Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4164/TB-LĐTBXH Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Hồng Lan
Ngày ban hành: 25/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4164/TB-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2011

Để đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2010; thảo luận và triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội năm 2011, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội dự kiến tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2011.

Thời gian tổ chức: 02 ngày, dự kiến vào ngày 30-31 tháng 12 năm 2010.

Địa điểm tổ chức: tại Hà Nội.

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị, Bộ giao cho các đơn vị chuẩn bị báo cáo chung và báo cáo chuyên đề, cụ thể như sau:

1- Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuẩn bị báo cáo chung của Hội nghị, trình Bộ trưởng trước ngày 20/12/2010.

2- Giao các đơn vị chủ trì chuẩn bị các báo cáo chuyên đề, trình Thứ trưởng phụ trách phê duyệt, chuyển bản in và bản điện tử về Văn phòng Bộ và Vụ Kế hoạch - Tài chính trước ngày 15/12/2010. Cụ thể là:

- Cục Việc làm chủ trì, chuẩn bị Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm giai đoạn 2006-2010, những nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong năm 2011 và định hướng giai đoạn 2011-2015.

- Tổng cục Dạy nghề chuẩn bị Báo cáo về Những định hướng cơ bản trong đổi mới và phát triển dạy nghề; kết quả thực hiện năm 2010 và kế hoạch thực hiện năm 2011 Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn.

- Cục Người có công chuẩn bị Báo cáo về Tiếp tục thực hiện chế độ đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Nghị định 54, những vấn đề vướng mắc và định hướng tháo gỡ.

- Cục Bảo trợ xã hội chuẩn bị Báo cáo về những định hướng cơ bản trong việc xây dựng chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, chuẩn nghèo và sơ bộ kết quả điều tra hộ nghèo giai đoạn 2011-2015.

- Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì chuẩn bị Báo cáo Tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ Trụ cột văn hóa xã hội trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Việt Nam; cam kết của Bộ trưởng Lao động ASEAN và chương trình hành động của Bộ trong thời gian tới.

3. Các đơn vị khác tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những vấn đề nổi bật, những vấn đề có nhiều khó khăn vướng mắc, những vấn đề mà Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh thành phố quân tâm, cần được định hướng trong thời gian tới … chuẩn bị báo cáo và phối hợp với Văn phòng báo cáo Bộ để đưa vào chương trình Hội nghị hoặc kỷ yếu của Hội nghị.

Bộ xin thông báo và giao nhiệm vụ để các đơn vị biết, chủ động chuẩn bị các Báo cáo tại Hội nghị theo đúng tiến độ.

 

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Các Đ/c Lãnh đạo Bộ;
- Lưu: VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đào Hồng Lan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 4164/TB-LĐTBXH ngày 25/11/2010 về tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2011 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.012

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!