Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 304-CT năm 1992 sửa đổi chế độ thanh toán tiền tàu xe đi lại hàng năm của công nhân viên chức và quân nhân về hưu do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 304-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 20/08/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 304-CT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ SƯẢ ĐỔI CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN TÀU XE ĐI LẠI HÀNG NĂM CUẢ CÔNG NHÂNVIÊN CHỨC VÀ QUÂN NHÂN VỀ HƯU 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hàng tháng trợ cấp 10% tiền lương hưu đã được tính lại theo Quyết định số 203-HĐBT ngày 28 tháng 12 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng đối với công nhân, viên chức và quân nhân về hưu để thay thế chế độ thanh toán tiền tàu xe đi lại hàng năm.

Điều 2. Quyết định này huỷ bỏ các Thông tư số 22-TT-LB ngày 12 tháng 12 năm 1980 của Liên Bộ Tài chính - Lao động - Thương binh và xã hội; Thông tư số 05/TBXH ngày 30 tháng 4 năm 1983 và công điện số 68/TBXH ngày 18 tháng 10 năm 1986 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn chế độ trợ cấp tiền tàu xe đi lại hàng năm của công nhân, viên chức và quân nhân về hưu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 9 năm 1992.

Điều 4. Bộ Lao động - Thương binh và xã hội cùng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 5.- Các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 304-CT năm 1992 sửa đổi chế độ thanh toán tiền tàu xe đi lại hàng năm của công nhân viên chức và quân nhân về hưu do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.753
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234