Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 574/2006/QĐ-UBND về việc thành lập tổ công tác liên ngành theo dõi, xử lý việc chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 574/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 18/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 574/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH THEO DÕI, XỬ LÝ VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;
Thực hiện chỉ thị 06/2006/CT-TTg ngày 06.3.2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 286/LĐTBXH ngày 17.4.2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập tổ công tác liên ngành theo dõi, xử lý việc chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp gồm các ông (bà) sau:

1. Ông Nguyễn Sĩ Toàn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tổ trưởng.

2. Ông Đỗ Quang Vui, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tổ phó.

3. Ông Vương Đình Linh, Phó Trưởng Ban quản lý Khu công nghiệp, tổ viên.

4. Ông Dương Đắc Cự, Phó Giám đốc Công an tỉnh, tổ viên.

5. Ông Đỗ Xuân Hoà, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp, tổ viên.

6. Mời Bà Nguyễn Thị Bích Ngà, Phó Chủ tịch Liên doàn Lao động tỉnh tham gia, tổ viên.

Điều 2. Tổ công tác có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, nắm bắt tình hình và xử lý các vấn đề phát sinh các cuộc đình công, bãi công trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đúng thẩm quyền. Nhiệm vụ từng thành viên do Tổ trưởng phân công.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công an, Sở Tư pháp, Ban quản lý Khu công nghiệp, các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố và các ông bà có tên tại diều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 574/2006/QĐ-UBND về việc thành lập tổ công tác liên ngành theo dõi, xử lý việc chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.659

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208