Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 619-TTG năm 1995 về chế độ phụ cấp độc hại phóng xạ đối với công chức, viên chức làm việc tại phân viện vật lý hạt nhân - viện vật lý thuộc trung tâm KHTN và CNQG do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 619-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 28/09/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 619-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI PHÓNG XẠ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI PHÂN VIỆN VẬT LÝ HẠT NHÂN - VIỆN VẬT LÝ THUỘC TRUNG TÂM KHTN VÀ CNQG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30-9-1992
Căn cứ Nghị định số 25-CP ngày 23-5-1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính sự nghịêp và lức lượng vũ trang;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ môi và Môi trường;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép công chức, viên chức làm việc thường xuyên và trực tiếp trong môi trường có phóng xạ hạt nhân tại Phân viện Vật lý hạt nhân - Viện Vật lý thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia được hưởng chế độ phụ cấp độc hại phóng xạ quy định tại Quyết định số 603-TTg ngày 21-10-1994 của Thủ tướng Chính phủ, theo 3 mức: 10%, 20%, 30% mức lương theo ngạch bậc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1996.

Điều 3. Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Giám dộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ tướng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
---------

No: 619-TTg

Hanoi, September 28, 1995

 

DECISION

ON RADIATION HAZARD ALLOWANCES FOR GOVERNMENT OFFICIALS AND EMPLOYEES WORKING AT THE NUCLEAR PHYSICS SUB-INSTITUTE OF THE PHYSICS INSTITUTE UNDER THE NATIONAL CENTER FOR NATURAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Decree No.25-CP of May 23, 1993 of the Government temporarily providing for a new wage system for government administrative officials and employees and members of the armed forces;
At the proposals of the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, the Minister of Finance, the Minister of Science, Technology and Environment,

DECIDES:

Article 1.- To entitle government officials and employees, who are working regularly and directly in nuclear radiation environment at the Nuclear Physics Sub-Institute of the Physics Institute under the National Center for Natural Sciences and Technologies, to radiation hazard allowances as stipulated in Decision No.603-TTg of October 21, 1994 of the Prime Minister, at 3 levels: 10%, 20%, 30%, of their salaries.

Article 2.- This Decision takes effect as from January 1st, 1996.

Article 3.- The Ministers, the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, the Minister of Finance, the Director of the National Center for Natural Sciences and Technologies shall be responsible for guiding the implementation of this Decision.

Article 4.- The concerned Ministers, Heads of the ministerial-level agencies, Heads of the agencies attached to the Government, Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall be responsible for the implementation of this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 619-TTG năm 1995 về chế độ phụ cấp độc hại phóng xạ đối với công chức, viên chức làm việc tại phân viện vật lý hạt nhân - viện vật lý thuộc trung tâm KHTN và CNQG do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.906

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44