Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 02/2000/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành: 18/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2000/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 02/2000/TT-BLĐTBXH NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 234/1999/QĐ-TTG NGÀY 22/12/1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG TIỀN LƯƠNG HƯU ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHỈ HƯU TRƯỚC NGÀY 01/09/1985

Thi hành Quyết định số 234/1999/QĐ-TTg ngày 22/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng tiền lương hưu đối với người nghỉ hưu trước ngày 1/9/1985; sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

Đối tượng tăng tiền lương hưu quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 234/1999/QĐ-TTg bao gồm cán bộ, công nhân, viên chức, quân nhân, công an nhân dân nghỉ hưu trước ngày 1/9/1985 đang hưởng lương hưu hàng tháng do Ngân sách Nhà nước cấp.

II. CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG:

Các đối tượng quy định tại Mục I nói trên được hưởng thêm 25.000đ/tháng ngoài mức lương hưu hàng tháng hiện hưởng sau khi đã được điều chỉnh theo Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ như sau:

Mức lương hưu của người nghỉ hưu trước 1/9/1985 thực hiện từ 1/1/2000


=

Mức lương hưu đã tính theo NĐ 175/1999/NĐ-CP


+


25.000 đồng

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam lập danh sách các đối tượng nghỉ hưu trước ngày 1/9/1985 (theo mẫu đính kèm Thông tư này) và tính tổng quỹ lương hưu tăng thêm từ tháng 1/2000 trở đi gửi Bộ Tài chính xét duyệt, đồng gửi Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Sau khi được Bộ Tài chính duyệt cấp kinh phí tăng thêm lương hưu theo Quyết định số 234/1999/QĐ-TTg, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức chi trả cho các đối tượng thuộc diện áp dụng quy định tại Thông tư này.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở Lao động - Thương binh và xã hội kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết quyền lợi đúng đối tượng, đúng chính sách.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2000.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Sở Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và xã hội xem xét, giải quyết.

 

Nguyễn Thị Hằng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 02/2000/TT-BLĐTBXH ngày 18/01/2000 hướng dẫn Quyết định 234/1999/QĐ-TTg về việc tăng tiền lương hưu đối với người nghỉ hưu trước ngày 01/09/1985 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.791

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.47.87