Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 33-NN/QĐ năm 1970 về việc ấn định những chức danh nghề nghiệp thuộc các cơ sở Bộ Nông nghiệp được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật do Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp ban hành

Số hiệu: 33-NN/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp Người ký: Nguyễn Chương
Ngày ban hành: 02/05/1970 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 33-NN/QĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 1970 

 

QUYẾT ĐỊNH

ẤN ĐỊNH NHỮNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP THUỘC CÁC CƠ SỞ BỘ NÔNG NGHIỆP ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP

Căn cứ nghị định số 152-CP ngày 05-10-1961, nghị định số 24-CP ngày 09-02-1968 của Hội đồng Chính phủ quy định quyền hạn, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Bộ Nông nghiệp;
Căn cứ thông tư số 02-TTg ngày 09-01-1963 của Phủ thủ tướng về chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và thông tư số 08-TT/LB ngày 08-06-1963 của liên Bộ Lao động – Y tế hướng dẫn thi hành;
Sau khi kiểm tra xác định đậm độ độc hại tại nơi làm việc của công nhân viên so với tiêu chuẩn cho phép và đã được Bộ Lao động thỏa thuận tại công văn số 112-LĐ/BH ngày 31-01-1970 và công văn số 369-LĐ/BH ngày 14-4-1970,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Các chức danh ngành nghề thuộc cơ sở Bộ Nông nghiệp làm việc trong điều kiện có chất độc, hơi độc, vật lý không bình thường có ảnh hưởng sức khỏe được bồi dưỡng bằng hiện vật với các mức như sau:

A. Mức 0đ60 (sáu hào) một định suất:

1. Thủ kho thuốc trừ sâu, diệt chuột, trừ cỏ dại;

2. Công nhân chuyên bốc vác, xếp dỡ thuốc trừ sâu, diệt chuột, trừ cỏ dại;

3. Công nhân chuyên thổi thủy tinh (thổi bằng miệng).

B. Mức 0đ45 (bốn hào rưỡi) một định suất:

4. Công nhân chuyên nấu thủy tinh;

5. Công nhân pha chế nguyên liệu nấu thủy tinh (nguyên liệu bằng cát và các loại hóa chất độc);

6. Công nhân sổ miệng chai (phân xưởng thủy tinh);

7. Công nhân lấy chai trong lò hấp;

8. Công nhân phun thuốc trừ sâu như Vophatôc, Etin…dùng loại bơm có động cơ mang trên lưng;

C. Mức 0đ30 (ba hào) một định suất:

9. Công nhân giữ khuôn, ủ chai, chạy chai (phân xưởng thủy tinh);

10. Công nhân chuyên hàn ống thuốc tiêm;

11. Nhân viên chẩn đoán thú y, huyết thanh;

12. Nhân viên nuôi cấy vi trùng, siêu vi trùng (làm việc trong phòng kín);

13. Công nhân xử lý súc vật tiêm truyền, chăn nuôi súc vật mang bệnh có tiêm vi trùng;

14. Nhân viên trực tiếp giải phẫu và phục vụ giải phẫu vi thể đại thể thường xuyên tiếp xúc với súc vật lao, dại;

15. Nhân viên pha chế thuốc trừ sâu;

16. Nhân viên nghiệp vụ kiểm tra, giao nhận thuốc trừ sâu, trừ cỏ dại, diệt chuột;

17. Nhân viên thí nghiệm hóa phân tích;

18. Nhân viên thí nghiệm hóa vô cơ, hóa hữu cơ;

19. Nhân viên phân tích nông hóa thổ nhưỡng;

20. Nhân viên phân tích sinh hóa thực vật;

21. Công nhân nấu thuốc in ozalít;

22. Công nhân chuyên sơn xì;

23. Công nhân chuyên mài gang;

24. Công nhân chuyên đào các loại phân chuồng, phân bắc, phân xanh (phân đã ủ, đảo lại cho nát).

Điều 2. – Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. – Các ông chánh văn phòng Bộ, vụ trưởng Vụ lao động, vụ trưởng Vụ tài vụ, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các ty, sở nông nghiệp khu, thành, tỉnh thi hành quyết định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG


 

 
Nguyễn Chương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 33-NN/QĐ năm 1970 về việc ấn định những chức danh nghề nghiệp thuộc các cơ sở Bộ Nông nghiệp được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật do Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.848
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118