Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 30/2008/QĐ-UBND phê duyệt chế độ đãi ngộ hàng tháng và trợ cấp đối với giám định viên thuộc Tổ chức giám định pháp y và Tổ chức giám định pháp y tâm thần tỉnh Bình Định

Số hiệu: 30/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Thị Thanh Bình
Ngày ban hành: 15/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2008/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ HÀNG THÁNG VÀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI GIÁM ĐỊNH VIÊN THUỘC TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH PHÁP Y VÀ TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành quy chế hoạt động của HĐND;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Pháp lệnh Giám định tư pháp số 24/2004/PL-UBTVQH11 thông qua ngày 29/9/2004 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2005 và Nghị định số: 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND ngày 22/8/2008 về chính sách ưu đãi và chế độ trợ cấp đối với giám định viên thuộc Tổ chức giám định pháp y và giám định pháp y tâm thần;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chế độ đãi ngộ hàng tháng và chế độ trợ cấp đối với giám định viên thuộc Tổ chức giám định pháp y và Tổ chức giám định pháp y tâm thần tỉnh, cụ thể như sau:

1. Chế độ đãi ngộ hàng tháng:

a. Đối với giám định viên pháp y:

- Giám định viên thường trực: 2.000.000đồng/người/tháng.

- Giám định viên không thường trực, kỹ thuật viên, y công: 1.000.000đồng/người/tháng.

b. Đối với giám định viên pháp y tâm thần:

- Giám định viên thường trực: 1.000.000đồng/người/tháng.

- Giám định viên không thường trực, kỹ thuật viên, y công: 500.000đồng/người/tháng.

2. Chế độ trợ cấp cho Giám định viên pháp y, Giám định viên pháp y tâm thần được bồi dưỡng:

- Đối với giám định pháp y trên người sống (gây thương tích, hiếp dâm) trong trường hợp đơn giản 25.000đồng/1 vụ/1 giám định viên; trong trường hợp phức tạp 40.000đồng/1 vụ/1 giám định viên.

- Đối với giám định trên tài liệu, tang vật (phủ tạng, lông tóc, máu ) trong trường hợp đơn giản 40.000đồng/1 vụ/1 giám định viên; trong trường hợp phức tạp 50.000đồng/1 vụ/1 giám định viên.

3. Đối với giám định tử thi:

a. Giám định không mổ tử thi:

- Đối với người chết trong vòng 48 giờ: 70.000đồng/1vụ/1giám định viên.

- Đối với người chết ngoài 48 hoặc trong 48 giờ phải khai quật: 100.000đồng/1 vụ/1 giám định viên.

- Đối với người chết để quá 7 ngày hoặc trong vòng 7 ngày phải khai quật: 150.000đồng/1 vụ/1 giám định viên .

- Đối với người chết quá 7 ngày phải khai quật: 180.000đồng/1 vụ/1 giám định viên.

b. Giám định có mổ tử thi:

- Đối với người chết trong vòng 48 giờ: 240.000đồng/1 vụ/1 giám định viên.

- Đối với người chết ngoài 48 giờ đến 7 ngày hoặc còn trong 48 giờ phải khai quật: 300.000đồng/1 vụ/1 giám định viên.

- Đối với người chết để quá 7 ngày hoặc trong 7 ngày phải khai quật: 360.000đồng/1 vụ/1 giám định viên.

- Đối với người chết để quá 7 ngày phải khai quật: 500.000đồng/1 vụ/1 giám định viên.       

4. Hỗ trợ phương tiện làm việc:

Cấp mới 02 máy điện thoại di động với giá không quá 2.000.000 đồng cho 2 giám định viên thường trực của Tổ chức Giám định pháp y tỉnh và được thanh toán cước phí điện thoại 200.000đ/1 máy/1 tháng.

5. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ hàng năm cho ngành y tế.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tư pháp, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng Tổ chức giám định pháp y và Tổ chức giám định pháp y tâm thần tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 30/2008/QĐ-UBND phê duyệt chế độ đãi ngộ hàng tháng và trợ cấp đối với giám định viên thuộc Tổ chức giám định pháp y và Tổ chức giám định pháp y tâm thần tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.056
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33