Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 66/TB-UB về việc bỏ khoản trợ cấp khó khăn tạm thời cho cán bộ công nhân viên có mức lương thấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 66/TB-UB Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Đình Nhơn
Ngày ban hành: 30/03/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 66/TB-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 1983

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC BỎ KHOẢN TRỢ CẤP KHÓ KHĂN TẠM THỜI CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÓ MỨC LƯƠNG THẤP

Trong những năm 1980, 1981 đời sống cán bộ công nhân viên có nhiều khó khăn thì Chỉ thị 109/CT-TU về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ chính trị, được sự chấp thuận của Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ ban nhân dân thành phố đã có Thông tư số 21/TT-UB trợ cấp khó khăn tạm thời cho cán bộ công nhân viên chức có mức lương thấp tại thành phố. Đến cuối năm 1982 và đầu năm 1983, Hội đồng Bộ trưởng đã có một số quyết định mới để cải thiện đời sống khó khăn cho cán bộ công nhân viên chức như Quyết định 219/CP đưa phụ cấp tạm thời vào lương chính mới và một số chế độ phụ cấp thêm cho ngành y tế, giáo dục, phụ cấp tạm thời cho cán bộ công nhân viên chức tại Quyết định 08 và 09/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

Để thực hiện thống nhất chế độ chính sách chung với cả nước, Uỷ ban nhân dân thành phố thông báo :

Bắt đầu từ ngày 1-4-1983 bỏ khoản phụ cấp tạm thời cho cán bộ công nhân viên chức có mức lương thấp từ 64đ trở xuống theo quy định tại Thông tư 20/TT-UB ngày 4-7-1981 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 66/TB-UB về việc bỏ khoản trợ cấp khó khăn tạm thời cho cán bộ công nhân viên có mức lương thấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.088
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57