Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 36-CP năm 1968 về chuyển giáo viên dân lập cấp I vào biên chế Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 36-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 09/03/1968 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 36-CP

 Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 1968

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIÁO VIÊN DÂN LẬP CẤP I VÀO BIÊN CHẾ NHÀ NƯỚC

Trong hoàn cảnh chiến tranh ngày càng ác liệt, sự nghiệp giáo dục ở miền Bắc nước ta ngày càng phát triển mạnh. Đó là một thắng lợi có ý nghĩa chính trị và xã hội rất to lớn. Thắng lợi đó chứng tỏ đường lối, phương châm phát triển giáo dục của Đảng và Chính phủ là hoàn toàn đúng đắn. Có thắng lợi đó cũng là do sự đóng góp của toàn dân vào sự nghiệp phát triển giáo dục và sự nỗ lực của đội ngũ giáo viên đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Giáo dục phổ thông có nhiệm vụ đào tạo thế hệ trẻ thành những người kế tục sự nghiệp cách mạng, những người lao động tốt để xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Giáo viên là những người phải gánh vác chủ yếu nhiệm vụ trên đây. Do đó Nhà nước và nhân dân cần chăm lo đến giáo viên về tinh thần và vật chất, tạo điều kiện cho giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhằm mục đích nói trên, Chính phủ đã ban hành một số chính sách đối với giáo viên dân lập và năm 1966 Chính phủ đã có quyết định chuyển toàn bộ giáo viên dân lập cấp II vào biên chế Nhà nước.

Đến nay, xét thấy sự nghiệp giáo dục phổ thông chẳng những cần được phát triển về số lượng mà còn phải bảo đảm không ngừng nâng cao về chất lượng, xét thấy sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của Nhà nước, Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên không ngừng nâng cao trình độ, nâng cao hiệu suất công tác, nâng cao chất lượng giảng dạy, và để khuyến khích những người ưu tú vào ngành giáo dục, thường vụ Hội đồng Chính phủ trong phiên họp ngày 20 tháng 12 năm 1967 đã quyết định:

1. Chuyển toàn bộ giáo viên dân lập cấp I vào biên chế Nhà nước trong thời gian 3 năm, từ năm 1968 đến năm 1970. Trong năm 1968, sẽ chuyển vào biên chế Nhà nước 40% tổng số giáo viên dân lập hiện có toàn miền Bắc.

2. Việc chuyển giáo viên dân lập cấp I vào biên chế Nhà nước sẽ thực hiện theo những nguyên tắc sau đây:

a) Ưu tiên chuyển vào biên chế Nhà nước những giáo viên công tác ở miền núi, hải đảo, vùng có chiến sự ác liệt, các thành phố lớn; vùng có nhiều đồng bào thiên chúa giáo.

b) Ưu tiên chuyển vào biên chế Nhà nước những giáo viên thuộc diện dưới đây:

- Giáo viên đang làm hiệu trưởng hiệu phó các trường phổ thông cấp I;

- Giáo viên được công nhận là chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến liên tục, giáo viên dạy giỏi;

- Giáo viên lâu năm trong nghề, không mắc sai lầm nghiêm trọng, giáo viên dạy lâu năm sắp đến tuổi về hưu, giáo viên là thương binh;

- Nữ giáo viên đông con, hoàn cảnh kinh tế có khó khăn.

c) Những giáo viên mới dạy học từ năm học 1968 – 1969 và năm học 1969 – 1970 sẽ được chuyển vào biên chế Nhà nước theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục.

3. Những giáo viên dân lập cấp I chưa được chuyển vào biên chế Nhà nước được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ phúc lợi tập thể như giáo viên quốc lập.

4. Những giáo viên dân lập cấp I được chuyển vào biên chế Nhà nước được hưởng chế độ lương mới từ ngày có quyết định của Ủy ban hành chính tỉnh hoặc thành phố.

5. Bộ Tài chính có trách nhiệm cùng với Ủy ban hành chính các tỉnh, thành phố điều chỉnh, cân đối ngân sách địa phương theo đúng điều lệ phân cấp quản lý tài chính nhằm bảo đảm đưa vào biên chế Nhà nước 40% tổng số giáo viên dân lập cấp I trong năm 1968, toàn bộ giáo viên dân lập cấp I trong 3 năm và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ phúc lợi tập thể đối với giáo viên dân lập chưa được vào biên chế Nhà nước.

Chế độ thu học phí của học sinh các trường phổ thông cần được thi hành tốt và cần phải quản lý chặt chẽ việc thu chi để góp phần vào việc đưa giáo viên dân lập vào biên chế Nhà nước và không ngừng phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông.

6. Các ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, ông Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước có trách nhiệm thi hành và hướng dẫn việc thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 36-CP năm 1968 về chuyển giáo viên dân lập cấp I vào biên chế Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.959
DMCA.com Protection Status