Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 425/QĐ-UBND năm 2009 về quy định giá tiền công thuê lao động tại địa phương đi phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới do tỉnh Điện Biên ban hành

Số hiệu: 425/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Bùi Viết Bính
Ngày ban hành: 27/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 425/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 27 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH GIÁ TIỀN CÔNG THUÊ LAO ĐỘNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG ĐI PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÂN GIỚI, CẮM MỐC BIÊN GIỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết Định số: 62/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với những người trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số: 15/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV-BNG ngày 06/8/2008 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Quyết định số: 62/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với những người trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền;

Căn cứ Nghị Định số: 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số: 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty Nhà nước theo Nghị định số: 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số: 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực;

Căn cứ Thông tư số: 09/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Theo đề nghị của Liên ngành: Lao Động - Thương binh và Xã hội và Tài chính tại Tờ trình Liên ngành số: 42/TTrLN-SLĐTB&XH-STC ngày 17/3/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá tiền công lao động phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

- Mức 1: 85.000 đồng/01 ngày công lao động (áp dụng cho các xã biên giới trên địa bàn tỉnh, loại trừ các xã áp dụng ở mức 2 quy định tại Quyết định này).

- Mức 2: 110.000 đồng/01 ngày công lao động (áp dụng đối với các xã Chung Chải, xã Mường Nhé thuộc huyện Mường Nhé).

Điều 2. Nguồn kinh phí chi trả được lấy từ nguồn kinh phí thực hiện công tác phân giới, cắm mốc biên giới hàng năm của tỉnh.

Điều 3. Giao cho Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thực hiện việc lập dự toán, cấp phát, quyết toán kinh phí thực hiện chi trả chế độ đối với người lao động phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định tại Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Ngoại vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Viết Bính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 425/QĐ-UBND năm 2009 về quy định giá tiền công thuê lao động tại địa phương đi phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới do tỉnh Điện Biên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


302

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123