Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 4047/TB-LĐTBXH về kết quả thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về an toàn, vệ sinh lao động tại 20 công trình xây dựng đang thi công trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4047/TB-LĐTBXH Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 27/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4047/TB-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI 20 CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐANG THI CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện chương trình công tác năm 2009, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã cử hai đoàn công tác gồm đại diện Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Cục An toàn lao động và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội tiến hành thanh tra đột xuất về an toàn, vệ sinh lao động đối với 27 doanh nghiệp đang thi công tại 20 công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 21/8/2009 đến ngày 14/9/2009 (có danh sách các doanh nghiệp được thanh tra kèm theo). Kết quả thanh tra như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ VÀ ĐƠN VỊ THI CÔNG

1. Đối với các chủ đầu tư

- Tại 20 công trình được thanh tra, có 01 công trình do doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài làm chủ đầu tư, các công trình còn lại đều do các doanh nghiệp, đơn vị trong nước làm chủ đầu tư.

- Các chủ đầu tư đã thành lập bộ máy quản lý và ban hành các văn bản chỉ đạo công tác an toàn – vệ sinh lao động; thường xuyên tiến hành kiểm tra, chỉ đạo về công tác an toàn tại các công trường. Một số chủ đầu tư, ban quản lý của chủ đầu tư có triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về an toàn lao động trên công trường.

- Tại các công trình do doanh nghiệp nhà nước làm chủ đầu tư, hồ sơ thầu, thiết kế kỹ thuật và thiết kế thi công được lập và phê duyệt đầy đủ.

- Tất cả các công trình xây dựng, chủ đầu tư đều thuê tư vấn giám sát độc lập.

- Tại các công trình do các doanh nghiệp tư nhân làm chủ đầu tư, các hồ sơ thầu, thiết kế kỹ thuật chưa được lập và phê duyệt đầy đủ: nhiều sửa đổi, bổ sung chưa được phê duyệt hoàn chỉnh; chưa đầy đủ các biện pháp thi công an toàn.

2. Đối với các đơn vị thi công

- Các cam kết về thực hiện công tác an toàn giữa đơn vị thi công và chủ đầu tư được ghi trên các điều khoản của hợp đồng kinh tế.

- Tại các công trình có nhiều đơn vị thi công, chưa có biện pháp đảm bảo về an toàn lao động chung giữa các đơn vị để cùng phối hợp và thực hiện.

- Hầu hết các đơn vị chưa lập biện pháp an toàn chi tiết.

- Tất cả các đơn vị thi công đều đã ký kết hợp đồng lao động với người lao động theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nội dung các hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động chưa quy định cụ thể quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động: chưa ghi rõ mức tiền lương, tiền công mà người lao động được hưởng; không quy định cụ thể công việc mà người lao động phải hoàn thành; các nội dung về bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ ngơi, bảo hộ lao động ghi chung chung “theo quy định của pháp luật hiện hành”. Đối với hợp đồng lao động ký kết giữa người lao động với một người đại diện cho một nhóm người lao động, trong danh sách nhóm người lao động chưa có đầy đủ các thông tin theo quy định của pháp luật về năm sinh, quê quán, tên và địa chỉ người báo tin khi cần thiết.

- Tất cả các đơn vị thi công đều dùng hình thức phạt tiền, cúp lương thay cho xử lý kỷ luật lao động: ban hành các quy định về xử phạt người lao động nếu không chấp hành các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động trên công trường, mức xử phạt từ 50.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN CÔNG TRƯỜNG

1. Những quy định của pháp luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động đã được các đơn vị thi công thực hiện

1.1. Về tổ chức công tác bảo hộ lao động

- Các doanh nghiệp đều có hệ thống quản lý về an toàn – vệ sinh lao động, gồm: Hội đồng Bảo hộ lao động; phòng, ban an toàn lao động hoặc bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn lao động.

- Ban hành đầy đủ quy định trách nhiệm về an toàn – vệ sinh lao động; quy chế quản lý công tác an toàn lao động và sổ tay hệ thống quản lý An toàn – sức khỏe; ban hành kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trên công trường.

