Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 99/QĐ-UB năm 1977 về việc phụ cấp 25% lương chính cho cán bộ công nhân viên chức do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 99/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Đình Liệu
Ngày ban hành: 29/01/1977 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 99/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHỤ CẤP 25% LƯƠNG CHÍNH CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Nghị định 01/NĐ-74 ngày 12-9-1974 của Hội đồng Chánh phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức chính quyền cách mạng các cấp ;
- Căn cứ Quyết định của Thường vụ Hội đồng Chánh phủ về việc bãi bỏ khoản phụ cấp 6 đồng/ tháng và thay bằng khoản phụ cấp 25% lương chánh cho cán bộ, công nhân viên chức đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng từ ngày 1-1-1977 ;

 QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công bố thi hành quyết định của Thường vụ Hội đồng Chánh phủ, bãi bỏ khoản phụ cấp 6 đồng/ tháng và thay bằng khoản phụ cấp 25% lương chánh cho cán bộ, công nhân viên chức trong biên chế và hợp đồng thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định này được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 1977.

Điều 2. Công nhân viên chức mới giải phóng còn chưa xếp lương không được hưởng khoản phụ cấp 25% nói ở điều 1.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, xí nghiệp các cấp thuộc Thành phố chiếu quyết định thi hành.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 99/QĐ-UB ngày 29/01/1977 về việc phụ cấp 25% lương chính cho cán bộ công nhân viên chức do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.106

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.204.31