

6510213

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

5510216

Công nghệ ô tô

6510216

Công nghệ ô tô

5510217

Công nghệ hàn

55103

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

65103

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

5510303

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

6510303

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

55104

Công nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường

65104

Công nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường

5510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

6510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

5510402

Công nghệ hoá hữu cơ

5510403

Công nghệ hoá vô cơ

5510404

Hoá phân tích

6510404

Hoá phân tích

5510405

Công nghệ hoá nhựa

6510405

Công nghệ hoá nhựa

5510406

Công nghệ hoá nhuộm

6510406

Công nghệ hoá nhuộm

5510407

Công nghệ hóa Silicat

5510408

Công nghệ điện hoá

5510409

Công nghệ chống ăn mòn kim loại

6510409

Công nghệ chống ăn mòn kim loại

5510410

Công nghệ mạ

6510410

Công nghệ mạ

5510411

Công nghệ sơn

5510412

Công nghệ sơn tĩnh điện

6510412

Công nghệ sơn tĩnh điện

5510413

Công nghệ sơn điện di

5510414

Công nghệ sơn ô tô

5510415

Công nghệ sơn tàu thủy

6510415

Công nghệ sơn tàu thủy

55105

Công nghệ sản xuất

65105

Công nghệ sản xuất

5510501

Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

6510501

Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

5510505

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

6510505

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

5510507

Sản xuất vật liệu hàn

6510507

Sản xuất vật liệu hàn

5510508

Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

6510508

Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

5510509

Sản xuất các chất vô cơ

6510509

Sản xuất các chất vô cơ

5510510

Sản xuất sản phẩm giặt tẩy

6510510

Sản xuất sản phẩm giặt tẩy

5510511

Sản xuất phân bón

6510511

Sản xuất phân bón

5510512

Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

6510512

Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

5510513

Sản xuất sơn

6510513

Sản xuất sơn

5510514

Sản xuất xi măng

6510514

Sản xuất xi măng

5510516

Sản xuất gạch Ceramic

6510516

Sản xuất gạch Ceramic

5510517

Sản xuất gạch Granit

6510517

Sản xuất gạch Granit

5510518

Sản xuất đá bằng cơ giới

5510519

Sản xuất vật liệu chịu lửa

5510521

Sản xuất bê tông nhựa nóng

5510522

Sản xuất sứ xây dựng

6510522

Sản xuất sứ xây dựng

5510525

Sản xuất pin, ắc quy

6510525

Sản xuất pin, ắc quy

5510535

Sản xuất tấm lợp Fibro xi măng

5510536

Sản xuất gốm xây dựng

6510536

Sản xuất gốm xây dựng

55109

Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

65109

Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

5510910

Trắc địa công trình

6510910

Trắc địa công trình

5510912

Khảo sát địa hình

6510912

Khảo sát địa hình

5510913

Khảo sát địa chất

6510913

Khảo sát địa chất

5510914

Khảo sát thủy văn

6510914

Khảo sát thủy văn

5510915

Khoan thăm dò địa chất

6510915

Khoan thăm dò địa chất

55110

Công nghệ kỹ thuật mỏ

65110

Công nghệ kỹ thuật mỏ

5511003

Khai thác mỏ

5511004

Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

6511004

Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

5511005

Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên

5511006

Vận hành thiết bị sàng tuyển than

6511006

Vận hành thiết bị sàng tuyển than

5511007

Vận hành thiết bị sàng tuyển quặng kim loại

6511007

Vận hành thiết bị sàng tuyển quặng kim loại

5511008

Khoan nổ mìn

6511008

Khoan nổ mìn

5511009

Khoan đào đường hầm

6511009

Khoan đào đường hầm

5511010

Khoan khai thác mỏ

6511010

Khoan khai thác mỏ

5511011

Vận hành thiết bị mỏ hầm lò

6511011

Vận hành thiết bị mỏ hầm lò

5511012

Vận hành trạm khí hoá than

6511012

Vận hành trạm khí hoá than

5511013

Vận hành, sửa chữa trạm xử lý nước thải mỏ hầm lò

6511013

Vận hành, sửa chữa trạm xử lý nước thải mỏ hầm lò

552

Kỹ thuật

652

Kỹ thuật

55201

Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

65201

Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

5520104

Chế tạo thiết bị cơ khí

6520104

Chế tạo thiết bị cơ khí

5520107

Gia công và lắp dựng kết cấu thép

6520107

Gia công và lắp dựng kết cấu thép

5520109

Gia công lắp ráp hệ thống ống tàu thủy

6520109

Gia công lắp ráp hệ thống ống tàu thủy

5520113

Lắp đặt thiết bị cơ khí

6520113

Lắp đặt thiết bị cơ khí

5520121

Cắt gọt kim loại

6520121

Cắt gọt kim loại

5520122

6520122

5520123

Hàn

6520123

Hàn

5520124

Rèn, dập

6520124

Rèn, dập

5520126

Nguội sửa chữa máy công cụ

6520126

Nguội sửa chữa máy công cụ

5520129

Sửa chữa, vận hành tàu cuốc

5520130

Sửa chữa máy tàu biển

6520130

Sửa chữa máy tàu biển

5520131

Sửa chữa máy tàu thủy

6520131

Sửa chữa máy tàu thủy

5520139

Sửa chữa thiết bị mỏ hầm lò

6520139

Sửa chữa thiết bị mỏ hầm lò

5520141

Sửa chữa thiết bị hoá chất

6520141

Sửa chữa thiết bị hoá chất

5520144

Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

6520144

Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

5520146

Sửa chữa máy thi công xây dựng

6520146 ”

