Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định liên bộ 87-LB-QĐ năm 1964 về chế độ báo cáo thống kê định kỳ hàng quý về tình hình cung cấp lao động, áp dụng cho các Sở, Ty Lao động và Ủy ban hành chính các huyện, thị xã tương đương cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Số hiệu: 87-LB-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động, Tổng cục Thống kê Người ký: Bùi Quỳ, Nguyễn Đức Dương
Ngày ban hành: 06/10/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 87-LB-QĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH LIÊN BỘ

BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ VỀ TÌNH HÌNH CUNG CẤP LAO ĐỘNG, ÁP DỤNG CHO CÁC SỞ, TY LAO ĐỘNG VÀ ỦY BAN HÀNH CHÍNH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP HUYỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG TỔNG -CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ nghị định số 187-CP ngày 20-12-1963 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động;
Căn cứ nghị định số 131-CP ngày 29-09-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê;
Căn cứ nghị định số 27-CP ngày 22-02-1962 của Hội đồng Chính phủ quy định các nguyên tắc về việc lập và ban hành các chế độ biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ và phương án điều tra;
Để nắm tình hình cung cấp lao động cho các ngành sản xuất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ hàng quý về tinh hình cung cấp lao động cho các ngành sản xuất, áp dụng cho các Sở, Ty Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban hành chính các huyện, thị xã tương đương cấp huyện ghi báo, (biểu mẫu báo cáo và bản giải thích nội dung các chỉ tiêu báo cáo kèm theo quyết định này).(1)

Điều 2. Các Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lãnh đạo và tổ chức việc thi hành chế độ báo cáo thống kê này và gửi báo cáo đúng kỳ hạn về Bộ Lao động.

Điều 3. Chế độ báo cáo này bắt đầu thi hành kể từ ngày 6 tháng 10 năm 1964.

Điều 4. Ông Vụ trưởng Vụ quản lý nhân công Bộ Lao động, ông Vụ trưởng Vụ Thống kê lao động văn xã Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm theo dõi và hướng dẫn thi hành quyết định này.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
TỔNG CỤC PHÓ


 

 
Nguyễn Đức Dương

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG
THỨ TRƯỞNG
 


 

Bùi Quỳ

 

(1)Biểu mẫu báo cáo và bản giải thích nội dung các chỉ tiêu báo cáo không đăng Công báo.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định liên bộ 87-LB-QĐ năm 1964 về chế độ báo cáo thống kê định kỳ hàng quý về tình hình cung cấp lao động, áp dụng cho các Sở, Ty Lao động và Ủy ban hành chính các huyện, thị xã tương đương cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.203
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49