Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 831/QĐ-TLĐ năm 2004 Ban hành quy định chế độ trợ cấp tiền mua trang phục cho cán bộ ủy ban kiểm tra của công đoàn do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 831/QĐ-TLĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Đặng Ngọc Tùng
Ngày ban hành: 02/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 831/QĐ-TLĐ

Ngày 02 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP TIỀN MUA TRANG PHỤC  CHO CÁN BỘ ỦY BAN KIỂM TRA CỦA CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Xét đề nghị của Uỷ ban kiểm tra Tổng Liên đoàn

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành quy quy định chế độ trợ cấp tiền mua trang phục cho cán bộ ủy ban kiểm tra của công đoàn

Điều 2: Công đoàn và Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

 

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Đặng Ngọc Tùng

 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP TIỀN MUA TRANG PHỤC CHO CÁN BỘ UỶ BAN KIỂM TRA CỦA CÔNG ĐOÀN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 831/QĐ-TLĐ ngày 02 tháng 6 năm 2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Vận dụng chế độ trang phục của Nhà nước đối với cán bộ, thanh tra viên thuộc hệ thống thanh tra nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định chế độ trợ cấp tiền mua trang phục cho cán bộ Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TRỢ CẤP TIỀN MUA TRANG PHỤC:

1. Các thành viên Uỷ ban kiểm tra Tổng Liên đoàn (bao gồm Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Uỷ viên) và cán bộ chuyên trách thuộc Văn phòng Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn.

2. Các thành viên chuyên trách là Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Uỷ viên và cán bộ chuyên trách Uỷ ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động quận huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, công đoàn ngành địa phương, công đoàn cấp trên trực tiếp của công đoàn cơ sở.

3. Chủ nhiệm không chuyên trách Liên đoàn Lao động quận huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, công đoàn ngành địa phương, công đoàn cấp trên trực tiếp của công đoàn cơ sở trở lên.

4. Ngoài các đối tượng trên, tuỳ khả năng kinh phí của công đoàn mỗi cấp có thể trợ cấp tiền mua trang phục cho những đối tượng khác thuộc Uỷ ban kiểm tra và mở rộng trợ cấp đến các thành viên Uỷ ban kiểm tra công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn để động viên cán bộ làm công tác kiểm tra của công đoàn.

II. SỐ LẦN TRỢ CẤP, MỨC TRỢ CẤP VÀ KINH PHÍ TRỢ CẤP:

1. Số lần trợ cấp:

Trong nhiệm kỳ hoạt động, mỗi cán bộ thuộc đối tượng hưởng trợ cấp tiền mua trang phục được hưởng trợ cấp một lần.

Không đặt ra việc thu hồi trợ cấp khi cán bộ đã nhận trợ cấp sau đó chuyển công tác khác trong thời gian nhiệm kỳ. Trường hợp có cán bộ bổ sung thay thế và thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp thì được trợ cấp.

2. Mức trợ cấp:

a. Mức trợ cấp tiền mua trang phục cho mỗi cán bộ thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2. 3 mục I của văn bản này là 1.000.000đ (một triệu đồng).

b. Mức trợ cấp tiền mua trang phục cho mỗi cán bộ (nếu có) thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 mục I của văn bản này là 500.000đ (năm trăm ngàn đồng).

3. Nguồn kinh phí trợ cấp:

Trợ cấp tiền mua trang phục cho đối tượng được hưởng trợ cấp thuộc Uỷ ban kiểm tra công đoàn cấp nào, công đoàn cấp đó có trách nhiệm chi trợ cấp.

Trường hợp đối tượng hưởng trợ cấp là thành viên Uỷ ban kiểm tra nhiều cấp thì thành viên được trợ cấp thuộc biên chế công đoàn cấp nào, công đoàn cấp đó có trách nhiệm chi trợ cấp.

Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành và thay thế văn bản số 694/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 6 năm 1995 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quy định tạm thời chế độ trợ cấp tiền mua trang phục cho cán bộ Uỷ ban kiểm tra công đoàn.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 831/QĐ-TLĐ năm 2004 Ban hành quy định chế độ trợ cấp tiền mua trang phục cho cán bộ ủy ban kiểm tra của công đoàn do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.172

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116