Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 64/1999/QĐ-UB về trợ cấp kinh phí cho nhân viên y tế công tác tại thôn, bản do tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 64/1999/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Thị Han
Ngày ban hành: 24/06/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRỢ CẤP KINH PHÍ CHO NHÂN VIÊN Y TẾ CÔNG TÁC TẠI THÔN, BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ công văn của Bộ Tài chính số 1958/TC-NSNN, ngày 26/4/1999 về "Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí trợ cấp cho nhân viên y tế cộng đồng tại thôn, bản";

Căn cứ Quyết định số 1998/1998/QĐUB-VX, ngày 13/7/1998 của UBND tỉnh "Về việc chi trả sinh hoạt phí cho y tế thôn, bản miền núi";

Xét công văn của Sở Tài chính - Vật giá số 524/CV-TCVG ngày 25/5/1999; và Công văn của Sở Y tế số 527/SYT-TCKT ngày 06/01/1999 về việc đề nghị bổ sung chế độ trợ cấp y tế thôn bản miền núi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giải quyết chế độ tiền trợ cấp cho nhân viên y tế cộng đồng đang công tác tại thôn, bản miền núi, vùng cao của tỉnh (theo mẫu công nhận tại các Quyết định của UBDT miền núi) với các mức được hưởng như sau:

- Khu vực 1: 40.000đ/người/tháng.

- Khu vực 2: 50.000đ/người/tháng (như cũ).

- Khu vực 3: 80.000đ/người/tháng (như cũ).

Điều 2: Thời gian thực hiện và nguồn kinh phí để chi trả: Đối với khu vực 2 và khu vực 3 trong năm 1999 vẫn thực hiện theo Quyết định số 1998/QĐ-UB-VX ngày 13/7/1998 của UBND tỉnh. Đối với khu vực 1, cho áp dụng thực hiện và truy trả cho đối tượng từ ngày 01/01/1999 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 1958/TC-NSNN ngày 26/4/1999. các năm tiếp theo, cả ba khu vực đều theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, nếu thiếu cho sử dụng từ ngân sách được tỉnh bố trí cho Ngành y tế hàng năm.

Điều 3: Sở Tài chính - Vật giá chịu trách nhiệm tính toán ngân sách, cân đối nguồn và thực hiện việc chi trả, cùng với Sở Y tế hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện. Yêu cầu kinh phí trợ cấp phải đảm bảo đến tận đối tượng đầy đủ theo đúng công văn yêu cầu của Bộ Tài chính, nghiêm cấm các cấp cắt xén và sử dụng kinh phí sai mục đích.

Điều 4: Các Ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Y tế, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền, Ban Dân tộc và miền núi, Chủ tịch UBND các huyện (thành, thị xã), Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

UBND TỈNH NGHỆ AN
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Han

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 64/1999/QĐ-UB về trợ cấp kinh phí cho nhân viên y tế công tác tại thôn, bản do tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.811
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.121.255