Sửa chữa máy thi công xây dựng

5520157

Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt

6520157

Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt

5520159

Bảo trì và sửa chữa ô tô

6520159

Bảo trì và sửa chữa ô tô

5520161

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ giới hạng nặng

5520176

Bảo trì và sửa chữa thiết bị hoá chất

5520182

Vận hành cần, cầu trục

6520182

Vận hành cần, cầu trục

5520183

Vận hành máy thi công nền

6520183

Vận hành máy thi công nền

5520184

Vận hành máy thi công mặt đường

6520184

Vận hành máy thi công mặt đường

5520185

Vận hành máy xây dựng

6520185

Vận hành máy xây dựng

5520186

Vận hành máy đóng cọc và khoan cọc nhồi

5520188

Vận hành, sửa chữa máy thi công đường sắt

6520188

Vận hành, sửa chữa máy thi công đường sắt

5520189

Vận hành, sửa chữa máy tàu cá

6520189

Vận hành, sửa chữa máy tàu cá

5520191

Điều khiển tàu cuốc

6520191

Điều khiển tàu cuốc

5520192

Vận hành máy xúc thủy lực

5520193

Vận hành máy gạt

55202

Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

65202

Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

5520204

Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò

6520204

Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò

5520205

Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

6520205

Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

5520223

Điện công nghiệp và dân dụng

5520227

Điện công nghiệp

6520227

Điện công nghiệp

5520228

Điện tàu thủy

6520228

Điện tàu thủy

5520243

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên

6520243

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên

5520246

Vận hành nhà máy thủy điện

6520246

Vận hành nhà máy thủy điện

5520251

Vận hành điện trong nhà máy thủy điện

6520251

Vận hành điện trong nhà máy thủy điện

6520254

Vận hành nhà máy điện hạt nhân

5520256

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên

6520256

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên

5520257

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống

6520257

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống

6520269

Bảo trì thiết bị điện trong nhà máy điện hạt nhân

55203

Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường

65203

Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường

5520301

Luyện gang

6520301

Luyện gang

5520302

Luyện thép

6520302

Luyện thép

5520303

Luyện kim đen

5520304

Luyện kim màu

6520304

Luyện kim màu

5520305

Luyện Ferro hợp kim

6520305

Luyện Ferro hợp kim

5520306

Xử lý chất thải công nghiệp và y tế

6520306

Xử lý chất thải công nghiệp và y tế

5520307

Xử lý chất thải trong công nghiệp đóng tàu

6520307

Xử lý chất thải trong công nghiệp đóng tàu

5520308

Xử lý chất thải trong sản xuất thép

6520308

Xử lý chất thải trong sản xuất thép

5520309

Xử lý nước thải công nghiệp

6520309

Xử lý nước thải công nghiệp

5520310

Xử lý chất thải trong sản xuất cao su

6520310

Xử lý chất thải trong sản xuất cao su

5520311

Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải

6520311

Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải

5520312

Cấp, thoát nước

6520312

Cấp, thoát nước

55290

Khác

65290

Khác

5529001

Kỹ thuật lò hơi

6529001

Kỹ thuật lò hơi

5529002

Kỹ thuật tua bin

6529002

Kỹ thuật tua bin

5529004

Kỹ thuật tua bin khí

5529012

Lặn trục vớt

6529012

Lặn trục vớt

5529013

Lặn nghiên cứu khảo sát

6529013

Lặn nghiên cứu khảo sát

5529015

Lặn thi công

6529015

Lặn thi công

554

Sản xuất và chế biến

654

Sản xuất và chế biến

55401

Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống

65401

Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống

5540104

Chế biến thực phẩm

6540104

Chế biến thực phẩm

5540108

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm

5540113

Công nghệ kỹ thuật sản xuất muối

5540114

Sản xuất muối từ nước biển

55402

Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da

65402

Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da

5540203

Công nghệ dệt

6540203

Công nghệ dệt

5540205

May thời trang

6540205

May thời trang

558

Kiến trúc và xây dựng

658

Kiến trúc và xây dựng

55802

Xây dựng

65802

Xây dựng

5580201

Kỹ thuật xây dựng

6580201

Kỹ thuật xây dựng

5580202

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

5580203

Xây dựng cầu đường

5580205

Xây dựng cầu đường bộ

6580205

Xây dựng cầu đường bộ

5580206

Bê tông

5580207

Cốp pha - giàn giáo

5580208

Cốt thép - hàn

5580209

Nề - Hoàn thiện

5580210

Mộc xây dựng và trang trí nội thất

6580210

Mộc xây dựng và trang trí nội thất

562

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

662

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

56201

Nông nghiệp

66201

Nông nghiệp

5620111

Trồng trọt và bảo vệ thực vật

5620116

Bảo vệ thực vật

6620116

Bảo vệ thực vật

5620117

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

6620117

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

5620120

Chăn nuôi - Thú y

6620120

Chăn nuôi - Thú y

56203

Thủy sản

66203

Thủy sản

5620302

Chế biến và bảo quản thủy sản

6620302

Chế biến và bảo quản thủy sản

5620303

Nuôi trồng thủy sản

6620303

Nuôi trồng thủy sản

5620304

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt

6620304

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt

5620305

Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

6620305

Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

5620306

Khai thác, đánh bắt hải sản

6620306

Khai thác, đánh bắt hải sản

5620308

Khai thác hàng hải thủy sản

564

Thú y

664

Thú y

556401

Thú y

66401

Thú y

5640101

Thú y

6640101

Thú y

56402

Dịch vụ thú y

66402

Dịch vụ thú y

5640201

Dịch vụ thú y

6640201

Dịch vụ thú y

572

Sức khoẻ

672

Sức khoẻ

57201

Y học

67201

Y học

5720101

Y sỹ đa khoa

6720101

Y sỹ đa khoa

57202

Dược học

67202

Dược học

5720201

Dược

6720201

Dược

57203

Điều dưỡng - Hộ sinh

67203

Điều dưỡng - Hộ sinh

5720301

Điều dưỡng

6720301

Điều dưỡng

5720303

Hộ sinh

6720303

Hộ sinh

57206

Kỹ thuật y học

67206

Kỹ thuật y học

5720602

Kỹ thuật xét nghiệm y học

6720602

Kỹ thuật xét nghiệm y học

581

Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

681

Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

58101

Du lịch

68101

Du lịch

5810103

Hướng dẫn du lịch

6810103

Hướng dẫn du lịch

58102

Khách sạn, nhà hàng

68102

Khách sạn, nhà hàng

5810204

Nghiệp vụ lưu trú

6810204

Quản trị buồng phòng

5810207

Kỹ thuật chế biến món ăn

6810207

Kỹ thuật chế biến món ăn

584

Dịch vụ vận tải

684

Dịch vụ vận tải

58401

Khai thác vận tải

68401

Khai thác vận tải

5840108

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

6840108

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

5840109

Điều khiển tàu biển

6840109

Điều khiển tàu biển

5840110

Khai thác máy tàu biển

6840110

Khai thác máy tàu biển

5840111

Khai thác máy tàu thủy

6840111

Khai thác máy tàu thủy

5840112

Vận hành máy tàu thủy

6840112

Vận hành khai thác máy tàu

5840114

Bảo đảm an toàn hàng hải

6840114

Bảo đảm an toàn hàng hải

5840123

Điều khiển tàu hỏa

5840124

Lái tàu đường sắt

6840124

Lái tàu đường sắt

585

Môi trường và bảo vệ môi trường

685

Môi trường và bảo vệ môi trường

58501

Quản lý tài nguyên và môi trường

68501

Quản lý tài nguyên và môi trường

5850110

Xử lý rác thải

6850110

Xử lý rác thải

5850111

An toàn phóng xạ

58602

Quân sự

68602

Quân sự

5860208

Trinh sát biên phòng

5860211

Huấn luyện động vật nghiệp vụ

5860215

Kỹ thuật cơ điện tăng thiết giáp

5860216

Sử dụng và sửa chữa thiết bị vô tuyến phòng không

5860219

Khí tài quang học

5860224

Thông tin Hải quân

6860224

Thông tin Hải quân

5860225

Ra đa tàu Hải quân

6860225

Ra đa tàu Hải quân

MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 05/2023/TT-BLDTBXH

Hanoi, June 15, 2023

 

CIRCULAR