- Đã tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất về an toàn lao động trên công trường.

- Đối với công trình có nhiều đơn vị thi công, đã có chỉ đạo phối hợp giữa các đơn vị thi công về an toàn lao động trên công trường; tổ chức giao ban giữa chủ đầu tư, tư vấn giám sát với các đơn vị thi công trên công trường hàng tuần.

1.2. Triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động trên các công trường

- Các doanh nghiệp đã thành lập Ban An toàn công trường hoặc bố trí cán bộ an toàn chuyên trách, bán chuyên trách theo dõi công tác an toàn lao động.

- Đã ban hành quy định trách nhiệm cho các cán bộ trên công trường.

- Đã lập nội quy an toàn lao động trên công trường một cách cụ thể.

- Các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đang được sử dụng trên các công trình đều được kiểm định theo quy định.

- Người lao động trên công trường được huấn luyện an toàn,vệ sinh lao động, có lập sổ sách theo dõi.

- Đã thực hiện trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

- Người lao động trên các công trường đã sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang bị;

- Đã trang bị tủ thuốc, băng ca, nẹp y tế…

- Đã tổ chức khám sức khỏe khi tuyển dụng và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trên công trường.

- Trong năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009, các công trình được thanh tra không xảy ra tai nạn lao động chết người.

1.3. Thực tế tại công trường

- Đã xây dựng lán trại cho người lao động làm việc trên công trường hoặc bố trí cho người lao động ở ngay trong công trình đang xây dựng.

- Đã bố trí hệ thống đèn chiếu sáng tại các vị trí người lao động làm việc.

- Đã có hệ thống chống sét cho cẩu tháp, vận thăng theo quy định.

- Đã lập sổ nhật ký an toàn lao động công trường.

- Đã có rào ngăn và bố trí trạm gác xung quanh khu vực.

- Đã có các biển báo nguy hiểm, lan can, rào chắn tạm theo quy định.

- Các máy, thiết bị, dụng cụ sử dụng điện thi công đã nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng.

2. Những quy định của pháp luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động chưa được các chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ

2.1. Đối với chủ đầu tư các công trình

- Chưa lập đầy đủ các hồ sơ thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công đã tiến hành thi công công trình;

- Chưa làm đầu mối chỉ đạo các đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động trên công trường;

2.2. Đối với các đơn vị thi công

Các nội dung sai phạm chủ yếu của các doanh nghiệp (có bảng thống kê sai phạm của các doanh nghiệp kèm theo) bao gồm:

- 11 đơn vị chưa lập biện pháp thi công an toàn chi tiết đối với từng hạng mục công trình.

- Tại một số công trình, công tác huấn luyện cho người lao động còn mang tính hình thức: đề kiểm tra là lựa chọn phương án nên người lao động chưa thực sự làm bài theo kiến thức đã tiếp thu được mà chỉ nhìn đáp án để lựa chọn phương án và ký tên vào bài kiểm tra; nhiều công trường chưa kịp thời huấn luyện cho một số người lao động mới vào làm việc.

- 2 đơn vị chưa thực hiện đầy đủ chế độ tự kiểm tra về công tác bảo hộ lao động.

- Hầu hết các doanh nghiệp còn cấp phát trang bị bảo hộ lao động thông qua tổ trưởng, đội trưởng sản xuất, không có ký nhận của người lao động.

- Tất cả các doanh nghiệp đều phạt tiền, cúp lương thay cho xử lý kỷ luật lao động.

- 8 doanh nghiệp chưa thực hiện việc huấn luyện sơ cứu, cấp cứu ban đầu đối với mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

- 5 doanh nghiệp chưa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.

- 14 doanh nghiệp chưa cấp thẻ an toàn cho lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- 12 doanh nghiệp chưa lắp đặt biển báo nguy hiểm ở những vị trí cần thiết.

- 17 doanh nghiệp chưa lắp đặt đầy đủ lan can, rào chắn tạm ở những vị trí nguy hiểm.

- 12 doanh nghiệp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân chưa đầy đủ cho người lao động.

