Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 87/2006/QĐ-UBND về tăng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khu phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 87/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành: 20/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 87/2006/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 20 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TĂNG MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ VÀ THÔN, KHU PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 01/11/2002 của Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tăng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố, cụ thể như sau:

1. Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Trưởng ban Tổ chức Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 688.500 đồng/tháng (tương đương hệ số 1,53 so với mức lương tối thiểu là 450.000 đồng).

2. Cán bộ làm công tác đảng vụ, Tuyên giáo, Kiểm tra ở các chi bộ xã (nơi chưa thành lập Đảng ủy cấp xã); Phó các Đoàn thể cấp xã: Đoàn Thanh niên CSHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh; Phó Trưởng Công an (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy); Phó Chỉ huy Trưởng Quân sự là 531.000 đồng/tháng (tương đương hệ số 1,18 so với mức lương tối thiểu là 450.000 đồng).

3. Cán bộ kế hoạch - giao thông - thủy lợi - nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; cán bộ lao động - thương binh và xã hội; cán bộ tư pháp; cán bộ văn phòng phụ trách bộ phận “một cửa”; cán bộ phụ trách thủy sản; cán bộ dân số - gia đình và trẻ em; thủ quỹ - văn thư - lưu trữ; cán bộ phụ trách đài truyền thanh; cán bộ quản lý nhà văn hóa; cán bộ phụ trách lâm nghiệp (đối với các xã có rừng); cán bộ tin học; cán bộ tài chính - kế toán (đối với những xã có nguồn thu từ 500 triệu đồng trở lên/năm); Công an viên chuyên trách ở xã là 490.500 đồng/tháng (tương đương hệ số 1,09 so với mức lương tối thiểu là 450.000 đồng).

4. Bí thư chi bộ thôn, khu phố; Trưởng thôn, khu phố; Trưởng ban công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thôn, khu phố là 450.000 đồng/tháng (tương đương hệ số 1,00 so với mức lương tối thiểu là 450.000 đồng).

5. Phó Trưởng thôn, khu phố; Công an viên ở thôn là 360.000 đồng/tháng (tương đương hệ số 0,80 so với mức lương tối thiểu là 450.000 đồng).

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 64/2005/QĐ-UBND ngày 07/10/2005 của UBND tỉnh về việc tăng phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố; thay thế Điều 3 Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 08/6/2006 của UBND tỉnh về việc bố trí cán bộ không chuyên trách Văn phòng phụ trách bộ phận “một cửa” ở xã, phường, thị trấn; thay thế Điều 4 Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 27/9/2006 của UBND tỉnh về việc bố trí cán bộ không chuyên trách phụ trách công tác thủy sản ở xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chế độ phụ cấp hàng tháng theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này được tính kể từ ngày 01/10/2006.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 87/2006/QĐ-UBND về tăng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khu phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.642

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.184.142