PROMULGATING LIST OF TRAINING COURSES ON ARDUOUS, HAZARDOUS AND DANGEROUS OCCUPATIONS AT LEVEL 4 OF VQF AND LEVEL 5 OF VQF

Pursuant to the Law on Vocational Education and Training dated November 27, 2014;

Pursuant to the Government’s Decree No. 62/2022/ND-CP dated September 12, 2022 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;

Pursuant to the Government’s Decree No. 113/2015/ND-CP dated November 09, 2011 on special, incentive, responsibility allowance, physical hardship, hazard and danger allowance paid to teachers working for public vocational education and training institutions;

Pursuant to the Government’s Decree No. 15/2019/ND-CP dated February 01, 2019 providing guidelines for some Articles and implementation of the Law on Vocational Education and Training;

Pursuant to the Government’s Decree No. 81/2021/ND-CP dated August 27, 2021 on tuition fees of education institutions affiliated to national education program and collection, management thereof; policies on tuition fee exemption, reduction, and financing for learning fees; service fees in education and training sectors;

At the request of Director General of Directorate of Vocational Education and Training;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 1. Promulgated together with this Circular is the List of training courses on arduous, hazardous and dangerous occupations at Level 4 of VQF and Level 5 of VQF.

Article 2. This Circular comes into force as of July 30, 2023 and applies to courses running from the effective date of this Circular.

This Circular supersedes the Circular No. 36/2017/TT-BLDTBXH dated December 29, 2017 of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs promulgating list of training courses on arduous, hazardous and dangerous occupations at Level 4 of VQF and Level 5 of VQF.

Regulations on vocational educational and training applicable to participants in training courses on arduous, hazardous and dangerous occupations at Level 4 of VQF and Level 5 of VQF running before the effective date of this Circular shall continue to be implemented under the Circular No. 36/2017/TT-BLDTBXH until the end of such courses.

Article 3. Ministers, ministerial agencies, Governmental agencies, socio-political organizations, People’s Committees of provinces and central-affiliated cities, vocational education and training institutions and institutions issued with the certificate of registration of vocational education and training at Level 4 of VQF and Level 5 of VQF, organizations and individuals concerned are responsible for the implementation of this Circular.

If there is any issue or new arduous, hazardous or dangerous occupation during the implementation of this Circular, it should be promptly reported to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for instructions or appropriate adjustments./.

 

 

PP. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Le Tan Dung

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.LIST OF TRAINING COURSES ON ARDUOUS, HAZARDOUS AND DANGEROUS OCCUPATIONS AT LEVEL 4 OF VQF AND LEVEL 5 OF VQF

(Promulgated together with the Circular No. 05/2023/TT-BLDTBXH dated June 15, 2023 of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs)

Code

Name

Code

Name

5

Level 4 of VQF

6

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.514

Educational Science and Teacher Training

614

Educational Science and Teacher Training

51402

Teacher Training

61402

Teacher Training

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6140205

Circus Teacher

521

Arts

621

Arts

52101

Fine Arts

62101

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5210102

Sculpture

6210102

Sculpture

52102

Performing Arts

62102

Performing Arts

5210201

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

5210202

Performing arts of folk

6210202

Performing arts of folk

5210203

Performing arts of chèo

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5210204

Performing arts of tuồng

 

 

5210205

Performing arts of cải lương

 

 

