Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND thành lập trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 59/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Chí Thức
Ngày ban hành: 07/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2006/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 07 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM THUỘC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2005 của CHính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm;

Căn cứ Thông tư số 20/2005/TT-LĐTBXH ngày 20 tháng 6 năm 2005 của BỘ Lao động - TBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ;

Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-BCS ngày 05 tháng 6 năm 2006 của Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác tổ chức và cán bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm Sơn La (trên cơ sở trung tâm dịch vụ việc làm) là đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội.

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Sơn La là đơn vị sự nghiệp có thu, thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động giới thiệu việc làm và dạy nghề theo quy định tại Điều 18 của Bộ luật Lao động.

Trung tâm giới thiệu việc làm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.Trụ sở làm việc đóng tại phường Chiềng Sinh - thị xã Sơn La.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm thực hiện theo qui định tại Điều 7 và 9 Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.

Điều 2: Về cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm có Giám đốc, 01 Phó giám đốc, việc bỏo nhiemẹ lãnh đạo trung tâm thực hiện theo phân cấp của tỉnh.

2. Các bộ phận chuyên môn giúp việc giám đốc Trung tâm gồm:

- Phòng Tổng hợp hành chính;

- Phòng Tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động;

- Phòng nghiệp vụ dạy nghề.

3. Biên chế của Trung tâm được giao trong tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh, trên cơ sở nhu cầu công việc vè thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp.

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc của đơn vị trình giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký ban hành và tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hôi; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 59/2006/QĐ-UBND thành lập trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.875

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242