Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 34/2001/QĐ-UB điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng cho đối tượng chính sách theo Nghị định số 77/2000/NĐ-CP do tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 34/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Thỏa
Ngày ban hành: 27/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2001/QĐ-UB

Bình Phước, ngày 27 tháng 04 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP HÀNG THÁNG CHO ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2000/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ NGÀY 15/12/2000.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;

- Căn cứ Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ về việc “điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước”;

- Căn cứ Thông tư số 31/2000/TT/LĐTBXH ngày 29/12/2000 của Bộ Lao động – TBXH “Về việc hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công giúp đỡ cách mạng”;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – TBXH tại Tờ trình số 228/LĐTBXH-KHTC ngày 25/4/2001.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp cho các đối tượng chính sách như sau:

- Tổng số đối tượng được điều chỉnh: 4.584 đối tượng / 6.354 đối tượng tỉnh đang quản lý chi trả hàng tháng.

- Tổng kinh phí: 1.932.900.000 đồng (Một tỉ, chín trăm ba mươi hai triệu, chín trăm ngàn đồng chẵn).

Giao cho Sở Lao động – TBXH lập kế hoạch kinh phí chi trả trợ cấp theo mức chi trợ cấp mới cho đối tượng người có công để trình Bộ Lao động – TBXH và Bộ Tài chính xin được cấp phát kinh phí bổ sung.

Điều 2: Căn cứ vào kinh phí được cấp phát bổ sung, Giám đốc Sở Lao động – TBXH, Sở Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm thực hiện và cấp phát kịp thời các đối tượng.

Điều 4: Ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao dộng - TBXH, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị và Phòng Lao dộng – TBXH các huyện, thị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thỏa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 34/2001/QĐ-UB điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng cho đối tượng chính sách theo Nghị định số 77/2000/NĐ-CP do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.798
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.63.218