5210206

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

5210207

Performing arts of traditional dance

 

 

5210208

Performing arts of circus

6210208

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5210209

Performing arts of quan họ

 

 

5210210

Performing arts of drama

 

 

5210211

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6210211

Drama - Cinema Actor

 

 

6210212

Musical theatre actor

5210213

Dancer

6210213

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5210216

Traditional instruments performer

6210216

Traditional instruments performer

5210217

Western instruments performer

6210217

Western instruments performer

5210218

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

5210219

Traditional folk songs musician

 

 

5210220

Traditional Huế court music musician

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5210224

Organ

 

 

5210225

Vocal training

6210225

Vocal training

5210228

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6210228

Choir leader

52104

Applied Arts

62104

Applied Arts

5210407

Copper fine art cast and rolling

6210407

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5210408

Stone carving

6210408

Stone carving

5210422

Wood product processing and design

6210422

Wood product processing and design

542

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.642

Life science

54202

Applied biology

64202

Applied biology

5420202

Biology technology

6420202

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.551

Engineering

651

Engineering

55101

Architecture and constructional engineering

65101

Architecture and constructional engineering

5510103

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6510103

Constructional engineering

5510104

Construction works engineering

6510104

Construction works engineering

5510108

Irrigation structure construction and completion

6510108

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5510109

Hydraulic works construction

6510109

Hydraulic works construction

5510112

Bridge installation

6510112

Bridge installation

5510113

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6510113

Drilling platform installation

5510114

Hydroelectric power plant

6510114

Hydroelectric power plant

5510115

Mining site construction technique

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5510116

Mining site construction technique

6510116

Mining site construction technique

55102

Mechanical engineering

65102

Mechanical engineering

5510201

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6510201

Mechanical engineering

5510202

Automobile, tractor engineering

6510202

Automobile, tractor engineering

5510204

Ship hull building engineering

6510204

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5510205

Ship hull engineering

 

 

5510212

Tool making engineering

6510212

Tool making engineering

5510213

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6510213

Shipbuilding Technology

5510216

Automobile production engineering

6510216

Automobile production engineering

5510217

Welding engineering

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.55103

Electric, electronic and telecommunication engineering

65103

Electric, electronic and telecommunication engineering

5510303

Electric, electronic engineering

6510303

Electric, electronic engineering

55104

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.65104

Chemistry, material, metallurgical and environment engineering

5510401

Chemistry engineering

6510401

Chemistry engineering

5510402

Organic chemistry engineering

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5510403

Inorganic chemistry engineering

 

 

5510404

Analytical chemistry

6510404

Analytical chemistry

5510405

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6510405

Plastic chemistry technology

5510406

Dyeing chemistry technology

6510406

Dyeing chemistry technology

5510407

Silicat chemistry technology

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5510408

Electrochemistry technology

 

 

5510409

Metal anti-corrosion technology

6510409

Metal anti-corrosion technology

5510410

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6510410

Plating technology

5510411

Painting technology

 

 

5510412

Powder coating technology

6510412

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5510413

Electrophoresis painting technology

 

 

5510414

Automobile painting technology

 

 

5510415

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6510415

Ship painting technology

55105

Industrial production

65105

Industrial production

5510501

Wood pulp and paper production

6510501

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5510505

Artificial board production

6510505

Artificial board production

5510507

Welding materials production

6510507

Welding materials production

5510508

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6510508

Industrial explosive materials

5510509

Inorganic material production

6510509

Inorganic material production

5510510

Production of washing products

6510510

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5510511

Fertilizer production

6510511

Fertilizer production

5510512

Pesticide production

6510512

Pesticide production

5510513

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6510513

Paint production

5510514

Cement production

6510514

Cement production

5510516

Ceramic brick production

6510516

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5510517

Granit brick production

6510517

Granit brick production

5510518

Stone mechanic production

 

 

5510519

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

5510521

Hot asphalt concrete production

 

 

5510522

Constructional porcelain production

6510522

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5510525

Battery production

6510525

Battery production

5510535

Fibro cement sheet production

 

 

5510536

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6510536

Production of industrial pottery products

55109

Geological, geophysical and geodesy engineering

65109

Geological, geophysical and geodesy engineering

5510910

Geodetic construction site

6510910

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5510912

Geographic survey

6510912

Geographic survey

5510913

Geological survey

6510913

Geological survey

5510914

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6510914

Hydrological survey

5510915

Geological drilling exploration

6510915

Geological drilling exploration

55110

Mining engineering

65110

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5511003

Mining exploitation

 