- 17 doanh nghiệp bố trí hệ thống điện thi công, điện chiếu sáng tại công trường chưa đảm bảo an toàn.

- 3 doanh nghiệp chưa bố trí lưới dù chống vật rơi.

III. CÁC KIẾN NGHỊ

1. Đối với các chủ đầu tư

- Lập đầy đủ các hồ sơ thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công.

- Làm đầu mối chỉ đạo các đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động trên công trường.

- Thực hiện và phối hợp với các đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc các kiến nghị thanh tra.

2. Đối với các đơn vị thi công trên công trường

Kết thúc đợt thanh tra, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành 293 kiến nghị yêu cầu 27 doanh nghiệp đang thi công tại 20 công trình xây dựng thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động về an toàn, vệ sinh lao động trên các công trình xây dựng. Các đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính tại 02 doanh nghiệp và Chánh thanh tra Bộ đã ban hành quyết định xử phạt 01 doanh nghiệp với số tiền là 14.500.000 đồng.

3. Đối với Bộ Xây dựng

- Kiểm tra điều kiện khởi công của các công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội, tránh tình trạng chưa đủ điều kiện nhưng các doanh nghiệp vẫn tiến hành khởi công công trình.

- Chỉ đạo các Trung tâm kiểm định do Bộ quản lý chỉ cấp giấy chứng nhận kiểm định đối với các máy, thiết bị đã đảm bảo an toàn, tránh tình trạng vẫn cấp giấy chứng nhận kiểm định, trong giấy chứng nhận lại kiến nghị doanh nghiệp khắc phục một số tình trạng máy, thiết bị chưa đảm bảo an toàn.

4. Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng lao động cũng như người lao động nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn – vệ sinh lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các công trình xây dựng nhằm ngăn ngừa tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên công trường.

- Phổ biến các sai phạm của 27 doanh nghiệp đã được thanh tra đối với chủ đầu tư và các doanh nghiệp thi công khác trên địa bàn thành phố nhằm tránh những sai phạm tương tự.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân (để báo cáo);
- Bộ Xây dựng (để phối hợp, chỉ đạo);
- Ủy ban nhân dân tp Hà Nội (để phối hợp, chỉ đạo);
- Sở LĐTBXH thành phố Hà Nội;
- Thanh tra Bộ;
- Cục An toàn lao động;
- Lưu VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

 


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA

VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI 27 DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bảng 1

STT

Doanh nghiệp

 

 

 

Hành vi vi phạm

Công ty CP Xây dựng số 15

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội

Công ty CP Tu tạo & Phát triển nhà

Công ty CP Xây lắp Incomex

Công ty CP Xây dựng DDCN Delta

Công ty CP Xây dựng số 2

Chi nhánh Công ty CP Đầu tư XDCN

Công ty CP Đầu tư xây dựng - Cienco1

Công ty CP Xây dựng số 5

Tổng Công ty CP Xây lắp dầu khí

Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng

Công ty Đầu tư và Xây dựng số 4

Công ty CP Licogi 12

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tây Hồ

 

Tổng số lao động trên công trường

103

80

75

154

162

410

32

76

65

650

106

140

65

85

 

Số kiến nghị

14

18

24

17

15

12

13

8

15

21

9

5

11

8

I

Hợp đồng lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Giao kết HĐLĐ không đúng loại, ký lặp nhiều lần

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Nội dung HĐLĐ không đúng theo quy định

-

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

X

II

Triển khai công tác ATLĐ tại công trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hồ sơ thiết kế chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Hồ sơ biện pháp thi công, biện pháp an toàn chưa được chủ đầu tư phê duyệt

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

X

-

3

Chưa lập hoàn chỉnh biện pháp thi công trước khi tổ chức thi công

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

4

Chưa ban hành quy trình phối hợp về công tác an toàn giữa các đơn vị

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

5

Chưa có cam kết thực hiện công tác AT-VSLĐ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

6

Chưa nêu cụ thể biện pháp an toàn lao động cho từng hạng mục trong biện pháp thi công

