Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 92/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về việc giải quyết 1.111 hồ sơ tồn đọng của thanh niên xung phong tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 92/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 03/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 92/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2007

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP BÀN VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT 1.111 HỒ SƠ TỒN ĐỌNG CỦA THANH NIÊN XUNG PHONG TỈNH NAM ĐỊNH

Ngày 18 tháng 4 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp về việc giải quyết chế độ thương binhh đối với 1.111 hồ sơ tồn đọng của thanh niên xung phong tỉnh Nam Định. Dự họp có lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định, lãnh đạo các Bộ: Giao thông Vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, đại diện của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đại diện Hội Cựu Thanh niên xung phong VIệt Nam.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

1. Việc tồn đọng, chậm giải quyết 1.111 hồ sơ thanh niên xung phong thuộc tỉnh Nam Định, là một khuyết điểm; Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

2. Bộ Giao thông Vận tải tiến hành bàn giao ngay số hồ sơ trên cho Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam chỉ đạo tổ chức rà soát, thẩm tra lại số hồ sơ nêu trên:

a) Đối với những hồ sơ đã đủ thủ tục, điều kiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, thì tiến hành các thủ tục theo quy định để giải quyết quyền lợi cho thanh niên xung phong.

b) Đối với những hồ sơ chưa đủ thủ tục, điều kiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2003/ TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM nhưng đã được lập theo Thông tư liên tịch số 16/1999/TTLT-LĐTBXH-TƯĐTNCSHCM ngày 6 tháng 7 năm 1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại thời điểm Thông tư liên tịch số 16/1999/TTLT-LĐTBXH-TƯĐTNCSHCM còn hiệu lực thì tiến hành tổ chức rà soát, thẩm tra lại hồ sơ, đảm bảo xác nhận đúng đối tượng là thanh niên xung phong và đúng có bị thương. Trên cơ sở đó, cho hoàn thiện hồ sơ và giải quyết chế độ chính sách cho thanh niên xung phong.

c) Những thanh niên xung phong được giải quyết chế độ chính sách (nêu tại điểm a, điểm b của mục này) được hưởng quyền lợi theo quy định kể từ ngày Hội đồng giám định y khoa xác nhận.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ các quy định hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, xác nhận đối tượng thanh niên xung phong hưởng chế độ, chính sách; những điểm nào chưa phù hợp thì sửa đổi, bổ sung để đảm bảo việc xác nhận người có công và thực hiện chính sách người có công với cách mạng đúng đối tượng, đúng chế độ.

5. Căn cứ theo chủ trương nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì cùng các Bộ, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương khác xử lý các hồ sơ thanh niên xung phong còn tồn đọng, kịp thời giải quyết đúng chính sách, đúng đối tượng; đồng thời chỉ đạo rà soát, kiểm tra những trường hợp đã được giải quyết, xử lý nghiêm các trường hợp sai đối tượng, sai chính sách.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để UBND tỉnh Nam Định, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng , các Phó TTg CP;
- UBND tỉnh Nam Định;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- TW Đoàn TNCS HCM;
- Hội Cựu thanh niên xung phong VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ; Các Vụ: TH, ĐP, II, III, CCHC
- Lưu VT, VX (3) ttt 30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 92/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về việc giải quyết 1.111 hồ sơ tồn đọng của thanh niên xung phong tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.112
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78