 

5511004

Underground mining technology

6511004

Underground mining technology

5511005

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

5511006

Coal preparation machine operation

6511006

Coal preparation machine operation

5511007

Metal ores preparation machine operation

6511007

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5511008

Drilling blasting

6511008

Drilling blasting

5511009

Tunnel digging and drilling

6511009

Tunnel digging and drilling

5511010

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6511010

Mining drilling

5511011

 Mine pit machine operation

6511011

Mine pit machine operation

5511012

Coal gasification station operation

6511012

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5511013

Mine pit water waste treatment station operation and repair

6511013

Mine pit water waste treatment station operation and repair

552

Technology

652

Technology

55201

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.65201

Mechanics and mechanical engineering

5520104

Mechanical equipment fabrication

6520104

Mechanical equipment fabrication

5520107

Steel structure fabrication and installation

6520107

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5520109

Ship pipe system fabrication and assembly

6520109

Ship pipe system fabrication and assembly

5520113

Mechanical equipment assembly

6520113

Mechanical equipment assembly

5520121

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6520121

Metal cutting

5520122

Bending

6520122

Bending

5520123

Welding

6520123

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5520124

Forging, stamping

6520124

Forging, stamping

5520126

Machine tool cold repair

6520126

Machine tool cold repair

5520129

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

5520130

Marine ship engine repair

6520130

Marine ship engine repair

5520131

Ship engine repair

6520131

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5520139

Mining, mine pit machine repair

6520139

Mining, mine pit machine repair

5520141

Chemical equipment repair

6520141

Chemical equipment repair

5520144

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6520144

Oil and gas processing equipment

5520146

Constructional equipment repair

6520146 ”

Constructional equipment repair

5520157

Thermal equipment maintenance and repair

6520157

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5520159

Automobile maintenance and repair

6520159

Automobile maintenance and repair

5520161

Heavy mechanical equipment maintenance and repair

 

 

5520176

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

5520182

Operation

6520182

Crane operation

5520183

Surface constructional machine operation

6520183

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5520184

Road surface constructional machine operation

6520184

Road surface constructional machine operation

5520185

Constructional machine operation

6520185

Constructional machine operation

5520186

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

5520188

Railway construction machine operation and repair

6520188

Railway construction machine operation and repair

5520189

Fishing ship machine operation and repair

6520189

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5520191

Wheel loader control

6520191

Wheel loader control

5520192

Watery shovel operation

 

 

5520193

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

55202

Electrical, electronic engineering and telecommunications

65202

Electrical, electronic engineering and telecommunications

5520204

Mine pit mechanical and electrical engineering

6520204

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5520205

Air-condition and climate technology

6520205

Air-condition and climate technology

5520223

Industrial and household electrics

 

 

5520227

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6520227

Industrial electrics

5520228

Marine ship electrics

6520228

Marine ship electrics

5520243

Installation of power transmission lines and substations of 220 KV or above

6520243

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5520246

Hydroelectricity plant operation

6520246

Hydroelectricity plant operation

5520251

Electricity operation in electricity power plant

6520251

Electricity operation in electricity power plant

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6520254

Nuclear power plant operation

5520256

Operation management and repair of power transmission lines and substations of 220 KV or above

6520256

Operation management and repair of power transmission lines and substations of 220 KV or above

5520257

Operation management and repair of power transmission lines and substations of 110 KV or below