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

X

X

-

X

7

Chưa thực hiện đầy đủ chế độ tự kiểm tra về công tác BHLĐ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

8

Chưa khắc phục các thiếu sót do TVGS phát hiện

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

9

Chưa thành lập hội đồng BHLĐ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Quy chế thưởng phạt về BHLĐ chưa đúng theo quy định

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

11

Chưa thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh lao động

-

X

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

-

 

12

Chưa thực hiện việc huấn luyện sơ cứu, cấp cứu ban đầu đối với mạng lưới AT-VSLĐ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

13

Chưa tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ cho người lao động

-

X

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

14

Sổ theo dõi công tác huấn luyện AT-VSLĐ chưa đúng theo quy định

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

15

Chưa cấp thẻ an toàn cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ

X

X

-

-

-

-

X

-

X

-

X

X

-

X

III

Kiểm tra thực tế tại công trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chưa có cán bộ y tế thường trực

X

-

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

2

Chưa trang bị đầy đủ cáng, nẹp cấp cứu tại công trường

-

-

-

-

X

X

X

-

-

X

X

-

X

-

3

Chưa thống kê theo dõi đầy đủ TNLĐ

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Người lao động không đeo dây an toàn khi làm việc ở vị trí nguy hiểm

X

-

X

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

5

Người lao động không mang đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân

-

-

X

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

6

Chưa có hệ thống chống sét cho công trình

X

-

X

X

X

-

X

-

X

X

-

-

-

-

7

Chưa có hệ thống chống sét cho vận thăng, cẩu tháp

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

8

Sổ nhật ký an toàn ghi không đúng theo quy định

X

-

-

-

-

X

X

-

-

 

-

-

-

-

9

Chưa bố trí đủ hệ thống đèn chiếu sáng

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Mặt bằng khu vực thi công chưa được thu dọn gọn, ngăn nắp

X

X

X

X

-

X

-

-

X

-

-

-

X

-

11

Chưa bố trí biển báo, rào ngăn tại những khu vực nguy hiểm

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

-

-

12

Các lối đi vào công trình không có sàn che kín bên trên

X

-

X

X

X

-

-

-

X

X

-

-

-

-

13

Chưa đo kiểm môi trường làm việc

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

14

Chưa quy định trách nhiệm về AT-VSLĐ cho cán bộ quản lý

 

 

 

 

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

15

Chưa thực hiện đăng ký đối với máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Chưa thực hiện việc kiểm định đối với máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Chưa trang cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

X

X

18

Chưa có giấy khám sức khỏe của người lao động mới tuyển dụng

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

19

Chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

-

X

-

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

20

Chưa lập nội quy an toàn lao động

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Chưa xây dựng đầy đủ nội quy, quy trình vận hành máy móc, thiết bị

-

-

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

22

Chưa niêm yết biển báo, biển cấm ở các vị trí cần thiết

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

23

Sử dụng các thanh giáo chống côppha bị móp, méo, sét rỉ

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Lắp dựng phần giáo ngoài chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và điều kiện an toàn

-

-

X

X

X

-

-

-

X

X

-

-

-

-

25

Chưa tổ chức nghiệm thu dàn giáo, sàn công tác

-

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

26

Chưa bố trí đủ bậc thang, lan can bảo vệ phần giáo ngoài

 

 

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

Chưa lắp đầy đủ lan can cho cầu thang bộ trong nhà

-

X

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

28

Không bố trí rào ngăn chống ngã cao, biển báo tại vị trí di chuyển vận thăng vào các sàn tầng

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Chưa có sơ đồ mạng điện thi công

X

X

X

-

X

X

X

-

X

X

-

-

-

-

30

Hệ thống điện thi công, điện sinh hoạt chưa đảm bảo an toàn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

31

Còn để dây dẫn điện dưới sàn nền

X

 

X

X

-

X

-

-

X

X

-

-

-

-

32

Tại các máy, thiết bị sử dụng điện không có biển báo an toàn

X

-

X

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

33

Các máy, thiết bị, dụng cụ điện cầm tay chưa được đo kiểm cách điện

X

X

X

X

X

-

-

-

X

X

-

-

-

-

34

Chưa tiếp địa các máy, thiết bị điện

 

