Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 60/2005/QĐ-UBND về cho vay ưu đãi và hỗ trợ tiền học giáo dục định hướng đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 60/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Nguyễn Văn Lạng
Ngày ban hành: 08/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK LĂK

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/2005/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 08 tháng 11 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO VAY ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ TIỀN HỌC GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp được Quôc hội thông qua ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại tờ trình số1611/LN-TC-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung cho vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài ( đi xuất khẩu lao động- XKLĐ) từ nguồn vốn ngân sách địa phương để trích cho Quỹ xóa đói giảm nghèo ( Bao gồm vốn trích mới; vốn thu hồi) do ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh tỉnh Đăk Lăk quản lý theo quy định cụ thể sau đây:

1. Đối tượng cho vay:

Người lao động có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Đăk Lăk khi được tuyển chọn đi XKLĐ:

- Người lao động thuộc đối tượng chính sách có công, hộ nghèo;

- Người lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số;

- Quân nhân, công an nhân dân thôi phục vụ tại ngũ chưa đủ 12 tháng;

- Lao động không phải hộ nghèo nhưng có hoàn cảnh khó khăn có xác nhận, bảo lãnh của UBND xã,phường thị trấn.

- Lao động khác ở các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm về XKLĐ.

2. Mức cho vay: Tối đa không quá 18.000.000 đồng/ lao động ( mười tám triệu đồng)

3. Thời hạn cho vay: Tối đa là 18 tháng ( mười tám tháng).

4. Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay bằng mức lãi suất cho vay hộ nghèo cùng thời kỳ; lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn.

5. Phân phối và sử dụng tiền lãi cho vay:

- Trích 35% để bù đắp rủi ro;

- Trích 40% để chi phí nghiệp vụ cho vay, thu hồi vốn vay của hệ thống Ngân Hàng Chính sách xã hôiTỉnh;

- Trích 25% cho SởLao động – Thương binh và Xã hội để chi phí công tác quản lý nhà nước về XKLĐtrên địa bàn Tỉnh.

6. Các quy định khác liên quan đến vay vốn và cho vay vốn như điều kiện, thủ tục, hồ sơ, việc trả vốn và lãi, xử lý nợ rủi ro ….

Thực hiện theo quy định của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam đối với việc cho vay vốn đi XKLĐ.

Điều 2. Từ năm 2006 trở đi, thực hiện hỗ trợ tiền giáo dục định hướng như sau:

- Hỗ trợ 100% tiền giáo dục định hướng cho lao động thuộc diện chính sách có công,lao động nghèo, lao động là người dân tộc thiểu số;

- Hỗ trợ 50% tiền giáo dục định hướng cho Quân nhân, công an nhân dân thôi phục vụ tại ngũ chưa đủ 12 tháng, lao động không phải hộ nghèo nhưng có hoàn cảnh khó khăn có xác nhận, bảo lãnh của UBND xã, phường thị trấn;

- Hỗ trợ 30% tiền giáo dục định hướng cho lao động khác ở các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm về XKLĐ.

Điều 3. Giao cho Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đăk Lăk triển khai thực hiện và hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, các thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủtịch Ủy ban nhân dân các Huyện, Thành phố và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Cục kiểm ta văn bản-Bộ Tư Pháp;
- Vụ pháp chế- Bộ LĐ-TB&XH;
- Vụ pháp chế - Bộ TC;
- TTTƯ, TTHĐND Tỉnh (B/C);
- CT, PCTUBND Tỉnh;
- Các Ban Đảng, Đoàn thể Tỉnh;
- Văn phòng UBND Tỉnh;
.CVP, Các PVP;
.TTTH,TTLT;
.Các bộ phận nghiên cứu;
- Lưu: VT, VX (NB. 100b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lạng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 60/2005/QĐ-UBND về cho vay ưu đãi và hỗ trợ tiền học giáo dục định hướng đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tỉnh Đắk Lắk

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.385

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79