6520257

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

6520269

Electrical device in nuclear power plant maintenance

55203

Chemistry, material, metallurgical and environment engineering

65203

Chemistry, material, metallurgical and environment engineering

5520301

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6520301

Iron metallurgy

5520302

Steel metallurgy

6520302

Steel metallurgy

5520303

Ferrous metallurgy

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5520304

Non-ferrous metallurgy

6520304

Non-ferrous metallurgy

5520305

Ferro alloy metallurgy

6520305

Ferro alloy metallurgy

5520306

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6520306

Industrial and medical waste

5520307

Waste treatment in shipbuilding industry

6520307

Waste treatment in shipbuilding industry

5520308

Waste treatment in steel production

6520308

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5520309

Industrial wastewater treatment

6520309

Industrial wastewater treatment

5520310

Waste treatment in rubber production

6520310

Waste treatment in rubber production

5520311

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6520311

Wastewater drainage and treatment

5520312

Water supply and drainage

6520312

Water supply and drainage

55290

Others

65290

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5529001

Boiler technology

6529001

Boiler technology

5529002

Turbine technology

6529002

Turbine technology

5529004

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

5529012

Rescue and recovery diving

6529012

Rescue and recovery diving

5529013

Scientific diving

6529013

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5529015

Construction diving

6529015

Construction diving

554

Production and processing

654

Production and processing

55401

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.65401

Food and drink processing

5540104

Food processing

6540104

Food processing

5540108

Food processing and reservation engineering

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5540113

Salt production engineering

 

 

5540114

Salt production by evaporation of seawater and by processing saline

 

 

55402

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.65402

Production and processing garment, textile, footwear and leather products

5540203

Fibre technology

6540203

Fibre technology

5540205

Fashion apparel

6540205

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.558

Constructional engineering and architecture

658

Constructional engineering and architecture

55802

Constructional engineering

65802

Constructional engineering

5580201

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6580201

Constructional engineering

5580202

Civil and industrial constructional engineering

 

 

5580203

Road and bridge construction

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5580205

Road bridge construction

6580205

Road bridge construction

5580206

Concrete

 

 

5580207

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

5580208

Building of casing - welding

 

 

5580209

Bricklayer - Masonry

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5580210

Production of wooden products for buildings and interior decoration

6580210

Production of wooden products for buildings and interior decoration

562

Agriculture, forestry and fishery

662

Agriculture, forestry and fishery

56201

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.66201

Agriculture

5620111

Plant cultivation and protection

 

 

5620116

Plant protection

6620116

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5620117

Livestock and husbandry breeding

6620117

Livestock and husbandry breeding

5620120

Breeding - Veterinary

6620120

Breeding - Veterinary

56203

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.66203

Fishery

5620302

Fishery product processing and conservation

6620302

Fishery product processing and conservation

5620303

Aquaculture

6620303

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5620304

Aquaculture in freshwater

6620304

Aquaculture in freshwater

5620305

Aquaculture in brackish water and saltwater

6620305

Aquaculture in brackish water and saltwater

5620306

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6620306

Fishing of marine organism

5620308

Sea fishing

 

 

564

Veterinary

664

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.556401

Veterinary 

66401

Veterinary

5640101

Veterinary

6640101

Veterinary

56402

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.66402

Veterinary service

5640201

Veterinary service

6640201

Veterinary service

572

Health science

672

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.57201

Medicine

67201

Medicine

5720101

General medical doctor assistant

6720101

General medical doctor assistant

57202

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.67202

Pharmacy

5720201

Pharmacy

6720201

Pharmacy

57203

Nursing, midwife

67203

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5720301

Nursing

6720301

Nursing

5720303

Midwife

6720303

Midwife

57206

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.67206

Medical technology

5720602

Medical laboratory technology

6720602

Medical laboratory technology

581

Hotel, tourism, sports and personal service

681

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.58101

Travel service

68101

Travel service

5810103

Tour guide

6810103

Tour guide

58102

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.68102

Hotel, restaurant

5810204

Accommodation operation

6810204

Accommodation operation

5810207

Cooking technique

6810207

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.584

Transport

684

Transport

58401

Transport operation

68401

Transport operation

5840108

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6840108

Driving of inland waterway vessels

5840109

Navigation

6840109

Navigation

5840110

Marine vessel engine operation/exploitation

6840110

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5840111

Marine Engine Operation

6840111

Marine Engine Operation

5840112

Marine vessel engine operation

6840112

Marine Engine Operation

5840114

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6840114

Marine transport safety

5840123

Train control

 

 

5840124

Railway train driving

6840124

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.585

Environment and environment protection

685

Environment and environment protection

58501

Environment control and protection

68501

Environment control and protection

5850110

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6850110

Waste treatment

5850111

Radioactive safety

 

 

58602

Military

68602

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5860208

Borderlands reconnaissance

 

 

5860211

Specialized animal training

 

 

5860215

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

5860216

Avigation wireless radio equipment use and repair

 

 

5860219

Optical ammunition

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5860224

Naval information

6860224

Naval information

5860225

Naval ship radar

6860225

Naval ship radar

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15/06/2023 về Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


16.212

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!