 

X

X

-

X

-

-

-

X

-

-

-

-

35

Chưa xây dựng lán trại cho người lao động tại công trường

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

Chưa có biển báo và lan can bảo vệ tại mép biên công trình

-

X

X

X

-

-

-

X

-

X

-

-

X

-

37

Chưa bố trí nhà tắm, khu vệ sinh cho người lao động

-

X

-

-

-

-

-

-

X

 

-

-

-

-

38

Chưa bố trí bãi tập kết vật liệu hợp lý, thuận tiện

-

-

X

-

-

-

 

 

-

X

-

-

-

-

39

Dàn giáo ngoài chưa có lưới dù chống vật rơi

-

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

Bảng 2

STT

Doanh nghiệp

 

 

 

Hành vi vi phạm

Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội

Công ty CP Xây dựng số 1

Công ty CP Lilama 69-1

Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà

Công ty CP Hồng Hà dầu khí

Công ty CP Xây dựng Bảo tàng HCM

Công ty CP Phát triển kỹ thuật xây dựng

Công ty CP Xây dựng số 11

Công ty Thi công cơ giới và lắp máy

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4

Công ty Cơ khí Xây dựng số 5

Công ty CP Thanh Bình Hà Nội

Công ty CP Đầu tư xây dựng, TM tổng hợp

Ghi chú

 

Tổng số lao động trên công trường

117

76

81

132

120

208

131

340

75

132

94

110

24

3843

 

Số kiến nghị

8

9

5

6

7

5

11

5

8

8

8

13

10

293

I

Hợp đồng lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Giao kết HĐLĐ không đúng loại, ký lặp nhiều lần

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2/27

2

Nội dung HĐLĐ không đúng theo quy định

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

17/27

II

Triển khai công tác ATLĐ tại công trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hồ sơ thiết kế chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/27

2

Hồ sơ biện pháp thi công, biện pháp an toàn chưa được chủ đầu tư phê duyệt

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

3/27

3

Chưa lập hoàn chỉnh biện pháp thi công trước khi tổ chức thi công

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/27

4

Chưa ban hành quy trình phối hợp về công tác an toàn giữa các đơn vị

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/27

5

Chưa có cam kết thực hiện công tác AT-VSLĐ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/27

6

Chưa lập biện pháp an toàn lao động cho từng hạng mục công trình

-

X

-

X

-

-

X

X

-

X

X

X

-

11/27

7

Quy định mức xử phạt vi phạm ATLĐ không đúng theo quy định

-

-

-

-

X

-

X

-

-

X

-

-

-

3/27

8

Chưa xác định số lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/27

9

Chưa thực hiện đầy đủ chế độ tự kiểm tra về công tác BHLĐ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

2/27

10

Chưa khắc phục các thiếu sót do TVGS phát hiện

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/27

11

Chưa thành lập hội đồng BHLĐ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

2/27

12

Quy chế thưởng phạt về BHLĐ chưa đúng theo quy định

X

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

5/27

13

Sổ theo dõi cấp phát trang bị BHLĐ chưa đúng theo quy định

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/27

14

Chưa xây dựng kế hoạch BHLĐ hàng năm đúng theo quy định

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/27

15

Chưa thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh lao động

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3/27

16

Chưa thực hiện việc huấn luyện sơ cứu, cấp cứu ban đầu đối với mạng lưới AT-VSLĐ

X

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

8/27

17

Chưa tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ cho người lao động

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

5/27

18

Sổ theo dõi công tác huấn luyện AT-VSLĐ chưa đúng theo quy định

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2/27

19

Chưa cấp thẻ an toàn cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ

X

X

-

-

X

-

X

-

X

-

X

X

-

14/27

III

Kiểm tra thực tế tại công trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chưa có cán bộ y tế thường trực

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7/27

2

Chưa trang bị đầy đủ cáng, nẹp cấp cứu tại công trường

-

X

X

-

X

-

X

-

-

-

-

-

-

10/27

3

Chưa thống kê theo dõi đầy đủ TNLĐ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

