Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 385-TTg năm 1997 về việc điều tra lao động - việc làm hàng năm (giai đoạn 1997-2000) do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 385-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/06/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 385-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM HÀNG NĂM (GIAI ĐOẠN 1997-2000)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để triển khai thực hiện các chính sách và giải pháp về lao động - việc làm giai đoạn 1997-2000 và cung cấp căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm về phát triển nguồn nhân lực và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành điều tra mẫu hàng năm (giai đoạn 1997-2000) về lao động - việc làm ở thành thị và nông thôn trên phạm vi cả nước.

Nội dung điều tra gồm:

- Các đặc trưng cơ bản về nhân khẩu, trình độ văn hoá, trìnhđộ chuyên môn kỹ thuật của lực lượng lao động.

- Thực trạng việc làm, cơ cấu việc làm của lực lượng lao động.

- Thực trạng thất nghiệp, cơ cấu của lao động thất nghiệp.

- Thực trạng thiếu việc làm, cơ cấu của lao động thiếu việclàm.

- Tác động của các chính sách và giải pháp về lao động -việc làm.

- Những vấn đề cần quan tâm về chính sách và giải pháp nhằmgiảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn.

Điều 2. Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội chủ trì phối hợp với Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm xây dựng phương án, tổ chức thực hiện cuộc điều tra và công bố kết quả vào quý 4 hàng năm.

Điều 3. Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội thống nhất với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kinh phí cho cuộc điều tra được trích từ quỹ của Chương trình quốc gia về việc làm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 385-TTg năm 1997 về việc điều tra lao động - việc làm hàng năm (giai đoạn 1997-2000) do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.717
DMCA.com Protection Status