Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 533/LĐTBXH-QĐ năm 1994 về việc in phát hành và quản lý sổ lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

Số hiệu: 533/LĐTBXH-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Trần Đình Hoan
Ngày ban hành: 31/05/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 533/LĐTBXH-QĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 533/LĐTBXH-QĐ NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 1994 VỀ VIỆC IN PHÁT HÀNH VÀ QUẢN LÝ SỔ LAO ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30-9-1992;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Điều 15 của Pháp lệnh Hợp đồng lao động ban hành ngày 30-8-1990 của Hội đồng Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 7-12-1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Xét đề nghị của đồng chí Vụ trưởng Vụ chính sách lao động và việc làm.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành sổ lao động thống nhất trong phạm vi toàn quốc. Sổ lao động cấp cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động với thời hạn không xác định và thời hạn xác định từ 1 năm trở lên và người chờ việc chưa ký hợp đồng lao động ở tất cả các doanh nghiệp (kể cả các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) và các tổ chức khác.

Điều 2: Giao cho Vụ chính sách lao động và việc làm chịu trách nhiệm in, phát hành và quản lý việc sử dụng sổ lao động.

Điều 3: Vụ chính sách lao động và việc làm có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện việc quản lý sử dụng sổ lao động, đồng thời thực hiện việc quản lý lao động thông qua sổ lao động.

- Cung cấp sổ lao động cho các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo giá quy định của Bộ.

- Tổng hợp trình Bộ các vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung sổ lao động cho phù hợp với thực tiễn.

Điều 4: Các Bộ, ngành, UBND các tỉnh thành phố hướng dẫn các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của mình thực hiện quyết định này.

Các Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp UBND các tỉnh và thành phố các việc sau:

- Tổ chức hướng dẫn và cung cấp sổ lao động cho các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động (theo giá do Bộ quy định).

- Tổ chức quản lý, theo dõi việc sử dụng sổ lao động phục vụ công tác quản lý lao động xã hội. Đồng thời thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra và xử lý những vi phạm khi thực hiện quyết định này theo quy định tại Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh này.

Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện quyết định này cho UBND các tỉnh và thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, các loại sổ lao động trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố, các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đồng chí Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ chính sách lao động và việc làm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Đình Hoan

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 533/LĐTBXH-QĐ năm 1994 về việc in phát hành và quản lý sổ lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.701
DMCA.com Protection Status