Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 348-CT năm 1985 sửa đổi chính sách đãi ngộ đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945 và cán bộ cao cấp do Chủ tịch hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 348-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 04/11/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 348-CT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 348-CT NGÀY 4 THÁNG 11 NĂM 1985 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TRƯỚC THÁNG 8 NĂM 1945 VÀ CÁN BỘ CAO CẤP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Để cải tiến một bước chế độ tiền lương;

Tiếp theo Nghị định số 235-HĐBT ngày 18 tháng 9 năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng về cải tiến chế độ tiền lương của công nhân, viên chức và các lực lượng vũ trang,

QUYẾT ĐỊNH

1. Cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945 thuộc diện thi hành Quyết định số 128-HĐBT ngày 8-10-1984 của Hội đồng Bộ trưởng, kể cả đương chức và nghỉ hưu, cứ mỗi thâm niên hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945 được phụ cấp ưu đãi hàng tháng 20 đồng.

2. Quy định lại chế độ phụ cấp về người phục vụ đối với cán bộ cao cấp như sau:

Bộ trưởng và các cán bộ có chức vụ tương đương, có mức lương 770 đồng/tháng (bao gồm cả Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh) được phụ cấp 220 đồng/tháng; Thứ trưởng và các cán bộ có chức vụ tương đương, có mức lương 668 đồng và 718 đồng/tháng (bao gồm cả Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, các tỉnh và đặc khu trực thuộc Trung ương) được phụ cấp 110 đồng/tháng.

Khi thôi giữ các chức vụ kể trên hoặc nghỉ hưu thì thôi hưởng phụ cấp (trừ trường hợp thật đặc biệt).

Các cán bộ khoa học kỹ thuật và chuyên viên cao cấp có mức lương 743 đồng/tháng được phụ cấp về người phục vụ 110 đ/tháng. Khi nghỉ hưu thì thôi hưởng phụ cấp này.

3. Các khoản phụ cấp nói ở điểm 1 và 2 trên đây được cộng thêm phụ cấp chênh lệch giá sinh hoạt theo vùng quy định tại điểm 2 Điều 5 Nghị định số 235-HĐBT ngày 18 tháng 9 năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng về cải tiến chế độ tiền lương của công nhân, viên chức và các lực lượng vũ trang.

4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 1985.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 348-CT năm 1985 sửa đổi chính sách đãi ngộ đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945 và cán bộ cao cấp do Chủ tịch hội đồng bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.477
DMCA.com Protection Status