Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định liên bộ 151-QĐ/LB năm 1969 về quy phạm tạm thời về an toàn trong sản xuất và sử dụng, bảo quản, vận chuyển các loại hóa chất nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Lao động - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Số hiệu: 151-QĐ/LB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Lao động, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Người ký: Lê Khắc, Bùi Quỳ, Trần Xuân Viên
Ngày ban hành: 30/07/1969 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC-CÔNG AN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 151-QĐ/LB

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 1969 

 

QUYẾT ĐỊNH LIÊN BỘ

BAN HÀNH QUY PHẠM TẠM THỜI VỀ AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI HÓA CHẤT NGUY HIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC - BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ nghị định của Hội đồng Chính phủ số 181-CP ngày 18 tháng 12 năm 1964 ban hành điều lệ tạm thời về bảo hộ lao động.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ban hành bản quy phạm tạm thời về an toàn trong sản xuất và sử dụng, bảo quản, vận chuyển các hóa chất nguy hiểm(1).

Điều 2. – Quy phạm này áp dụng cho tất cả các cơ quan, xí nghiệp, trường học, viện nghiên cứu thuộc các ngành, các cấp của Nhà nước, các hợp tác xã tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp có sử dụng, sản xuất hoặc tàng trữ các hóa chất nguy hiểm.

Điều 3. - Bản quy phạm này được thi hành kể từ ngày ký quyết định. Những quy định trước đây của các ngành trái với bản quy định này đều không còn hiệu lực.

 

K.T. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG
THỨ TRƯỞNG


 

 
Bùi Quỳ

K.T. CHỦ NHIỆM
ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
PHÓ CHỦ NHIỆM
 


 
Lê Khắc

K.T. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
 


 

Trần Xuân Viên

 

(1) Không đăng công báo quy phạm tạm thời. Khi cần, xin tra cứu tài liệu do liên bộ đã in.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định liên bộ 151-QĐ/LB năm 1969 về quy phạm tạm thời về an toàn trong sản xuất và sử dụng, bảo quản, vận chuyển các loại hóa chất nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Lao động - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.769
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106