4/27

4

Người lao động không đeo dây an toàn khi làm việc ở vị trí nguy hiểm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5/27

5

Người lao động không mang đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân

X

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

5/27

6

Chưa có hệ thống chống sét cho công trình

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7/27

7

Chưa có hệ thống chống sét cho vận thăng, cẩu tháp

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2/27

8

Sổ nhật ký an toàn ghi không đúng theo quy định

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

3/27

9

Chưa bố trí đủ hệ thống đèn chiếu sáng

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/27

10

Mặt bằng khu vực thi công chưa được thu dọn gọn, ngăn nắp

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

X

9/27

11

Chưa bố trí biển báo, rào ngăn tại những khu vực nguy hiểm

X

-

-

X

-

-

X

-

X

-

X

X

-

17/27

12

Các lối đi vào công trình không có sàn che kín bên trên

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6/27

13

Chưa đo kiểm môi trường làm việc

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/27

14

Chưa quy định trách nhiệm về AT-VSLĐ cho cán bộ quản lý

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2/27

15

Chưa thực hiện đăng ký đối với máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2/27

16

Chưa thực hiện việc kiểm định đối với máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

17

Chưa khắc phục đầy đủ các kiến nghị nêu trong BB kiểm định vận thăng lồng

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

1/27

18

Chưa trang cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân

-

-

-

X

-

X

-

-

X

X

X

X

X

12/27

19

Chưa có giấy khám sức khỏe của người lao động mới tuyển dụng

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2/27

20

Chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

X
Chưa đủ

-

X
Chưa đủ

-

X
Chưa đủ

-

X
Chưa đủ

-

-

-

X
Chưa đủ

X
Chưa đủ

X

11/27

21

Chưa lập nội quy an toàn lao động

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/27

22

Chưa xây dựng đầy đủ nội quy, quy trình vận hành máy móc, thiết bị

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2/27

23

Vận thăng lồng chưa có vòng rào an toàn

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

1/27

24

Chưa niêm yết biển báo, biển cấm ở các vị trí cần thiết

-

X

-

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

12/27

25

Sử dụng các thanh giáo chống côppha bị móp, méo, sét rỉ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/27

26

Lắp dựng phần giáo ngoài chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và điều kiện an toàn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5/27

27

Chưa tổ chức nghiệm thu dàn giáo, sàn công tác

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5/27

28

Chưa bố trí đủ bậc thang, lan can bảo vệ phần giáo ngoài

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2/27

29

Chưa lắp đầy đủ lan can cho cầu thang bộ trong nhà

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3/27

30

Không bố trí rào ngăn chống ngã cao, biển báo tại vị trí di chuyển vận thăng vào các sàn tầng

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3/27

31

Chưa có sơ đồ mạng điện thi công

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8/27

32

Hệ thống điện thi công, điện sinh hoạt chưa đảm bảo an toàn

X

-

-

X

X

-

X

-

X

X

-

X

-

11/27

33

Còn để dây dẫn điện dưới sàn nền

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6/27

34

Tại các máy, thiết bị sử dụng điện không có biển báo an toàn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3/27

35

Các máy, thiết bị, dụng cụ điện cầm tay chưa được đo kiểm cách điện

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7/27

36

Chưa tiếp địa các máy, thiết bị điện

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4/27

37

Chưa xây dựng lán trại cho người lao động tại công trường

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/27

38

Chưa có biển báo và lan can bảo vệ tại mép biên công trình

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

X

9/27

39

Chưa bố trí nhà tắm, khu vệ sinh cho người lao động

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2/27

40

Chưa bố trí bãi tập kết vật liệu hợp lý, thuận tiện

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2/27

41

Dàn giáo ngoài chưa có lưới dù chống vật rơi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3/27

42

Chưa tham gia BHXH bắt buộc

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

1/27

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 4047/TB-LĐTBXH về kết quả thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về an toàn, vệ sinh lao động tại 20 công trình xây dựng đang thi công trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.328

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243