Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 6734/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy định chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo công tác tại xã miền núi và địa bàn khó khăn của thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 6734/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Văn Hữu Chiến
Ngày ban hành: 23/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6734/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THU HÚT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG TÁC TẠI CÁC XÃ MIỀN NÚI VÀ ĐỊA BÀN KHÓ KHĂN CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch  số 10/2005/TTLT- BNV- BLĐTBXH- BTC NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút;

Căn cứ Nghị quyết số 65/2014/NQ- HĐND  ngày 10 tháng 7 năm 2014 của HDND thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình  số 1832/TTr-SNV ngày 25 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy định chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo công tác tại các xã miền núi và địa bàn khó khăn của thành phố Đà Nẵng, cụ thể:

1. Quyết định số 4762/QĐ-UB ngày 05 tháng 12 năm 1997 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định tạm thời chế độ phụ cấp đối với cán bộ, giáo viên,công nhân viên ngành giáo dục- đào tạo công tác ở miền núi và địa bàn khó khăn của thành phố Đà Nẵng;

2. Quyết định số 19447/QĐ-UB ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục- đào tạo công tác ở miền núi và địa bàn khó khăn của thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực  kể từ ngày ký. Thời gian dừng thực hiện chế độ phụ cấp thu hút theo quy định tại Điều 1 Quyết định này kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.

Điều 3.  Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6734/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy định chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo công tác tại xã miền núi và địa bàn khó khăn của thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.001

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74